Бостън Matrix: същност, предимства, недостатъци

Какво е Boston матрица?Този остроумен и оригинален начин за класифициране на продуктите е измислен от група експерти по маркетинг Boston водена от Брус Хендерсън в края на 60-те години на миналия век.Интуитивно, те въведе този метод под формата на таблица на четири квадранта.Според Henderson, всеки продукт или услуга може да се дължи на един от квадрантите.Вертикалната ос на таблицата - с темп на растеж на теста на пазара, хоризонтално - пазарния дял на продукта (услугата).Динамиката на растежа може да се различават в зависимост от икономическите условия и нуждите на компанията.

Четири вида продукт (услуга)

1. Stars - продукти с висок пазарен дял в бързо развиващите се пазари.Така че те носят най-голяма печалба, те трябва да бъдат защитени, съхранява, и, разбира се, да създавате нови звезди.

2. Трудните деца - ниския дял на пазара най-високи темпове на развитие на пазара.Те консумират много ресурси и даде малко.Ако желаете да се увеличи процентът на пазарния дял изисква значителни финансови инвестиции.

3. Парични крави - тези продукти се характеризират с висок пазарен дял и ниската степен на развитие на пазара.С малка инвестиция те носят максимална печалба.Млечни крави трябва да бъдат оставени в портфейла, докато ситуацията не се променя.

4. Кучета - малък процент и ниски цени.Тя не успя инвестиции, които само консумират ресурсите на фирмата.Те са по-добре от елиминира напълно или поне минимизира тяхното присъствие в портфейла.

Ползи

По отношение на анализа на вътрешните процеси на компанията, матрицата Бостън има редица предимства:

- дава колективна картина на конкурентоспособността и търсенето на продуктите на компанията;

- помага при обосноваване различни варианти на маркетингови стратегии;

- фокусирани върху крайния потребител, продуктът, обемите на производство и приходите от продажби на получените в резултат;

- показва приоритетите при разглеждане на различни варианти на маркетингови решения;

- е най-достъпен подход към стратегически анализ на стоковата кошница на компанията.

Недостатъци

допълнение към съществото, матрицата Бостън има недостатъци:

- тя се съсредоточава върху лидерство на компанията в своята ниша, или се стремят да лидерство;

- Boston Matrix е фокусирана върху продуктовата стратегия и финансовите потоци на дружеството, въпреки че тя е не по-малко важна стратегия в други работни области: персонала, технологиите, управлението и др.

- губи своята яснота, когато multiproduct производство или изисква по-подробен оглед на всяка категория продукти;

- от анализа на тази матрица има практическа полза, но само по отношение на установяване на постигнатите от дружеството резултати.Без по-нататъшно разследване, то не дава подобна картина за бъдещето.

Разбира се, Бостън Матрицата е доста "умни" инструмент, но на практика е най-добре да се вземе окончателно решение въз основа на резултатите от не една, а няколко методи за стратегически анализ на предприятието.