Какво е възстановяване на данък при покупка на апартамент

казва данъчния кодекс на Руската федерация, ако размерът на данъчната основа за данъка върху личните доходи по отношение на доходи, които се облагат с 13%, на данъкоплатеца получава данъчно облекчение в размер на имот, който е бил използван за покупка на жилище или ново строителство на територията на Руската федерация.В този случай, възстановяването при данък при покупка на апартамент .

Има и ограничения за възстановяване на данъци, например, ако възстановяването данък при покупка на апартамент възможно, когато сумата на възстановяването, не надвишава два милиона рубли, които се правят без оглед на средствата, предвидени за изплащане на лихвите по доверителните кредити,И, възстановяване на данъци при закупуване на квази не rtiry да се извърши, ако сте закупили нежилищни помещения, земя или вилата.

да извършите тази процедура, тъй като възстановяването данък при покупка на апартамент , следните документи:

- 2 фотокопия на паспорта си - и в предната част на резиденцията;

- фотокопие на оригиналния калай;

- договор за продажба на имота;

- акт за приемане и предаване, в този случай, се нуждаят от такива платежни документи, които потвърждават всички производствени разходи.То може да бъде - разписка за FFP, банковите чекове, банкови извлечения, касови бележки, разписка от парите на продавача.

- отчет за доходите - 2 данъка върху личните доходи отделно за всяка година;

- доказателство, че потвърждава държавна регистрация на правата в офиса регистрация;

- данъчна декларация, също поотделно за всяка година.

данъчна декларация трябва да се попълни, а след това времето за разглеждане на около три месеца.През това време, ще трябва да имат банкова книга, ако няма пари, за да бъдат изброени.След декларацията ще разгледа всички от горните действия ще се изпълни, трябва да напише молба на данъчните органи за прехвърлянето на средства.И след това в рамките на един месец от парите ще бъдат прехвърлени в посочената банкова сметка.

Така възстановяване на данък при покупка на апартамент - операция не е много лесно, но ако следвате всички посоки, процедурата може да се извършва бързо и правилно.

За да се реализира данъчна декларация за апартамент, акции или у дома, трябва да знаете, че процесът се извършва въз основа на разходите:

- за закупуване на къщи, апартаменти, или да ги споделите с датата 1 януари 2007;

- за закупуване на къщата заедно със земята, от 1 януари 2010 г.

- да завърши на корпуса, когато сте го купили без довършителни;

- апартаменти за проектиране, къщи, и за да се свържете мрежи по време на строителството на къщата.

За да извършите тази процедура, трябва да заявление за възстановяване на данъци, което ще се отрази на всички доходи, получени по време на данъчния период, също ще трябва да посочва източника на плащането им.Тази декларация трябва да бъде внесен в данъчната администрация.

Някои данъчните власти понякога нарушават срока на погасяване на данъка при покупка на апартамент, и поради това след 1 януари 2005 г. законодателят установил закона за получаването на данъчно облекчение за придобиване на имот непосредствено преди края на данъчния период от работодателя.И за това, трябва да се свържете на данъкоплатеца на данъчната администрация с всички документи, които потвърждават правото му на приспадане на данъчен.Вие също трябва да приложи документи на един апартамент или къща и такива документи, които потвърждават лагер на разноски на данъкоплатеца за закупуване на апартаменти, къщи или в тяхната сграда.Заявлението се разглежда в рамките на 30 дни, след това идва потвърждение за получаване на данъчно възстановяване.

За да се избегнат проблеми и nedorazume6ny, трябва да потърси помощта на професионални юристи и адвокати, които ще ви помогнат да избегнете евентуални грешки.