Независима оценка на превозното средство след инцидента

За съжаление, само малък процент на автомобилистите в "кариерата" на целия им шофьора не е станала страна по инцидента.Дори ако никога не се нарушават правилата и внимателно следи техническото състояние на колата си, все още можете да стане страна по инцидента.В крайна сметка, много водачи на пътя и не всички от тях са различни в добро изпълнение вярата на ПДД.

Инцидентът на пътя на автомобила могат да бъдат сериозно засегнати, както и факта, че имате под ръка, е застрахователна полица, не е гаранция, че платената сума ще покрие напълно всички разходи за ремонт.В крайна сметка, за да се изчисли надеждно, това, което беше действителните щети, е необходимо да се оцени на превозното средство след инцидента е направена справедливо и безпристрастно.

Поради това е желателно да се съгласи да изпита след инцидента се състоя в центъра, в който се препоръчва представител на застрахователната компания.Разбира се, вие ще бъдете сигурни, че такава проверка не се различава от подобна процедура, извършена от всяка друга услуга.Но дори и едно дете да разбере, че експертите, работещи в застрахователната компания не могат да бъдат напълно независими от вашия работодател, така че когато се свържете с центъра на обективна оценка на такива вреди не трябва да чакат.

В крайна сметка, на застрахователното дружество, както и за всяка организация се прави бизнес, а не благотворителност, приоритет винаги ще се реализира печалба.И вие можете да получите повече доходи подлежат на намаляване на разходите, т.е. плащането на осигуровки.Така че, поведение разглеждане, експерт, работещ на застрахователя да бъде по всеки възможен начин да се подценява размера на щетите.Ето защо, ако искате да се оцени щетите на колата след инцидента бе направен обективно възможно, обърнете се към експертите, които нямат нищо общо със застрахователната компания.Особено, защото законът в тази ситуация от страна на шофьор, тъй като има право да нареди проверката във всяка фирма по негов избор.Единственото условие е избран за изследване, трябва да притежават лиценз, издаден от държавните органи.

Така че, независима оценка на кола след инцидент се изисква, за да бъде в състояние да определи реалната стойност на автомобила в момента, това е, за да направи оценка на щетите, понесени шофьор при инцидент.В допълнение, експертите ще определят каква работа трябва да се извършва за възстановяване на машината, която е необходимо резервни части и консумативи, както и трябва да плащат на майстори на сервизния център.

пътя, за да се получи независима оценка на щетите може да бъде от полза не само за пострадалия в катастрофа, но този, който е отговорен за инцидента.Не е изключено по делото, че сумата на загубата могат да бъдат завишени в полза на жертвата.За да сте сигурни, че не мамят, че е необходимо да поръчате независима оценка имам в автомобилна катастрофа.

ранг кола след инцидент, като правило, се проведе на етапи.Първоначално трябва да събере всички документи, необходими за подаване на застрахователната компания.Приемането на този пакет от документи на застрахователя, потвърждаващ настъпването на застрахователното събитие.

се следват, за да уведоми представител на застрахователя и лицето, което се е превърнало отговорно за произшествието (жертвата или ако проверката се извършва по инициатива на виновния) за това къде и по време на проверката ще се извършва с оценка на щетите.Законът изисква заинтересованите страни, трябва да бъдат уведомени най-късно три дни преди датата на прегледа.В определеното време, експерти от компанията ще произвежда експертиза на превозното средство.Оценка на превозно средство след инцидент може да се направи в цеховете на фирмата или експерт по местата за съхранение на превозното средство, ако то не е в движение.

През специалисти изпит не само внимателно да проучи повредения автомобил, но оправи всички щети в специален закон, в подкрепа на която ще бъде направен снимки.

След известно време, експерт на компанията ще представи официален доклад за оценка, който искате да прехвърлите на застрахователя.След като са получили тези документи, застрахователната компания се задължава да заплати на действителните вреди, както и допълнителните разходи, включително и за самия изпит.