Антидъмпингови мита.

Мита

Антидъмпингови са форма на митата, които се използват в случаите, когато внесените стоки на територията на Русия се предлагат на по-ниска цена, отколкото на вътрешния пазар.Това се прави, за да се защитят интересите на местните производители: логично е да се предположи, че евтиният внос лесно да спечелим доверието на руския потребител.В същото време, нашите фирми, които произвеждат подобни продукти, ще бъдат принудени да (хипотетично, разбира се), за да ограничат производството, или най-малко ограничените средства, с които разполагат, технологичен капацитет.Само за да се гарантира, че това не се случи, държавата поема допълнителните регулаторни мерки, които възпрепятстват развитието на негативни сценарии.

Антидъмпингови мита - все пак необходима мярка, която не се отнася за всички държави и международни компании.Въведение тя почти винаги изглежда като крачка назад - все още предлагат редица стока дъмпинговия съвсем основателно да се счита за проява на неприятелски конкуренция.

Що се отнася до мерките, предприети, по-нататъшното използване на инструмент като класацията на митата по отношение на страните на произход.В резултат - на антидъмпинговите мита.В този случай, се компенсира чрез действието на правителствено дарение, използвани в полза на определени продукти за износ.Въпреки това, е необходимо да се има предвид следното: по-голямата част на света са част от "икономическа ООН", СТО, създадена и регулирана от общите правила на международната търговия.Ето защо, въпреки очевидните предимства, антидъмпинговото, както и изравнителни мита се считат за отрицателни и не са приветствани от повечето членове на организацията.

по отношение на техническата страна на въпроса.Антидъмпингови мита, наложени съгласно законодателството на Русия, само когато документално доказателство провеждане на целенасочено дъмпинг политика, както и документирани доказателства за сгъване на вътрешния индустриален капацитет.Освен това, тя трябва да бъде доказана връзка между дъмпинга и спада в производството.За тази цел специален антидъмпингово разследване извършва след изявленията на лидерите засегнати отрасли.Имайте предвид също, че властите реагират само когато делът на потърпевшата страна на вътрешния пазар надхвърли 50%.

Въпреки това, има и друг сценарий.Разследването без резултат.Въпреки това, за да отговори на твърдението "техничари" Държавата трябва.Ето защо, административни мерки могат да се прилагат до идентични продукти от дадена страна - например, като цяло, на алкохол, сирена, води или машини, внесени от дадена страна.В този случай, са въведени на вносните мита, а след това има допълнително данъчно задължение, което прави този производство нерентабилно по отношение на системите за продажби за строеж.Мярката по принцип временна, но политически ефективна, тъй като позволява на местните производители "почивка" и трудни времена.