Какви са основните задължения на един войник.

Военната служба се счита за специален тип федерална обществена услуга.Това е предмет на изпълнението на гражданите и предполага стриктно спазване на определени стандарти.Но какви са основните задължения на един войник?Преди определянето на този кръг, трябва да се запознаете с тези, които принадлежат към тази група.

Какво граждани се считат войници законодателство

третира, че статутът на войник може да получи един руски гражданин или гражданин на друга държава.

Те включват:

 • заповед за арест офицери, офицери, офицери от армията курсантите се обучават в най-военни институции на висшето образование, офицери, сержанти, моряци, войници, които са на договор за услуги или присъединили се към армията на повикването.
 • офицери, които се наричат ​​с услугата на указа на президента на страната.

Всеки гражданин получава съответното военно звание, с разделяне на кораба и армията.

Всеки служи в армията, има гражданските права и свободи.Въпреки това, федералните и конституционните закони налагат някои ограничения.Например, правата, задълженията и отговорностите на армията зависят от това дали те са на служба или не.

Когато е налице изпълнение на служебните задължения?

Според законодателните норми на войника изпълнява задълженията си в тези случаи:

 • Подготовка за въоръжена отбраната на страната.
 • Изпълнение на въоръжена отбраната на страната.
 • точното изпълнение на задачите, независимо от условията на околната среда.
 • военна участва в сраженията, включително в условията на военно или друго извънредно положение в развитието на въоръжените конфликти.
 • изпълнение на задачи и инструкции по военно положение в съответствие с принципите на международното право - за чужди граждани.
 • Поддържане известяване, рокли услуги и гарнизони.
 • Провеждане дневната детайл.Участие
 • в кампании кораби или упражнения.
 • изпълнение на нареждания или нареждания, дадени от по-добра.
 • Намиране на бизнес пътуване или на територията на военно поделение в съответствие с нормативната уредба или по всяко друго време, поради бизнес нужда.
 • защита на живота, здравето, честта и достойнството на личността.Участие
 • при елиминирането или предотвратяване на аварийни ситуации на техногенен и природен произход.
 • правоприлагането и обществената безопасност.

военнослужещ, след заповед на командира трябва незабавно да изпълняват задълженията си по всяко време.

Важно е да се знае,

гражданин, зачитане на правата, задълженията и отговорностите на военен персонал в техните дейности следва да се ръководят от Конституцията на Руската федерация, да следват стандартите, установени от Федералния закон, устава и други нормативни актове.

Основни принципи

Какви са основните задължения на един войник?Общите принципи са описани, както следва:

 • защита на териториалната цялост на Руската федерация и държавния суверенитет.
 • държавна сигурност.
 • кадрова военна служба.
 • защита от агресивни въоръжено нападение.Изпълнение
 • на задачите, наложени от международните задължения на Руската федерация.

Военна мито

Какви са основните задължения на войник, се основава на кадрова военна служба?Въпросът е разкрита по този начин:

 • е верен на своите задължения и военната клетва.
 • безкористна служба на народа.
 • сръчни и смел отбрана на страната.
 • стриктно спазване на конституционните принципи, гарантиране на прилагането на принципите на правовата държава, на изискванията на регламентите.
 • безпрекословно изпълнение на указания поръчки.
 • Подобряване военни умения.
 • на Armed режим на постоянна готовност.
 • основните задължения се състоят в спасяването на войник военно имущество.
 • съхранение на държавни тайни.
 • Спазването на бдителността и дисциплина, нормите на международното право.
 • офицери и войници са длъжни да се грижиш за тяхна чест, военни и военна слава, за да се покаже патриотизъм, преки усилия за укрепване на мира и приятелството между народите.
 • военнослужещи при изпълнение на военните задължения трябва да пречат на религиозните и етническите конфликти.
 • Зачитането на достойнството и честта на други военнослужещи, помощ в случай на опасност, притежаващи колеги от недостойни актове, превенция на тормоза и грубост сред персонала.
 • Съответствието с всички стандарти за безопасност, които се прилагат в армията.
 • грижи за безопасността на собственото си здраве, включително редовна физическа подготовка, закаляване.
 • апелира за официални и лични въпроси до пряко или висш ръководител.
 • Общи задължения на военнослужещите трябва да уважават и познания по хуманитарно право в сила на международно ниво.
 • познаване на правилата, уреждащи обработката на жертвите, ранените или болни лица, военнопленници, цивилното население, което е налично в зона на бойни действия.
 • даде енергична съпротива срещу врага, дори в единоборство.
 • Какви са основните задължения на войник, който бе заловен?В случай на припадък поради тежка травма или мозъчно сътресение, той трябва да използва всяка възможност за собственото си освобождение.

