Конвертори на честоти: Използвайте функции и селекция устройство

Настоящото устройство е специфично устройство, така че можете да получите на текущата честота на изхода, което трябва.Това оборудване се използва в почти всички области на живота, които изискват електричество.

предимства и характеристики на устройствата

честотни преобразуватели имат някои предимства.Тя:

- спестяване на електроенергия;

- дълъг експлоатационен живот на оборудването;

- защита от всякакви нестабилни енергийни шокове или много силно натоварване на мрежата;

- по-ниски разходи за електроенергия, както и на почти пълна автоматизация на оборудване;

-висока степен на устойчивост на смущения;

- способността да контролира няколко станции;

- защита от влиянието на външни условия, по-специално температурни крайности.

честотен преобразувател осигурява изправяне и изглаждане атака през определен брой кондензатори.От този специален генератор на напрежение създава необходимата потока на ток.Той ще се дава и на разумна скорост.

Видове представени и техните функции

честотен преобразувател се класифицират по следния начин: 1.

Vector.Те често се използват в оборудване, което е свършила доста трудни условия, и когато механизмите много бързо могат да се променят характеристиките им.

2. Pump.Често тези честотни преобразуватели се използват в промишлени единици.Освен това, тези механизми често имат натоварване на вентилатора.

3. Общата индустриална.Основните приложения на това оборудване са производствените линии, както и механизмите, които са в състояние да се адаптира към различни натоварвания.

Относно функциите на машината, то тогава е възможно да се определи като:

- система за бързо намаляване на скоростта, което гарантира безопасността на всички нейни компоненти в случай на прекалено високо напрежение;

- Автоматични механизми начало на работата;

- регистрация на извънредни ситуации;

- защита на оборудването от въздействието на високи температури или други неблагоприятни фактори.Удобства

правилен избор на единица

Към ток на инвертора да бъде ефективна, трябва да закупите правилната версия на оборудването.Да започнем с вида на устройството и силата на механизма, който ще се свърже с него.

също така трябва да се обърне внимание на размерите на устройството.Те зависят от предназначението на инвертора.Например, промишлени машини са доста големи.Важен параметър е и възможност за инсталиране на контролния панел извън сградата, където се намира съоръжението.

важно да не забравяме, че номинална мощност ток може да се получи устройство представяне.Трябва да се вземе предвид и допълнителни функции на устройството, от който зависи от стойността си.Важно е да се вземе решение относно начина за контрол на устройство (скаларна или вектор).Също така имайте предвид, и този вариант е възможно да се настрои на честотния обхват.Друга забележка от броя на изходите и управляващи входове.За използване в дома или малкия енергетично оборудване връзката ви усъвършенства монофазен честотен преобразувател.