Събиране на дългове в Русия

организация се счита за финансово стабилна, в случай, че по-малко платими сметки.Вземания - е собственост на изискванията за предприятията, на физически или юридически лица, които са длъжници на дружеството.Оборотен капитал на предприятието е обобщено от следните компоненти: материални запаси, парични средства, незавършеното производство и вземания.Това предполага, че дългът на длъжника е част от оборотния капитал.

Много предприемачи в Русия има проблеми с неплащане на дълга.За да не се прекрачат границите на закона, измамени страна по тази сделка е принуден да търси правни методи за извършване на събиране на дългове.Средства за връщане са почти винаги има свои собствени уникални характеристики, които се дължат на обстоятелства от дълга, характеристики на личността на длъжника и кредитора.Ако откриете себе си в тази ситуация, това, което ще започне събирането на вземания, толкова по-голям шанс за положителен изход от ситуацията.Когато историята на формирането на дълга датира дълъг път, тя е много по-трудно да се отстранят, отколкото в прясно състояние.

Определяне

Събиране дългове - е връщането на дълга, който е законно дължимите към организация, предприятие или институция от физически или юридически лица в резултат на взаимоотношения с тях.Размерът на дълга може да бъде изтеглена от обращение на собствените средства на длъжника.Събиране на практики за събиране на дългове

може да се извършва от организации и предприятия на абсолютно всички форми на собственост.Много от тях са готови да предложат помощ в този труден въпрос на досъдебното процес.Тези организации преговарят с длъжника, се установи действителното финансово състояние на длъжника.Ако е необходимо, може да подаде жалба срещу него.Но ако това не стане, делото ще трябва да прехвърли на съда.В този случай, да предяви иск и се очаква решението.С подаването на исковата молба трябва да бъде вземания в рамките на 1-3 работни дни.Делото на първа инстанция трябва да продължи в продължение на 3 месеца от датата на завеждане на дело.

реалното събиране на дългове (вземания)

Ако съдията взема решение за възстановяване на дълг, можем да продължим по два начина:

а) оттегли на дълга от длъжници;

б) ако длъжниците отказват доброволно плащане, след това съдия-изпълнителите извършват принудителното събиране на дълга.

Но, за съжаление, в момента държавните служители не е много в бързаме да го направя.Така че, ако искате да върнете парите си, се опитват да следват действия или бездействия на държавни художник.Често събирането на вземания в съда бе забавено от много дълго време.