Значителни дефекти в стоките.

Всеки път купуват всякакви стоки и услуги, хора се надяват, че те ще бъдат с добро качество.Въпреки това, никой не е имунизиран от покупката, не отговарят на изискванията.Разбира се, възниква въпросът, какво да правя в такъв случай.Това е, което ще бъде обсъдено в материала в тази статия.

рекламации

право и правни дейности, насочени към задоволяване на потребностите на купувача.Ето защо, ако открие някакви дефекти, придобити неща, че е възможно да се върне обратно на продавача.Разбира се, че същото важи и в случай, че са изпълнени определени условия (например на гаранционния срок не е изтекъл).

Класификация

Обикновено реда на възстановяване или замяна на всички стоки са наясно, макар и в различна степен.Въпреки това, повечето клиенти не разполагат с някои знания, които ще им дадат възможност да имаме пълно разбиране на техните права.Помислете, какви са недостатъците на производството.Най-общата класификация разграничава две основни категории: основни и прости.Що се отнася до второто число са всички видове дефекти, които не попадат в обхвата на описанието на първата категория, логично е да разберете какви са признаците за неправилно определяне на качеството на продукта.

значителни недостатъци

дефекти на продуктите, свързани с тази група, като правило, са част от един от следните пет точки.

 1. Недостатъци, отстраняването на които е невъзможно без значителни разходи на време и материални ресурси.
 2. недостатък се проявява дори и след опит да я коригират.
 3. многократно открити дефекти.
 4. недостатъци, които не могат да бъдат елиминирани.
 5. Всички други подобни грешки.

Така определението за "значителни недостатъци стоки" е както следва: дефекти и недостатъци, за съществуването на които е невъзможно или неприемливо нормална експлоатация на продукта (включително строителството или услугите) прави, в зависимост от желаната цел, иа не недостатъци да бъдат коригирани, поради което потребителят не може да има такива, на която той има право да очаква след сключването на споразумението.В допълнение, нормативни документи е предвидено също така, терминът "приемлив отклонение".Тази концепция е друг показател за качеството на продуктите.Размерът на отклонение може да бъде толерирано в случая, ако характеристиките на стоките, не надхвърлят определените в асоциираната регулиране документация.Все пак, ако някой компонент излиза извън рамката, след което е признак за наличието на дефект.

технически сложни продукти

до такава категория включва всички видове превозни средства, битови и селскостопанско оборудване, компютърна техника.В този случай, ако сте закупили продукта, позовавайки се на категорията, както и в рамките на петнадесет дни от датата на покупката открити никакви съществени дефекти в стоките, имате пълното право да го връща на продавача.Важно е да се отбележи, че има и възможност за обмен на ниско-качествени продукти с безупречна продукт.Въпреки това, никой не изключва вероятността за откриване на дефекти, след изтичането на гореспоменатия период.В такива ситуации на действащото законодателство на тази държава има следните опции.

1. Връщане или замяна

обмен стоки посредствено качество или възстановяване на парите, изразходвани за да го придобие, то се осъществява в рамките на гаранционния срок.Въпреки това, необходимостта от задължителна спазването на определени условия.Ето някои от тях.

 1. значителен недостатък на технически сложни продукти, което е фатално или да се появят отново, дори и след като се опитва да поправи.В допълнение, тази категория обикновено се отнася такива дефекти, които са необходими за премахване на значителна финансова и час инвестицията.
 2. дефектни продукти е търговски представител, който обеща да премахне пукнатината, но пробиха предварително определена времева рамка за отстраняване на недостатъци на продукта.Следва да се отбележи, че това условие важи и за организациите за ремонт, които са подписали споразумение с продавача.
 3. продукт не може да бъде използвана от купувача за повече от 30 дни (общо), всяка година е посочено във връзка с опитите за премахване на дефекти в продукта на гаранционния срок.

2. Ремонт

значителен недостатък на технически сложни продукти могат да бъдат премахнати по взаимно съгласие на страните за сметка на продавача или купувача.Наложително е да се представи документ, потвърждаващ изпълнени всички разходи за ремонт.

3. Намаляване на разходите

на Това накара доста рядко, но това е мястото да бъде.След сключване на специално споразумение между страните може да се реши да намали цената на покупката на стоки в размер на предварително договорената сума.Откриване на дефекти

Съвременният човек често доста добре информирани за правата си.Ето защо, след като е констатирала значителни дефекти в стоките ги придобили, потребителят веднага излага твърденията на продавача.В момента, условно разделен на целия период на експлоатация на четири времеви интервали.

