Какво е ъгловата скорост и как се изчислява?

Обикновено, когато хората говорят за преместване, ние си представяме един обект, който се движи по права линия.Скоростта на това движение се нарича линейна, и изчисляването на средната стойност е проста: достатъчно, за да се намери отношението на изминатото разстояние до момента, в който тя се преодолее от организма.Ако обектът се движи в кръг, в този случай се определя не линейни и ъгловата скорост.Каква е тази стойност и как се изчислява?Това само ще говорим в тази статия.

ъглова скорост: концепция и формула

Когато се движи материална точка в кръг, скорост на движението може да се характеризира от ъгъла на въртене на радиуса, който свързва движещия се обект с центъра на кръга.Разбираемо е, че тази стойност е функция на времето се променя постоянно.Скоростта, с която се случва този процес, и няма нищо различно от ъгловата скорост.С други думи, съотношението на отклонението на радиус вектора на обекта на дължината на време, което беше обект, за да направи тази крачка.Формула ъглова скорост (1) могат да бъдат написани в тази форма:

w = φ / тон, когато:

φ - ъгъл на завъртане на радиуса,

т - период на въртене.

Units магнитуд

Конвенционалната международната система единици (SI) за завиване характеристики, общи за използвайте радиани.Следователно, 1 рад / сек - основна единица, която се използва при изчисляването на ъгловата скорост.В същото време, никой не забранява използването на градуса (помни, че един радиан е равна на 180 / пи, или 57˚18 ").Също ъгловата скорост може да бъде изразена в броя на оборотите в минута или секунда.Ако се движи по периферията е еднакъв, а след това тази стойност може да се намери чрез формула (2):

w = 2π * п, където п

- скорост.

противен случай, точно както правят за нормална скорост, изчислява средната стойност, а ъгловата скорост.Трябва да се отбележи, че въпросното количество е вектор.За да се определи посоката му са често използвани правило на палеца, която често се използва във физиката.Ъглова скорост вектор сочи в същата посока, в която движението напред на винта от конеца от дясната страна.С други думи, то е насочено по оста, около която тялото, в посоката, от която се вижда въртенето срещащи се обратно на часовниковата стрелка.

примери за изчисление

предположим, че искате да се определи какво е линейното и ъгловата скорост на колелото, ако знаете, че тя е равна на диаметъра на едно м и ъгъл на въртене варира в съответствие със законодателството на φ = 7 тона.Ние използваме нашата първа формула:

w = φ / т = 7 т / т = 7 а-1.

Това е необходимо ъгловата скорост.Сега, за да намерите обичайната нашето движение скорост.Както е известно, V = S / T.Като се има предвид, че е в нашия случай - е дължината на окръжността на колелата (л = 2π * R), и 2π - един пълен завой, следното:

об = 2π * R / т = w * г = 7 * 0.5 = 3.5 м/ и

Тук е още една задача по темата.Известно е, че радиусът на Земята на екватора е 6370 км.Необходими за определяне на линейни и ъгловата скорост на движение на точките, разположени успоредно на тази, която възниква в резултат на въртенето на планетата около оста си.В този случай, ние се нуждаем от втората формула:

w = 2π * п = 2 * 3,14 * (1 / (24 * 3600)) = 7,268 * 10-5 рад / сек.

остава да се определи какво е линейната скорост: V = w * R = 7,268 * 10-5 * 6370 * 1000 = 463 м / сек.