Заплахата - какво е това?

заплаха - това е възможна опасност.Както знаете, това понятие сред хората е често срещано явление: някой заплашва човек в Интернет, лично, с писмо, и така нататък D. Има ли някакво наказание за животозастрашаваща.?Повечето хора погрешно смятат, че, че отговорността за намерението за причиняване на физическа и материална вреда на друг човек, те няма да пострада.Но това е само спекулация, защото в действителност, заплахата може да бъде в съда.

смисъл на думата "опасност"

заплаха е възможна опасност, причиняваща вреда, намерението да причини физическо нараняване, и така нататък. D. Тази концепция може да се тълкува по различни начини, но същността не се променя.

Threat счита за писмено или изрази намерението да заплашва да причини физически щети на частни и обществени интереси.Много често може да се види заплаха от интернет.Това се случва, че страните не могат да достигнат до общо решение и която и да е компромис, а след това един от тях започва да заплашва, от друга.

Вероятно малцина, които се вземат под внимание факта, че заплахата - това е престъпление, за което трябва да се наказва нарушителя.

застраши лицето

В Наказателния кодекс има една статия, която обяснява подробно какво може да се счита за заплаха, а наказанието за това е длъжен да носи лицето, което заплашва живота и здравето на друго лице.Член 119 гласи, че заплаха за живота може да се изрази в различни форми:

• устно.

• писмена форма.

• мушка.

• Threat жестове.

заплаха - това е намерението да се лиши от живот или да навреди на здравето на друго лице.Този акт е престъпление.

Има няколко условия, при които ще бъде необходимо за заплахата да бъдат наказани:

• Реалността на заплахата.Това означава, че жертвата трябва да има добра причина да кажа на обвиняемия в съда.Това означава, че първо трябва да бъдат причина да се страхуват заплахата.Например, ако сте били заплашителни предмети, които са били използвани като оръжие (нож, брадва и така нататък. D.).

• Заплахата включва обещания и намерения на опасност да причини сериозна вреда на индивида и здравето си.

Трябва да се отбележи, че заплахата може да бъде беззвучен, ако действията на обвиняемия е оставил никакво съмнение за намеренията му.Например, ако вие не заплашват каже и дума, но насочва цевта на огнестрелно оръжие на жертвата.Такива действия се наричат ​​престъпници, и те обвини трябва да бъдат наказани.

наказание за многото

заплаха - това е престъпление, наказуемо:

• Задължително общественополезен труд в продължение на до 480 часа.

• ограничаването на свободата за срок до 2 години.

• Лишаване от свобода за срок от 2 години.

• Принудителен труд за срок до 2 години.

• Арестуването на до 6 месеца.

Ако намерението да лиши от живот или вреда на друго лице отговаря на условията, при които тя ще се нарича заплаха, че ще предостави едно от наказанията, изброени по-горе.

Ако деянието е извършено от член на организирана група, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години.

заплаха от насилие, като психично заплаха

представлява психическо насилие спрямо друг човек.По време на извършване на деянието жертвата се страхува, защото той е лишен от почивка и тя постоянно се стреми към риск.В резултат на това човек обикновено не могат да живеят и работят, защото в постоянен страх.

заплаха се смята за завършена, веднага след като той бе доведен до знанието на жертвата.

Трябва да се отбележи, че заплахата за живота припомня опит за убийство, но тези действия са различни една от друга цел.Намерението за физически наранявания може да се тълкува като желание да изплаши жертвата.Докато опит за убийство носи единствено с цел да лиши човек на живота.

Заплахи RF

Ние всички знаем, че много страни в момента се намират в криза.Следва да се отбележи, че заплахата за Русия от САЩ не спира.Президентът настоява, че страната ще се справи с всички трудности и предизвикателства.

трябва да помним, че заплахата от нарушителя трябва да бъде наказан.Този акт се счита за психическо насилие срещу лицето.Винаги контролира емоциите и речта, за да не бъде на мястото на ответника.Необходимо е да се живее в съответствие със законите на Руската федерация, а не да ги нарушава.