Върнете ипотечните лихви.

като свой собствен имот е мярка за ценности.Преди повече от 30 години, решението на този проблем е държавата.Сега, самите граждани трябва да си осигурят подслон.Но очакваме някаква помощ все още е възможно.Така например, връщането на лихвата по ипотеката.На същността и детайлите на този процес, четете нататък.

Изясняване концепции

Ипотечните - един от начините за придобиване на собствените си жилища.Ако не за високите проценти за тази услуга, а след това всеки руски дълго време е да им квадратен метър.Въпреки това, държавата осигурява възможността за частични разходи за обезщетение.И така, какво представлява възвръщане на лихвата по ипотеката в действителност.

  1. членка признава, че закупуване на жилища - много важно събитие в живота на гражданите, така че да прави промени в Данъчния кодекс.
  2. Намаляване на разходите за придобиване на собствеността се извършва чрез намаляване на данъчната основа, от която гражданинът заплаща 13% NFDL.Например, ако ви таксува на лице заплата от 30 хиляди. Rub., За една година той получава 360 000. Rub.Ако тази сума той успява да купи имота, данъчната основа се намалява с подобна фигура.Това означава, че държавата е длъжна да се върне:. 360/100 х 13 = 46 800 Rub.Това е част от данъчната оценка в годината, в която покупката е формализирана данък.При изчисляването е сумата на начислените, но неплатени доходи.
  3. брой хора могат да си купят апартамент в същото време, малко.Много повече сделки се извършват на вноски.Правителството е разработило програма, в която се предвижда намаление на база сумата на лихвите, които хората плащат на месечни плащания.Поради извършването на банката - основната част от разходите за покупка на апартамент.13% от тази сума и не се възстановява.

Кой има право на приспадане на гражданите

които имат източници на доходи облагаемата данъчна доходите на физическите лица.Първо на всички хора, които са заети и получават "бели" заплата.Ако "сивия" схема, можете да разчитате на обезщетение от официалния размера на дохода.Ако гражданин реализира приходи от няколко източника (две или повече работни места, под наем, печели от продажбата на ценни книжа и така нататък.), Те могат да бъдат използвани за изчисленията.

Ако кредитополучателят е предприемач, който работи на "опростена данъчното облагане", той няма право на такова обезщетение.Същото важи и за пенсионерите.

Жените могат да кандидатстват за възстановяване на лихвите, платени по ипотеката след отпуск по майчинство.Ако една къща е закупена към него, доходът взети под внимание към "празници".Ако те ще пропусне остатъка може да бъде получена след празника.

Хората, които са официално работи в Русия за повече от 6 месеца в годината, но нямат гражданство, може да получи възстановяване на лихви по ипотеката.

Освобождаването не се прилага, ако сделката е сключена между роднини, колеги и други свързани лица.Приспадане

сума

основа за изчисление е парите, похарчени за изграждане, закупуване на недвижими имоти.Ако сделката бъде оформена чрез заеми със специално предназначение, се вземат предвид интересите на него.Но в договора трябва ясно да се заяви, че парите, дадени ", за да си купи къща."Един различен състав, е неприемливо.

Ако е издадена у дома без довършителни ипотеката, възвръщаемостта ще бъде 13% от изчисляването на размера на главницата и лихвите по кредита, разходите за разработване на проекти, закупуване на материали, завършва плащане, свързване към електрически мрежи, вода- и газоснабдяването.Цената на приключване може да се счита само ако договорът е посочено, че закупените недовършената сграда.Ако оформен от валутни ипотеки, всички разходи се конвертират по обменния курс към датата на изплащане.

Максималният размер на приспадане е ограничено до 2 млн. Рубли.при завръщането на главница и 3 млн. рубли.- При връщане процента.Последната разпоредба се отнася само за договорите, сключени след 2013 година.Данъчният кредит не могат да включват разходи, поети от безвъзмездните средства, майчинство капитал и други социални плащания.

Върнете ипотечните лихви: документи за договор

  • за закупуване на недвижими имоти или права, за да го придобият в новопостроена къща.
  • Протокол за приемане.
  • документи, удостоверяващи плащането на разходи (за получаването на поръчката, получаването на продавача, банкови отчети, разписки за доставка на материали).
  • документи, доказващи собствеността.Споразумение
  • заем.

няма сертификат за собственост не може да получи приспадане на данък.Ако сте придобили имота в новопостроена къща, в полза на регистрацията трябва да чакам за акт на приемане и предаване.Всички документи трябва да бъдат издавани на лицето, което ще получи обезщетение.В противен случай ще трябва да напише пълномощно в реалния платеца.

пакет от документи, които трябва да се предоставят на данъка при мястото на пребиваване, независимо от това къде е придобита собственост.Решението срок - 3 месеца.Ако отговорът е да, тогава ще трябва да напише декларация да посочи номера на банковата сметка, за да се прехвърлят средства.Парите трябва да бъдат получени в рамките на един месец.В случай на нарушение на данъчния орган да заплати лихва за всеки ден забава в размер на рефинансиране.Ако заявлението за възстановяване на платените ипотечни лихви е било отхвърлено, може да се обжалва пред съда.

Сделката чрез работодател

Не всички хора удобно калайджия с данъка.Поради това, връщането може да се уреди по време на работа.В този случай, работникът или служителят ще се плаща голяма заплата като данък върху дохода като работодателят не трябва да е титуляр.За регистрация на операцията е необходимо да се вземат бележка от данъчното облекчение за дружеството с името.Този документ, заедно със заявлението, че е необходимо да се представят на работодателя.

данък доходите на физическите лица няма да бъдат държани в месеца след получаване на документите.Ако служителят иска да промени мястото им на работа, баланса на обезщетението ще бъде достъпна само чрез данъка.Известие издава веднъж годишно.

Ако служител на мястото на работа, ще получите възстановяване на лихви по ипотеката, той не може да се направи от други удръжки, че работодател.

Процедура за плащане

първо да възстанови сумата, изразходвана за закупуване на недвижими имоти, тогава (до 260 000 Rub = 13% * 2 милиона...) - Платените лихви.Но декларацията е необходимо да се определи общата сума, която е компенсируеми.Пакетът от документи трябва да се подновява на всеки 12 месеца.

Ако доходът не покрива сумата на приспаданията, тя може да бъде прехвърлена за следващата година.В схемите с "сиви" заплати, има случаи, когато кредитът се изплащат вече и за обезщетение трябва да почакат още няколко години.

Заключение

лице, което придобива имуществото за заем в Руската федерация има право да получи възстановяване на данъка върху личните доходи.Лихвите по ипотеките се изплащат веднага, но като дълг към банката.Операцията се извършва чрез данъка.Документи за приспадане да се актуализират ежегодно.Ако валутата е издаден ипотеки, обезщетението се изчислява от сумата на разходите, за да конвертирате в рубли по курса към датата на изплащане.