Какво е електронен опашката

Когато конкуренцията в различни сфери на бизнеса става по-твърда, проблемът за увеличаване на лоялността на клиентите се превръща в основен приоритет за управлението на дружеството или корпорация.Появата на линии и неудобни условия чакат се отрази негативно върху имиджа на компанията и в крайна сметка да доведе до преход от клиенти на конкурент.

електронна система за управление на опашката (LMS) ви позволява да организирате всички физически и създаване на комфортни условия за очакване на клиенти, което води до повишаване на качеството на обслужване и лоялността на клиентите.

съвременни електронни своя страна осигурява достатъчен капацитет, за да изпълнява по-малко важната задача да организира дистанционно клонова мрежа и да реагират на събития в отдалечен офис в реално време, и включва инструменти за планиране на срещи с клиенти, които се записаха за заседаниетоонлайн или чрез използване на терминал за самообслужване.

Имаме по-отблизо всички тези аспекти по примера на комплекс решението на френската компания ESII eSirius.

клон управление на мрежата

Използването облак технология, когато цялата информация за прием на клиенти в реално време потоци към централна система сървър позволява на администратора или управителя на фирмата за контрол на товарното отделение, в зависимост от времето, бързо да промените стратегията за прием в отговор на проблемни ситуациикакто и да се следи качеството на персонала.

Информация за конкретни лица, които получават клиентите по-обективно ще оценят управителя на област персонал на компанията, както и оценка на ефективността на filiala- например чрез сравняване на броя на посетителите в размер на покупки или плащания в клон.

статистика, събрани по време на периода на работа ще ви помогне да оптимизирате клоновата мрежа на базата на специфична статистика хорариум отдел, а не въз основа на предположения и общи заключения.

планира срещи с клиенти на срещи за планиране

с klientami- друга полезна функция, която ви спестява време посетител ще бъде абсолютно сигурен, че това ще стане в определеното време и той не е имал време да изчака реда си.

принцип на действие на такова назначение:

  • клиент избере удобен ден и час, използвайки предпочитаната форма на уеб страница, на терминал за самообслужване или като се обадите на оператора.
  • след идентифицирането на клиента (най-лесният начин за това да използвате телефонния номер), системата издава уникален номер, че клиентът пише или получава SMS
  • когато клиентът дойде в полицията, той кара редица на терминала за самообслужване или да го докладва на рецепцията, а след това преминава в съответствие с изискванияперсонала
  • ако клиентът не е достатъчно, системата автоматично анулира билета му

дисциплини Такова планиране и на служителите на компанията, дава възможност за по-ефективна организация на дейността им.Мениджърите също могат да виждат служителя на планиране, което му позволява своевременно да се оптимизира или да пренасочите клиента към съответната услуга или за по-малко зает служител.

Петдесет години опит в използването на електронни системи за управление на всички в Европа показаха ефективността на този подход при организиране на потока от клиенти.На пазара на ОНД, на този етап, само някои от тях са активно развиващите segmenty- банкови институции, държавни агенции, както и да е лекарство.В Европа, електронна опашка е практически навсякъде, където има постоянен поток от хора-офиси, летища, обслужващи центрове, транспортни и логистични компании, телекомуникационни компании и оператори на мобилни телефони и вериги супермаркети.