Ако лицето е хванат, той има право да информира своя опонент само заглавието, име, фамилия, фамилното име, сериен номер и дата на раждане.Какви са задълженията на един войник, всеки войник трябва да знае.

Войници

моряци и войници във военно време или в мирно време трябва да бъдат навременни и възможно най-точно, за да изпълнят задълженията си за извършване на всички задачи и стриктно спазват правилата за безопасност на военната служба, за да се следи състоянието на собствените си оръжия, поверенаоборудване и имущество.Моряците и войниците се подчиняват командирът на отряда.

Общи задължения на военния войници и моряци:

 • осъзнаване на мито войник RF.
 • примерно, безпрекословно изпълнение на служебните задължения, спазването на вътрешните правила.
 • Линк към ученето.
 • безусловното им познаване на имената на своите непосредствени началници, военни звания и длъжности.
 • Осигуряване на подходящи командири уважение, старци, зачитане на достойнството и честта на колегите услуга.
 • съвместимост относно военната вежливост и благочестие.
 • Внимателното носенето на формата и изпълнение на военната поздрав.
 • грижи за безопасността на собственото си здраве, подобряване на физическата годност, закаляване.
 • Общи задължения на военнослужещите трябва да спазват правилата за обществена и лична хигиена.
 • перфектно познаване на правилата за боравене с оръжия.
 • Съдържание на оборудване и оръжия в постоянна готовност за битка.
 • съответствие с изискванията за безопасност, които се прилагат за военна служба, включително учения, изпичане, заетост, с облеклото.
 • Познаване на нормативни правни актове са в сила на територията на Руската федерация, хуманитарно право в границите, които са определени за войниците и моряците.В действителност, този правен минимум.
 • войник Основни задължения включват познаване на войника на кодекс за поведение, сигнални знаци и различия.
 • Внимателни, носещи униформи, своевременното производство на единна поддръжка, ежедневно почистване и устройства за съхранение в специално определено за целта място.
 • Ако моряк или войник е необходимо да не се яви, той трябва да поиска разрешение от командира на уреда.След завръщането си, старшият командирът е уведомен за пристигането.
 • , когато сте извън територията на военно поделение войник е длъжен да се държи с достойнство и чест, без извършване на престъпления.

Ако моряк или войник за образцово обслужване изпълнява своите задължения в съответствие с военна дисциплина и заслужено успехи в бойната подготовка, той може да получи чин ефрейтор или по-възрастни моряк.

Ланс или по-възрастни моряк длъжен да помогне на командира в образованието и обучението на войници.

Военна клетва и задължение

цивилните поема задълженията си, когато е налице полагане на клетва.Това се прави в няколко случая: при пристигане до първото място на услугата, или първото военно обучение.Основни права и задължения на войските веднага попадат под закрилата на закона.

таксува прекратяване

Войникът спира изпълнението на техните задължения в случай на лишаване от заглавието, което се извършва само от съд.Гражданинът трябва да се направи особено тежко или тежко престъпление.След отмяната на присъда, заглавието може да бъде възстановена.

В допълнение, законът се появи такова нещо като максималната възраст на обслужване.Ако това е маршал, като цяло, адмиралът, генерал-полковник - длъжностното лице не трябва да бъде над 65 години;Генерал-лейтенант, заместник / контраадмирал, генерал-майор - 60 години;Капитан Първи ранг или полковник - 55 години;за други заглавия - 50 години.Ако услугата се изпълнява лице от женски пол, го слага своите задължения в 45 години.

права и отговорности - общите принципи

лице в служба, могат да носят, съхраняват и използват оръжията му възложени.Правилата, които се прилагат по отношение на оръжия, са регламентирани от закона.Всички военнослужещи са под социална защита, гарантирано от държавата и имат всички права и свободи, както и на другите граждани.

Ако човек е признат за виновен за неизпълнение на служебните си задължения, той носи гражданска отговорност съгласно закона.

Вместо завършване

много млади хора, преди въвеждането в експлоатация, се занимава с въпроса за това какви са основните задължения на един войник.Социални изследвания предвижда ясно тълкуване на всички правила и разпоредби.Сегашните служители отбелязват, че солидни познания за техните права и отговорности - в основата на успешната военна служба.Безпрекословно изпълнение на всички изисквания позволява растежа на бойни умения и укрепване на дисциплината.