Как да стане адвокат.

Според закона, адвокатът се нарича човек, който получава съответен статут своевременно.Адвокатът

Job днес е обещаващ и добре платена.Тази професия е много популярен, тъй като много хора се обръщат към специалисти, които могат да предоставят висококвалифицирана правна помощ.

Как да стане адвокат?

да предостави съответните юридически услуги, свързани със защитата на правата и интересите на гражданите, трябва да има не само юридическо образование, но и адекватен опит.

адвокати заплата достига 35-100 хил. Рубли, в зависимост от опита и квалификацията.Каква е цената да стане адвокат?Родителите бъдеще адвокат ще трябва да похарчите за обучение 23-245 хил. Рубли, в зависимост от нивото и популярността на институцията.

Заслужава да се отбележи, че един адвокат са само тези лица, които са завършили юридическо образование, която има държавна акредитация.Адвокатът също може да работи лице, което притежава диплома по специалността, наречена "Право".

правен статут на адвокатите

Статус адвокат регламентирано регулации, които да вземат предвид всички нюанси на получаване на разрешение, което дава право на съдебен иск.

адвокат е лицето, което представлява интересите на физическите лица по трудови спорове в съдилищата или на решението на съответните данъчни дела на.Следва да се отбележи, че не винаги е защитник на обвиняемия, като жертви също може да се наеме професионален да получи правна помощ.

следва също така да се отбележи, че видовете адвокат правна помощ могат да се отнасят само до въпроси от значение категория.Така че, можете да наемете професионалист, който има отлични познания в тесни граници (например, в наказателното производство или по граждански дела).

Ако се посочи, че трябва да стане адвокат, трябва да говорим за задължително депозиране на изпит в устна и писмена форма.В случай на отрицателен резултат от повторно изпитване, могат да отидат не по-рано от една година.

Допълнителни изисквания за получаване на статут на адвокат

Ако сте заинтересувани да станете адвокат, трябва да знаете, че подходящо образование не е достатъчно.Задължително е да се мине, както вече бе споменато, разглеждане на адвокат, който отнема квалификационна комисия на институцията, в която имате намерение да работите.Писмената част от изпита включва компютърен тест.На устния изпит на бъдещия работник проверява за оперативна готовност, както и нравствени и професионални качества.

също трябва да имат подходяща трудов стаж.Така че, човек трябва да работи в адвокатската професия в продължение на най-малко две години, или да премине обучение за една година в офиса на всеки адвокат.Заслужава да се отбележи, че това се взема предвид само някои специалност - съдия, нотариус, адвокат, както и работа в общинските служби, които изискват юридическо образование.За натрупването на опит се препоръчва да се работи Paralegal или стажант.Във всеки случай, е подписано на трудовия договор.

пълномощни

Работата му в областта на правото включва следното:

• предоставяне на консултации по различни правни въпроси;

• съдействие при изготвяне на заявления и жалби и други правни документи;

• адвокат, представляващ интересите на принципала;

• Той е член на административните и гражданските производства;

• адвокат може да бъде защитник по наказателни дела;

• сред основните му функции, следва да се отбележи в офиса на данъчните власти.

Ако искате да знаете как да стане адвокат, за да бъде в състояние да изпълнява списък на произведения, следва да се запознаят със съответната федералния закон и Кодекса за професионална етика на адвокати.

Следва да се отбележи, че работи без адвокат организиране форми на дейност е трудно, така че можете да изберете една от опциите - да се отвори Law Office, колеж или офиса.В допълнение, ние предлагаме консултации по правни въпроси.

адвокат Правна помощ: разполага

основни типа на правна помощ, предоставена от адвокат, може да се характеризира, както следва:

1. Консултации и разяснения по някои правни въпроси, издаване на устна или писмена информация за законодателството.

адвокати, които не са ангажирани в съдебни производства вземат граждани.Тяхната работа върви по график, който се прави предварително.За да се повиши нивото на адвокати за правна помощ може да се специализират изключително на публичното право, а други са по-добре подкован в престъпна или семейното право.

2. Адвокати дават правни документи.Така че, по време на консултациите, те са длъжни да обяснят законодателството и, ако е необходимо удостоверение, бр.

3. Те също извършват представителство в съда и институциите на обществените дела, както и в случаите, свързани с административни нарушения.Пълномощни с заверено заповед, издадени правни съвети, които са подписали споразумение за правна помощ.

