Неимуществени вреди: как да се предяви иск в съда?

много, заемайки трудни житейски ситуации (злополука, разкритието на лекарската тайна, и др.), Без да знаят, че те имат право да изискват обезщетение за морални щети.Член 151 от Гражданския кодекс ясно е посочено какво се разбира под определението за морални щети.Така че, моралните щети - умствено или физическо страдание, причинени на граждани от незаконни актове или пропуски.

да се обжалва пред съда е необходимо, на първо място, перфектно разбират какво се разбира под думата "страдание".Депресивно настроение, сълзите - това не е причина да ви съди за изплащане на обезщетение за морални щети.По закон, страданието може да създаде ситуации на вътрешните преживявания - загуба (смърт) на относителната липса на участие в социалния и политическия живот на обществото, обявяването на пациента на поверителност, загуба на работни места, отказ на основните права и свободи, физическа и психическа болка в резултат на аварии и др ..В присъствието на посочените по-горе обстоятелства, а в случай на положително решение на съда, ще бъде изплатена компенсация за морални щети.

В повечето случаи, за неимуществени вреди, причинени от един нарушител, придружен от другите статии, предписани в Наказателния кодекс, TC, НК, АК.Не са неоснователни, ние даваме пример.Ти си написал една прекрасна песен, която е да е пълноправен собственик.След известно време в глобалната мрежа на интернет дойдете да си хитове, както и като автор заявява, разбира се, не си име.С течение на времето, което сте написали песен става национален хит, за който получи прилична сума пари.Тази ситуация позволява да изискват обезщетение за вреди сте плагиатор щети.В лице, присвоил си интелектуална собственост, ще бъде отговорен за наказателна отговорност, тъй като той е нарушил авторските права.

да компенсира моралните щети е необходимо правилно да предяви иск в съда и да доведе неопровержимо dokazatelstva.Kak започне процеса?

Първо, трябва да предяви иск, който ще бъде ясно определена, регистрирайте за нарушителя.Второ, да плащат държавна такса, чийто размер е 100 рубли.Трето, изпраща с препоръчано писмо на адреса на съда, които ще бъдат инвестирани в: искова молба, заверено копие и квитанция за плащане на такса за регистрация.

След 2-3 месеца ще бъдат предприети за призовка да се яви в съда за вашия случай.И, разбира се, да се грижи за добър адвокат, защото на неговия професионализъм и опит зависи от вас да спечели случай на обезщетение за обезщетение или не.

Както е описано по-горе, Съдът счита, само конкретни доказателства, че сте претърпели щети.Взети под внимание показанията на свидетелите, че е, свидетели, доказателства, обяснения на страните.Ако в момента на аварията ви е претърпял физическа болка, представете си, съдът на резултатите позоваване travpunkta на медицински преглед, лекарите ".При тежко психическо състояние, консултирайте се с лекар психиатър, в повечето случаи неговите заключения са конкретно доказателство, че наистина е претърпял голямо морални щети.

-нататъшния ход на производството зависи от уменията на адвоката си, по време на среща, която трябва да докаже, че нападателят нанесени морални вреди с намерение от предварително разработен план.

Ако съдът оправда си насилник, го обжалват.Изпрати претенцията за по-висша инстанция.Неотдавна, на мястото на насилника-често това е държавата да докаже вината което е почти невъзможно, така че твърденията на индивидите често се изпращат на Съда в Страсбург.Борба за правата си.