Концепцията и стойността на предмета на престъплението.

концепция и стойността на предмета престъплението е залегнало в частност и в общата част на Наказателния кодекс.Обектът е един от четирите елемента на престъплението, както и да се определи нивото на обществена опасност на престъпното действие.

Concept и правно значение

обект на престъпление, е защитена от закона, всяко социално отношение, които са били извършени престъпно посегателство.Това е един от елементите на престъплението, която играе важна роля в наказателното право в общи линии означава следното:

  1. е елемент на всяко престъпно деяние.Това означава, че актът се счита за криминално само когато обществената нагласа е причинил никаква вреда.
  2. обект - задължителен компонент за квалификацията на престъплението.Никаква част от престъплението не може да съществува без наличието на нарушение на обект.
  3. ви позволява да определите степента на обществена опасност на престъпното действие, в зависимост от това, което взаимоотношения защитени от наказателното право, дадено нарушение е извършено.
  4. правилно инсталиран обект разделя наказуемо престъпление от други престъпления.
  5. Поради обект може да бъде правилно квалифицира деянието.

класификация на обекти на престъпления в наказателното право

по наказателно право, има някои видове обекти.Общата част на наказателното право е най-известен за класификация на елемента "вертикално" и "хоризонтална".Обикновено класификацията може да бъде представен от тези таблици.

Vertical
Generic General Видове
група от подобни социални отношения, защитени от някои правила на правовата държава (кодът се разделя на секции). съвкупност от всички обществени отношения, които са под закрилата на наказателното право. хомогенен вид отношения, определен от секции от Наказателния кодекс.
Horizontal

Непосредствената предмета на престъплението - определен кръг от отношения, които са обект на неправомерни атаки.

основната Допълнителна незадължително

резултат на престъпните посегателства, изложени на навреди на първо място.Инсталирана като се свържете с видовете обекти.

отношения, които, заедно с основната цел да претърпят вреди или заплашва да причини вреда.

отношения, които са най-малко вероятно да страдат от престъпни действия.

общо обект

концепция и стойността на предмета на този вид престъпност е набор от социални отношения под закрилата на наказателното право.Тези отношения се класират като: живот и здраве, държавната собственост, националната сигурност и други.А общо обект не е фиксирана, тя има свои промени, както и наказателното право.

общо обект покрива широк спектър от социални отношения, които се различават една от друга по своята социална значимост, и сфери на влияние.Той също okazyvaetsya голямо влияние върху процеса на правилното определение за същността и характера на престъплението, степента на обществена опасност на деянието, наказателното действията на отделяне един от друг.

родово обект

определени групи обществени отношения, които наблюдава набор от взаимосвързани наказателното право предполага родово предмета на престъплението.Наказателният кодекс съдържа списък от разделите, в който имената обозначени общ обект.Понякога той се съдържа във върховенството на самия закон.Ето защо, този обект е по-малко от високото ниво на всеобщност на обществените отношения, защитени от закона.

значимост на генерични обект е, че тя дава възможност да се направи точна класификация на наказателното право и престъпления, които подсилват отговорен за тези или други незаконни действия.Този имот е общ обект и е била включена в основата на изграждането на Наказателния кодекс, като по този начин дава възможност на законодателя да комбинирате правилно правила в рамките на един дял.

вида обекти

елемент, който представлява група сходни по същността на взаимоотношението - специфичен обект на престъпление.Наказателният кодекс определя престъпленията на всички видове обекти в сектори.От това следва, че когато генерично обект се счита за отделен престъпността група идентичност, тогава вид са, например, живота и здравето, сексуална свобода и цялост.В конкретния обект на по-развит и се счита за родово подсистема, да се отнасят към него като "роден виждане."Той също така служи като основа за разделение на главите код.

основен предмет

класификация на обекти на престъпления включва хоризонтално разделяне на основната цел, а допълнителна екстра.

основен предмет - една връзка, защитен от специалните разпоредби на наказателното право.

