Аналитична философия като част от западната култура на 20 век

аналитичната философия е възникнал в началото на 20 век в страните от Западна Европа, нова философска посока, което означава, взискателност при използването на определени термини, с акцент върху процеса на мислене, недоверието на спекулативни мотиви.Особено разпространена този тип мислене е в страни като Англия, Австралия, САЩ.В руската литература, аналитична тенденция във философията появи сравнително скоро, само в 80-те години на ХХ век.

основатели на философска тенденция се счита за Джордж Мур и Бъртранд Ръсел, мозъкът зад него - автор на известния "Tractatus Logico-Philosophicus" Лудвиг Витгенщайн.

Трите основни характеристики на аналитичната философия са:

  • езиково редукционизъм, е да се съберат всички съществуващи проблеми на философията на езикови проблеми;
  • методическа пристрастие, което означава противопоставяне на всички съществуващи аналитичен метод на 20-ти век течения на философска мисъл;
  • семантичен акцент, т.е. skontsentrirovannost внимание на проблема на ценностите.

Аналитична философия на 20 век - е преди всичко философия на езика.Неразбиране, поради несъвършенствата на език, неяснота на изрази и фрази, според анализатори - последователи на нова философска перспектива са основната причина за появата и развитието на "старите" философията.Според Витгенщайн, основната задача на философията е да се изгради такава идеална, в смисъл на разбиране на езика, която ще помогне за решаване на вековете на философски дебат за съзнание и битие, етика и свободна воля.Ето защо аналитичната философия на етапа на създаването си е била да формализирането на език и усъвършенства своите логически символи.Решението на този проблем, участващи последователите на Витгенщайн, Рудолф Карнап, Otto Neurath, Мориц Шлик.Следва да се отбележи, че идеята за привеждане на език действия във връзка с неговото съвършенство много бързо изчерпани, и философи, беше признато, че съществуването на съвършен език въпреки допустима, но не винаги е уместно.Например, на строга математическа език е неприемливо в ежедневието, и още повече, когато пишете извън научната литература, особено поезия.

тридесетте години на 20 век се считат повратен период в аналитичната философия на науката.Тя е в този момент Лудвиг Витгенщайн се завърна от доброволно изгнание (в продължение на 6 години той работи като обикновен селски учители в областта на Алпите) в Кеймбридж.Той бързо се формира около кръга на младите привърженици на теорията на аналитичните мислене.Новите идеи са били въплътени в една книга, наречена "Философски изследвания".Тази работа беше последната работата на живота на философа, той е работил върху него до смъртта си през 1951 година.Нататъшно

Нейното развитие на аналитичната философия е в творбите на Гилбърт Райл, автор на "философска аргументация", "категория" и много други.Основният проблем, който авторът повдига в книгите му, е един прост въпрос: "Какво прави един философски въпрос е философски?" Отговорът се крие във факта, че основната цел на философията като наука се "разнищват" категорични грешки и сортиране на интелигентни възли.Развиваща се в същите недоразумения може да бъде решен с помощта на отделяне на различни логически категории понятия и термини.

аналитичната философия и нейните идеи са имали значително влияние върху развитието на философията като цяло в много страни.С течение на времето, тази област на философията се превърна в широко разпространена културна тенденция, основните позиции, които все още са силни в много англоговорящи страни.