Успоредна на равнината: състоянието и свойствата

паралелно самолет е концепция за първи път в евклидовата геометрия преди повече от две хиляди години.

основните характеристики на класическата геометрия

раждане на тази научна дисциплина, свързана с най-известните творби на древногръцкия философ Евклид, пише в новата ера на трети век, брошурата "елементи".Разделени в тринадесет книги, "Elements" е върховен постигането на цели антични математика и очертава основните принципи, свързани със свойствата на равнинни фигури.

класически състояние на паралелизъм на самолети беше формулирана по следния начин: двете равнини могат да бъдат наречени успоредни един на друг, ако те нямат общи точки.Това Прочети евклидовата петия постулат на труда.

свойства на успоредни равнини

В евклидовата геометрия, те са изолирани, обикновено пет:

  • имот за първи път (описва успоредни равнини и уникалност).Чрез една точка, която се намира на границата на този конкретен самолет, можем да направим една и само една паралелна равнина
  • втори имот
    (известен също като свойствата на три паралелни).В случая, когато двете равнини са успоредни по отношение на третия и между тях са успоредни.
  • имот трета (с други думи, тя се нарича имот линия пресичаща успоредна на равнината).Ако взети поотделно права линия пресича една от тези успоредни равнини, то ще премине и друго.
  • четвърти имот (собственост на правите линии, издълбани върху равнини, успоредни един на друг).Когато две успоредни равнини се пресичат третата (под всякакъв ъгъл), линията на пресичане са също успоредни
  • имот пета (имущество, описваща различните сегменти на успоредните линии, които са между равнини, успоредни един на друг).Сегментите на успоредни линии, които се намират между две успоредни равнини непременно равни.

успоредни равнини в неевклидова геометрия

Такъв подход е особено геометрия на Лобачевски и Риман.Ако геометрията на Евклид приложени върху плоски пространства, тогава Лобачевски негативно извити пространства (извити просто казано), докато Риман установи неговата реализация в положително извити пространства (с други думи - площите).Има много чести стереотип, че Лобачевски равнина, успоредна (а също и онлайн) се пресичат.Все пак, това не е вярно.Всъщност раждането на хиперболична геометрия се свързва с доказване на петия постулат на Евклид и промяна на мнения по него, но самото определение за успоредни равнини и прави линии означава, че те не могат да преминат, нито Лобачевски, нито Риман, в каквато и пространства те се прилагат.Промяна на сърцето и езикът е, както следва.На мястото на постулата, че само една равнина, успоредна може да бъде прекарана през точка не на даден самолет дойде друга формулировка: през точка, която не е в този конкретен самолет може да вземе две, най-малко директно, че лъжаCurrent в една равнина с и не го пресече.