Развитие на социално-етична маркетинг - показател за по-здраво общество

Просто понятието етика определя набор от неписани правила, условно приемат за изпълнение в дадено общество.Ясно е, че в този случай не става дума за законите, свързващ под заплаха от наказание, но също така и етичните стандарти, приети за изпълнение в общността на социално отговорни хора.Разбира се, този вид на етичен кодекс съществува във всички области на човешката дейност, включително в търговско-икономическите отношения.Така че има място, където да бъде търговски кодове, които са били приети от някои международни организации като Международната търговска камара, които определят реда за взаимодействие в областта на предприемачеството, конкурентни отношения, маркетинг и други области.

социално-етична маркетинг - показател за по-здраво общество

такова нещо като социална и етична маркетинг определя степента на отговорност на бизнеса, по-специално, и обществото като цяло, на гражданите и потребителите.Ясно е, че съществуващата, като правило, с нестопанска цел и неправителствения (а някои състояние) организации трябва да постигнат целите си в Хартата за насърчаване на техните услуги в общността чрез различни маркетингови техники.Сигурен съм, че много от нас обърна внимание на телевизията върху така наречената социална реклама.Каквато и да е негативно като цяло на фона на рекламата в обществото (досадни прекъсване телевизионни предавания), но всеки разбира, че е необходимо и оправдано като маркетинг в социалния сектор.Държавата трябва да насърчава активно социално значими марки и идеи.Не по-малко активно трябва да участва в това, и неправителствени организации.Да предположим, че има фонд, който може да помогне на увреден слух, но той не води активна рекламна политика.Как хората, нуждаещи се от помощ, ще могат да се запознаят с него?Няма никакво съмнение, че социалната и маркетинг ориентирано общество в социалната сфера трябва да присъства в политиката и не много големи търговски структури.Това се отнася до подкрепата на бедните, децата, хората с увреждания и др

етика в отношенията на продавач и купувач

социално-етична маркетинг означава не само взаимодействието с обществото (или част от него, като деца), но също така и с всеки отделен клиентски услуги или каквито и да било продукти.Социални основи на маркетинга в този случай, се прилагат за отношенията в политиката на всяка отделна фирма или мениджър на клиенти.Например, можем да анализираме следния живота ситуация.Като правило, дизайнът е сравнително скъпи сделки договорно споразумение.Всеки член на бизнеса е наясно, че по-голямата част от потребителите, ако това определено не е VIP-лице, слабо запознат с нюансите на закона и договора не може да се разбере, или по-скоро последиците от подписването им.Поради тази причина, социална и етична маркетинг включва и не включва никакви трикове по този начин да се получи допълнителна печалба или да се сложи на клиента в рамките на по-строги условия, като например заеми.Разбира се, от правна гледна точка, тези действия на компании или отделни мениджъри не е нарушение, тъй като способността да се чете договора, разбира се, на разположение.Друго нещо, което е известен предварително - много от тях не направи, като следствие, за да подпише.Именно поради тази причина, че социалните основи на маркетинга трябва да се култивират сред фирми, доставчици на продукти и, преди всичко, услуги.Тя е тази нагласа характеризира една наистина здраво общество.