Дяловото участие в строителството на жилища

Дяловото участие в строителството на жилища в Русия е свързано със значителни рискове за купувачите.Често чуваме и прочетете за измамени инвеститори, в дългосрочен план строителството, замразяване строителството, груби нарушения на сроковете.За да не се падне за измами с подхранка, безскрупулни разработчиците, не купуват жилища в домове, които е малко вероятно да се откажат от времето, предлагам четат тези материали.

С цел да се защитят правата на акционерите прие закон за дялово участие в строителството (Федерален закон № 214), върху него има три начина за закупуване на имот в панелен блок:

  1. подписване на споразумения за партньорство (ОП).
  2. Присъединяването към жилищния и строителния и жилищния фонд и кумулативно кооперация (HBC и WNC).Придобиване
  3. на сертификати на жилищата.

също легитимно да се счита за сключване на договора за инвестиции със строителя, но това е много рисковано за акционерите.Фактът, че споразумението за инвестиция може да се заключи, на всеки етап от строителството, дори и на етапа на проекта, както и разкопките без разрешителни.Освен това, в този случай, за да продават недовършени апартамента (за присвояване на полето до него) няма да работи - законът го забранява.

Най-сигурният начин за закупуване на жилища на първичния пазар е сключването на споразумение за участието на дял в строителството.Ако разработчикът предлага и други опции, така че той има някои трудности и проблеми.

Защо да изберем дялово участие в изграждането на схемата на ОП?

  • Първо, разработчикът може да набира средства (това е, продажба на апартамент в новопостроена къща) за PO само след получаване на разрешения, включително разрешения за строеж, документи за земя в процес на изграждане.В допълнение, разработчикът трябва да публикува декларация проект за официалните публикации и / или Интернет.
  • Второ, всички сключени договори, трябва да бъдат записани в Rosreestra че елиминира двойното продажбата.
  • Трето, притежателите на собствения капитал имат възможност да имате по всяко време да възложи на вашия апартамент и да получите парите си обратно.

Прием на дялово участие в изграждането и подписване на договора, да е наясно, че тя трябва да съдържа:

  • площ, етаж, брой стаи, материалът, от който е изградена къщата, жилища и други параметри на проектната документация;
  • срок къща;
  • цена на закупения апартамент;
  • гаранционен срок (не по-малко от пет години в къщата и най-малко три години в предприятията за комунални услуги).

Ако договорът не е най-малко една точка от четири по-горе, договорът не се счита за да бъде сключено.

Ако разработчикът нарушени условия на доставка у дома, той е длъжен да заплати на купувача неустойка в размер на 1/300 от CBR.Ако купувачът е физическо лице, дузпа, се изплаща в двоен размер.

Купувачът може да отмени условия DDU, ако предприемачът не пусна в експлоатация къща в срок от два месеца след крайния срок, и ако качеството на жилищата, съществено не отговарят на изискванията и стандартите на строителство.

важен показател, че дяловото участие в изграждането на 214-то законът е най-надеждният - банки издават ипотеки за жилища в тези съоръжения.

разбира се, само факта, че възложителят е работа в зависимост от броя закон 214, не е гаранция, че няма да бъдат измамени.Преди да вземе участие в капитала в изграждането на конкретен дом е да се провери внимателно на разработчика, трябва да знае - колко домове той е построен и пуснат в експлоатация, се прекъсне времето.Много полезен за да търсите в интернет присъствието на съдебни дела в строителя (например, на интернет страницата на Арбитражния съд).