Как да си направим предизвестие за прекратяване на договора за наем

Лизинг помещение или имущество е станал доста често през последните години.Това е доста печеливш начин за инвестиране.Наемът може да премине нещо: една празна сграда, свободно пространство, търговски площи или неизползвано оборудване.Във всеки от тези случаи е договор, който определя времето, размера и условията на плащане, както и възможността за предсрочно прекратяване.Можете да прекрати договора като в края на живота, и, без да се чака за него.

гледна точка на евентуална отмяна на договора

закон дава прекратяване на договорните задължения на арендния или имущество, както от наемателя и наемодателя от.Фактът на прекратяване на договора, трябва задължително да бъде предшествано от редица задължителни процедури.За това решение не може да се обжалва, всичко трябва да се извършва в съответствие със закона.Нека приемем, че една от страните реши да прекрати договора за наем, сключен.Как да се процедира в този случай?Въз основа на член 450 от Гражданския кодекс всеки договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или по инициатива на една от двете участващи страни.Въпросът може да се случи чрез производство пред съд, и без него.

Ако страните се споразумеят, тогава просто трябва да създадете документ под формата на споразумението и ясно го определят времето и условията на прекратяване.Ако не е било постигнато споразумение, решението ще бъде взето от съда.Тя ще разгледа причините и други обстоятелства, преди да вземе решение.Преди да подадат иск инициаторът трябва да изпрати предизвестие за прекратяване на договора за наем на представителя на другата страна.

Прекратяване на договора от една от страните

е възможно да прекрати настоящия договор едностранно.Разумната адвокати го планират предварително.Просто трябва да се първоначално, когато влизат в лизингов договор, да се разгледа възможността за неочаквана прекратяване по молба на една от страните в подробности и да се отрази в текста на цялата процедура.

В първия етап инициаторът трябва да изпрати на другата страна, известието за прекратяване на договора за наем.Документът е изпратен по пощата с обратна разписка искания.Това е с факта на изпращане и получаване могат да се документират.Договорът трябва да бъде ясно определен период от време, за което трябва да изпрати предизвестие за прекратяване на договора за наем на факта на прекратяване на договора (10 дни, 1 месец, 2 месеца, и други).Стандартни проби от такъв документ не съществува, то могат да бъдат направени произволно.Най-добре е да достави на хартията в лице и успокои подписа си.В случай на пощенския трябва да чакам за отговор.Ако крайният срок не е така, въпросът трябва да бъде решен в съда.A предизвестие за прекратяване на договора за наем ще бъде гарант за инициатор на положителния изход на делото.Какво

наем

Напоследък често под наем имот под наем, т.е. помещенията, в които наемателят ще провежда своята дейност.Тя може да бъде магазини, складове, офиси, кафенета, или нещо друго.Търговско помещение за мнозина е единствената възможност да развият собствен бизнес, но за други - средство за достойно съществуване.При сключването на такова споразумение предварително уговорения срок на договора, площта на помещенията, цел, цена на 1 квадратен метър и общата цена.

Наемодателят е акт на приемане и предаване имот с подробно описание.Така се взема предвид всички: етаж, броят на прозорци, материала, от който на пода, стени и таван.Уверете се, че трябва да се уточни състоянието, в която целта е извадено, и нейните явни недостатъци.Това е много полезно, когато се върнете в помещенията при прекратяване на договора.И ние не можем да забравим за условията за предсрочно прекратяване.Тя трябва да бъде отделен елемент, за да представи цялата процедура, за да се избегнат недоразумения в бъдеще.

Office в момента на

Не всяка фирма е в състояние да придобие собствеността на сградата за местоположението му в личния офис.И не всеки е необходимо.Понякога малките фирми за нормална работа само два или три стаи.В този случай идеалният вариант - под наем офис пространство.Необходимо е да се привлече вниманието към областта, където се намира сградата, и не забравяйте да се вземат под внимание наличието на транспорт.След това трябва да се запознаят с оформлението и възможност да се изяснят промените.

За нормална работа, в стаята трябва да е с всички комуникации.Наличие на сигурността на сградите ще бъде допълнителна гаранция за сигурност.След проверка всички детайли е лизингов договор, който е необходим, за да се предвиди възможността за неговото прекратяване (заличаване) по инициатива на една от страните.В крайна сметка, никога не знаеш какво може да се случи!