Видове данъци в Русия: какво трябва да знаете за предприемачи

Случило се така, че нормалното функциониране на държавата и нейните институции не е възможно без приноса на стопански субекти и физически лица.Такава икономическа политика осигурява относителна стабилност, което е важно за финансовата и бюджетната сфера, и затова трябва да знаете какви видове данъци в Руската федерация има и как те трябва да платят.

за данъците като цяло

Levy от населението - практика, присъщи на държавата, тъй като неговото формиране.Задължителни плащания се характеризират с абсолютна безвъзмездна помощ ефективно осъществява оперативното ръководство на страната.

В тази връзка, на данъчното законодателство на Руската федерация регламентира в детайли, тези платежни структури, и посочва, в полза на това какво точно трябва да се оценява.

Излишно е да казвам, че данъците не винаги се посочва в статиите на определенията, и следователно трябва да се обърне внимание на основните характеристики на явлението:

  1. строга регулация означава, че задължителна такса, определена в данъчните закони, както и неговата скорост е зададен.
  2. Frequency - всички данъци и такси в Русия не са еднократни и редовни изплатени в полза на плащането на определен орган.
  3. Предназначение - всички задължителни такси са насочени към формиране на бюджета, със закона регламентира в детайли това, което беше.

Тези признаци дават представа за това, което може да бъде разбрано от данъка, и колко е юридически служители изискват плащането натоварен от своите възгледи.

структура явление

установи точният размер на данъци в Руската федерация не е възможно.Тази разпоредба не може да се нарече нелегитимно се дължи на факта, че има специална система за финансово и бюджетно планиране, което се дължи на специално звено на държавата.

Така че данъците в Русия се различават в тяхната структура в три основни категории: федералните, регионални и местни.

федерална действие и се характеризира с единна ставка на територията на цялата страна.Кои от данъка може да се разглежда като такъв?Например доход, като размер на 24%, или ДДС, чийто размер зависи от вида на дейността може да е 0%, 10% или 18%.Те включват акциз върху доходите на физически лица или образувания, класирана като него, единната социално данък, рудодобива, данъчната вода, гербов налог, такса за ползване на природните ресурси.Съответно единствено видовете, 9 са вписани в федералния бюджет.

Регионални данъци са представени в три основни типа:

  • транспорт;
  • за хазарта;
  • имоти фирми.

Те могат да бъдат класифицирани гора данък и такса за използването на вода.Списъкът варира в зависимост от вида, позволени от федералния закон.Те се вписват в полза на бюджета на Федерацията.Local

представени, като правило, реклама данък, такси, поддръжка на жилищния фонд.Пълен списък на промени в зависимост от нуждите на администрацията, но се одобрява от федерални и регионални нива.

Видове данъци в Русия са разнообразни и предприемачи в изпълнението на определени дейности, трябва да разгледат всички три нива, за да се определи какви такси се прилагат конкретно за неговата компания и нейните дейности.