Основната цел на съдържанието е много подобен на родовия обект.Например: присвояване, кражба или измама попаднат върху отношения, които са в една равнина с концепцията за "собственост", и поради това представлява част от тези отношения.Ако се установи, че извършителят е намерението белязан от придобиване на друг имот, можем да заключим - престъплението е извършено срещу имуществото.Важно е да се определи квалификацията на правния характер на деянието.

Друг обект

допълнителен пряк обект на престъплението е често присъства в много-композиции.Например: грабеж посегне върху живота и здравето и собствеността на обекта.Правене на квалификацията на престъплението, този тип действия трябва да бъдат отнесени към кражбата като един от обектите на наказателното експозицията е идентичен с родово обект главата, която е зададена на нормата.Но в тази ситуация, трябва да отбележим, че включва субект на наказание е възможно само в случай на заплаха за допълнителна цел.Ако няма заплаха за него, а след това съставът dvuhobektnogo престъпление може да се изключи.По този начин, актът ще бъде оценен като грабеж, с които се нарушават техните собствени.

незадължително обект

концепция и стойността на предмета на тази категория престъпления е, че избираем предмет е конкретен социални отношения, която е била нанесена вреда в резултат на определени престъпления.Като част от престъплението не е предоставена тази възможност.Например, изнудване и клевета е в състояние да донесе на човек да се самоубие.В този случай, живота се счита за избираем предмет.

на Hanning желание обект, от една страна, въздействието върху последващото разрешение, и от друга - е за валидността на квалификацията.Проучване на конкретното престъпление, трябва да се счита, че допълнителният предмет понякога е представен само в квалификациите формат.Това дава възможност да се изясни сериозността и характера на престъплението, както и уменията да направят правилното акт.

подлежи на

престъпност

След концепцията за вида и стойността на предмета на престъплението са идентифицирани, че е необходимо да се разбере, че престъплението е свързано с темата.Позовавайки се на наказателното право може да се заключи, че стойностите са предмет на материалния свят, които са предмет на наказателното действията на извършителя, извършено по време на нападението върху обекта.С други думи, това е материал експресията на обекта.

Тъй като темата служи като допълнителна функция в някои от най-той не е намерено престъпления (например, злоупотреба с власт, завземането на властта).Когато направи няколко атаки не могат да бъдат предмет на престъпление претърпи вреди (като длъжностно присвояване, контрабанда).Има случаи, когато предмет на престъплението, ощетени, да речем, умишлено повреждане или унищожаване на имущество.

от обекта е да се прави разлика оръжието на престъплението.Ако елементът е бил използван за излагане на нарушение на обект, в този случай, тя се счита за инструмент на престъпността.Ако престъпното деяние, извършено за определен нещо, то ще се счита за предмет на деянието.Обекта и предмета на престъплението са точните квалификации за незаконосъобразност.И така, как точно ще зависи от точността на по-нататъшно разглеждане на наказателното дело.

отличителни черти на субект и обект

понятие за обект и предмет на престъпление ръководи от правилата на наказателното право и имат някои различия.Характеристиките на тези две понятия могат да бъдат представлявани от масата.

разлика обект с оглед на целта
предмет на престъпление обект
обект на материалния свят, който е изложен на извършителите на престъпни деяния (например кражба на имот). съвкупност от стоки, свободите, правата и социалните интереси, които са защитени от закона.
В някои случаи, това е една от основните характеристики на някои актове (например престъплението алчност). е необходим елемент на престъплението, което не е възможно без допълнителна квалификация.
Като правило, не страда щети. винаги страда щети или е в риск от увреждане привикване.

заключение, ние отбелязваме, че на обекта и предмета на престъплението да играе основна роля в квалификацията на престъплението.Обектът се счита за социални отношения, които са защитени от наказателното право срещу незаконните посегателства.При обществените отношения предполагат отношенията между субектите в процеса на диалог и съвместни дейности, които са под закрилата на закона.