 1. 15 дни от датата на прехвърляне на въпросните продукти на купувача.
 2. период от 15 дни преди изтичане на мандата е гаранцията на продукта.
 3. След горепосочения период от време.
 4. специален елемент, за да се счита за случая, когато на гаранционния срок не е предоставена от дружеството.При такива обстоятелства, потребителят трябва да знае, че той има право да обменя и връщане на дефектни стоки рамките на две години от получаването от продавача.Нека разгледаме какво да прави в случаите, когато разкриването на значителен недостиг на стоки се наблюдава при всеки от описаните по-горе периоди от време.

1. Не повече от 15 дни

В този случай, ако забележите някакви отстъпки, имате пълното право да отричането на стоките с неподходящо качество и последващото връщане на изразходваните средства;замяна на което отговаря на изискванията на аналогов продукт или различен модел;намаляване на разходите за производство;както и прилагането на пълно и незабавно ремонт, произведени от продавача.Освен това, ако операцията, поради липса на внимание са били повредени, е необходимо да се поиска връщане.

2. По време на гаранционния период

Този период от време има свои собствени характеристики.Всички по-горе изисквания, може да се прилага за въпросната категория, само ако са спазени следните условия: ". В акта за брак стоки"

 • компания, обслужващи продавача не се съобрази с условията на ремонта е посочено в документа, озаглавен
 • продукти има значителен недостатък.
 • купувач не може да използва закупените стоки за повече от тридесет дни (общо) в всяка година.

3. След цял живот

В случай гаранцията на продукта е изтекъл, мнозинството от правата на потребителите е отменен.Въпреки това, съществуват възможности, според които, дори и след този срок, купувачът може да постави някои от изискванията.Например, ако на гаранционния срок не е повече от две години, потребителят има право да се свържете с центровете за услуги за горепосочения период.Въпреки това, има един важен критерий.Когато случай на лечение купувач следва независимо (за своя сметка, ако е необходимо), за да докаже, че е сформирана липса на закупените стоки, преди продуктът да е бил прехвърлен от продавача пред потребителя, поради причини, които са възникнали преди датата, определена.Най-често в такива случаи е необходимо да се разчита на сключването, който е съставен от експерти, упълномощени служител на компанията.

4. Гаранционният срок е неизвестен

момента, има случаи, когато срок на експлоатация, през който стоките са обект на услуги, не е възможно да се установи.Трябва да се помни, че потребителят все още има право да постави претенции и искания в рамките на две години, считано от датата на доставката на стоки.Този срок може да бъде удължен, ако има съответна точка на действащото законодателство, или с отделно споразумение.Следва да се отбележи също така, че в рамките на тази категория, условията, при които потребителят трябва да бъде по своя собствена, за да докажат, че причината за, а след това дефект, който се появява след себе си, имаше преди доставката.

обновяването: условията за изпълнение

Както споменах по-рано, има няколко варианта за решаване на конфликта, който възниква между купувача и продавача, когато открие значителен недостиг на всякакви стоки.Един от тях е ремонт на продукти.Първият вариант е, че, съгласно действащото законодателство, времето за такива събития могат да бъдат определени в писмена форма, сключили споразумения и договори.Въпреки това, следва да се отбележи, че тези периоди не трябва да бъде по-дълъг от 45 дни.Позволено, за да направи спогодба във всякаква форма, но трябва да се спомене, подробности и данни за контакт на продавача и купувача;Име на продукта (включително статията, модел, сериен номер, както и всякакви други идентификационни знаци) и, разбира се, датите на изпълнение.Подобно свързване всеки друг документ, няколко компании или физически лица, той трябва да одобри и двете страни.В този случай, ако продавачът е нарушил по-горе споразумение, потребителят има всички основания за претенции относно замяната на дефектни стоки или връщане на средствата, изразходвани за неговото придобиване.Втората версия гласи, че в отсъствието на споразумение между купувача и упражняване на продавача е необходимо да се направи ремонт в най-кратки срокове.Референтните данни за времето на събитията, описани по-горе (както и съответните сертификати) са на разположение в работилниците на услуги и сервизни центрове, които не са пряко свързани с продавача и не са зависими от него.

Как и къде да намеря данните на интереси?

на гаранционния период, можете да научите, като внимателно изучава директно на билета или всякакви други документи, свързани с въпросните продукти.Необходимо е също така да се знае, че в началото на работен период, предмет услуги започва основно от прехвърлянето на стоката до потребителя.