Вземанията и задълженията - важен индикатор на предприятието

работи всяка фирма оценка на набор от индикатори, всички от които са характерни за различните аспекти на дейността му.По този начин, на обема на производството показва капацитета на компанията, рентабилност - неговата икономическа ефективност, сигурността на тези или други ресурси - за стабилността и сигурността на доставките.Вземания и задължения са важни показатели за финансовото състояние на дружеството.За това, какво означават те и как да ги управлявате, ние ще обсъдим в тази статия.

На първо място, е необходимо да се дефинира понятия като вземания и задължения.Тези понятия в икономическото му значение, точно обратното.Вземания показва сумата, която трябва да се подвизава неговите контрагенти - купувачи, доставчици, правителства и така нататък.Понякога това се случва, че дългът на контрагента е на определени материални активи, които вече са платени, но не са доставени.Независимо от факта, че истинският обект на дълга - елементите на счетоводния баланс е все още показват тяхната парична стойност.

същите Вземания - е сумата, дължима от самото предприятие или от други лица hozdeyatelnosti правителствата.По този начин, вземания и задължения са, от една страна, точно обратното, а от друга - са тясно свързани помежду си концепции.

По принцип наличието на просрочени задължения е нормално и приемливо явление в определени граници.Ако дълговете надхвърлят тези граници, е налице висока степен на вероятност на криза.В случай на превишаване допустимите прагове темповете на вземания, може да има проблеми с ликвидността, а в случая kreditorki - платежоспособността на предприятието.

Въз основа на гореизложеното, най-важната задача на финансовото управление на компанията е управление на сметките на вземания и задължения.Този процес е отговорност на ръководството на по-високо ниво в областта на финансите.Нейни компоненти са: сметка вземания и задължения

  • ,
  • прогнозиране на бъдещите показатели дългови,
  • установяване на максимално допустимото дълг,
  • ако е необходимо - да се предприемат мерки, за да регулирате параметрите, които не отговарят на изискванията на лидерство.

Счетоводство вземания, проведено в позициите специални баланса, както и сметките на счетоводството.Този задължения на кредиторите са разбити по темите, към които компанията дължи пари - разпределение, бюджет, клиенти и така нататък.В случай на вземания, в допълнение към разбивка по предмет също е разделена относно надеждността на длъжниците, включително и така наречените резерви съмнителни ангажименти, които не могат да бъдат направени на техните превозвачи.Едва след известно време pobyla дълг в такъв, то може да бъде отписан като несъбираеми.

По отношение на спешни мерки за регулиране на дълга, те могат да бъдат различни: за клиенти - съдебни дела, ангажиране на агенции за събиране да наложи допълнителни санкции на длъжника.В случай на задължения на кредиторите често основната мярка за контрол е да се привлекат допълнителни средства за покриване на дълга или на преговорите за преразглеждане на условията на плащане.

За съжаление, това се смята, че вземанията и задълженията - нормални и води до прекомерно невнимание от мениджърите на финансовите компании.Бихме искали да предупредя читателите срещу прекалено спокойна отношение към този вид ангажименти - известни много случаи, когато те са натрупали до огромни размери и да причини огромни проблеми до пълното разпадането на предприятието.