4. Адвокатът участва в предварителното разследване, действа като адвокат по време на съдебния процес, както и представител на гражданското ответник или жертва.

5. Тя може също така да се осигури друга правна помощ.В закона "На Застъпничество" не е ясно установено списък с услуги, които могат да бъдат приписани на тази категория.

Психологически аспекти на адвокат

При предоставяне на адвоката правна помощ е длъжен да разгледа различните факти и ги интерпретира от позицията за охрана, това е, той трябва да може да се използва и анализира определена информация, за да се постигне смекчаване на вината на клиента си или пълна оправдателна присъда.

да разбере всичко и да успеем, трябва да имате адвокат, който да знае как да се изградят взаимоотношения, не само със своя клиент, но и с други хора, които са от значение за делото - следователи, прокурори и обвиняеми.Освен това, важно е да се създаде психологически контакт с клиента, както и да се сравни правни и реалната възможност за помощ, които в някои случаи може да бъде под формата на определен психологически ефект.

Стойността има индивидуални психологически качества, адвокат умения, ниво на опит и знания, както и нейната обща и професионална култура, правилното разбиране на защитата на процесуалните разпоредби.

Forms безплатна помощ на адвокат

безплатна помощ на адвокат е на разположение в следните форми:

• правен съвет, който може да бъде устна или в писмена форма;

• съдействие при изготвяне на молби, жалби и други правни документи;

• представляват интересите на гражданите в публичните или гражданските организации, както и в съдилищата по начина, установен от федералния закон.

Следва да се отбележи, че има категории хора, които може да ползва безплатно услугите на адвокат.Това, например, групи инвалиди 1 и 2, лицата с доходи под жизнения минимум, сираци и техните пазители (само в някои случаи), ветерани от войните, недееспособни лица и техните представители, непълнолетни, които са в затвора ии т.н.

осигурява безплатен адвокат на потърпевшия включва писмени консултации и изготвяне на различни правни документи.Free представителство на гражданите в съда адвокат, в случаите, когато едно лице е ищец или ответник в съда, изисква признаването на правото на жилище или земя, потвърждението на увреждане, както и в случаите на принудително лечение или след политически репресии.

личност, която трябва да има адвокат

В тази професия човек трябва да има добра усърдие като изследват различни регулации имат за дълго време, особено в първите дни, когато няма достатъчно опит.Адвокатът трябва да бъде голям оратор и да бъде в състояние да спре уверени в публичното говорене.В допълнение, професионални дейности в областта на правото изисква добра памет и логическо мислене, както и изключителен интелект и аналитичен ум.Работата също изисква адвокат, в някои случаи, важни решения мигновено ("в движение").

Следва да се отбележи още един важен качество, което трябва да притежава професионален адвокат - е да се комуникира.За него е важно също така да се абстрахират от всяка ситуация (дори когато те се отнасят лично до него).

трябва да кажа, че не е лесно да бъде адвокат.По този начин, статут не позволява на адвоката да се занимават с предприемачески дейности или да бъде на персонала на всяка организация.В допълнение следва да се разпределят някои фондове за нуждите на Камарата на адвокатите от страната, както и да направи някои от таксите за участие (неофициално).

Ползи адвокатите на работниците, които не са със статут на адвокат

Как да стане адвокат, ние вече са взети под внимание.Сега ние даваме предимствата на простия статут на адвокат като адвокат:

1. адвокати не могат да проучват, за сведение, на които той се учи в хода на делото, както и избраните от офиса и жилищните помещения е забранено адвокати без съдебна заповед.

2. Адвокат, могат да отидат на тези, които са в затворите.Той има пълен достъп до материалите по делото и да сътрудничат на разследването в полза на неговия клиент.

3. Той може да отправи до всички държавни органи и организации, които в момента са длъжни да отговарят.

4. Адвокатът може да бъде в ролята на разследващите органи по време на разпита на свидетели или заподозрени, както и други лица, които могат да бъдат свързани с конкретен случай.

5. Само лицето със статут на адвокат може да представлява организацията в съда, без да навлиза в нея в техния персонал.

може да се обобщи, че доста сложна и отговорна работа е само един адвокат.Отзиви за професията обикновено положителни, защото с добър опит и високо квалифициран служител търсенето за правни услуги е винаги там, тя носи добри доходи.Единственото нещо, което трябва - добро познаване на всички законови и постоянство при изпълнението на професионалните си задължения.