Linear-функционална структура за управление: предимства, недостатъци и възможности за кандидатстване

линейно-функционална структура за управление е специална система, в която функциите на главите се делят на няколко големи групи:

 • задължителен за изпълнение;
 • препоръка за изпълнението на предприятието.

Такива алтернативни модели трябва да бъдат изградени на основата на няколко задължителни принципи.Ние считаме тези в по-големи подробности.

Първо, линейно-функционална организационна структура на управление предполага мениджър и ръководители на отдели (икономически, технически, юридически, и т.н.), които трябва да споделят тяхното въздействие върху служителите в съответствие с техните задачи.

Второ, висши мениджъри се задължава да извърши само един линеен ефект върху всички служители.Но функционални началници трябва да предоставят технологично въздействие.

Трето, линейно-функционална структура на управлението на организацията означава, че всеки човек на изкуството може да прехвърли част от своята работа на по-ниско ниво.В този случай, той действа по отношение на прекия си ръководител.

Line-функционална структура за управление има следните предимства:

 • имат възможност да се доведе до ръководството на някой компетентен, квалифицирани и знаещи специалисти в определена област;
 • има вземане на оперативни решения в нестандартни ситуации;
 • наличие на бързия растеж на професионални мениджъри, които изпълняват функционалните роли;
 • възможността за получаване на последователни поръчки, поръчки и задачи;
 • имаме пълна лична отговорност за резултатите от тяхната дейност.

линейно-функционална структура за управление има следните недостатъци:

 • затруднения при координирането на дейностите на всички звена в цялостната система на предприятието;
 • наличие на голям мениджър натоварване и неговите помощници по основните въпроси, свързани с управление и производство.

В резултат на процеса на децентрализация в рамките на тази структура, която води до факта, че отговорностите и правата в по-голяма дълбочина може да бъде разделена между различните органи;практическото развитие технически ръководства;отдели закупуване на материали, резервни части и суровини, маркетинг, производство, и така нататък.

Line-функционална структура за управление е характерно повече за такива предприятия, където има постоянен освобождаване на голям брой подобни продукти.

Той е ефективен, когато е налице значителни икономии от мащаба.Това ще бъде вярно в ситуация, ако един модерен пазар е в момента цяло.

Но има ситуации, когато конструкцията е в компанията напълно неприемливо:

 • наличие на един разширяващ се разнообразяване на продуктите;
 • настоящото сложност на вътрешни и външни комуникации;
 • иновации;
 • са налице сериозни затруднения на пазара на продукти от трудната борба за "място под слънцето";
 • увеличение на размера на предприятието;
 • разширяване на гамата от продукти и техните пазари.

линейно-функционална структура в такава ситуация се дължи на значително фрагментиране на отговорности и права за специфични функции могат да загубят способността да се адаптират и да свикнат с новите условия, в отговор на появата на нови промени.Тъй като процесът на управление започват да има конфликти за разпределяне на приоритетите, решението се отлага за дълго време.В резултат на това, удължаването на комуникациите, влошаване на взаимодействието между отделите, както и за изпълнението на контролни функции трудни.