Формула рентабилността на предприятието

click fraud protection

Всяко предприятие в хода на икономическата дейност има тенденция да се възползват от техните дейности.Идеалната формула за всеки бизнес е да получи колкото приходи и разходи за минимум ресурси.

Какво използва за оценка?

За оценка на дейността на предприятието с помощта на различни икономически и финансови показатели: производствените разходи, съотношението на производството на рентабилността, марж на продажбите, оборотът на средства, движението на капитали, както и много други.За всеки индикатор има собствен метод на изчисление, например, за да се определи рентабилността на формулата се използва рентабилността на предприятието.

рентабилността на производството и предприятието

Терминът "марж" има германски корени и означава "добив".С оценката на рентабилността може да се направят изводи за ефективността на използването на средствата в компанията.Но как да се изчисли печалбата?

Този индикатор измерва печалбата, която е производител на техните разходи за единица продукция.Това означава, например, ако маржът е 20%, компанията получи 20 рубли на печалба за всяка рубла, която е изразходвана за производството на стоки или предоставянето на услуги.Долната рентабилността, компанията печели по-малко от една стандартна единица продукция.Данните потвърждават тезата формула рентабилността на предприятието.

Trends също призова рентабилност.В действителност, това е възможно да се определи ефективността и качеството на управление на дружеството, изчисляване на рентабилността на основните дейности на предприятието.Формулата за изчисляване продължава.Ако там не са рационално използване на ресурсите на предприятието, маржът ще намалее.И с ефективно и икономично използване на суровините и на други стойности ще растат.

Формула рентабилността на производството помага да се знае нивото на доходност, чрез които можете да се прецени дали е изгодно да извършват такива дейности или трябва да конвертирате производство на различен канал.С други думи, с помощта на математиката може да докаже целесъобразността или недостатък на правене на този или онзи вид дейност.

изчисляване на рентабилността формула

рентабилността на предприятието, което ще доведе до формата на лихва, следното:

Росно.= ((Оперативната печалба) / (за производствените разходи + Общи производствени разходи + Административни разходи)) * 100%,

когато:

 • Оперативната печалба = (Приходи от основна дейност) - (производствени разходи + Obshcheproizvodstvennyeразходи + Административни разходи).
 • на производствените разходи - е преките разходи за правене на бизнес (работна заплата начисления работници, които участват пряко в процеса на производство, цената на покупката и доставката на суровини, които се влагат в производството и др.).Производствени разходи
 • - включват разходите за енергия, комунални услуги, хартия, сутерена, заплати на персонала, които не са пряко свързани с производствения процес, но не са налични в бизнес процесите на обслужване (секретарки, техници, чистачи, охрана и други)както и други разходи, които не могат да бъдат отнесени към директните.
 • Административни разходи - разходите за поддържане на административен персонал, провеждане на срещи и конференции, като се насърчава служителите за изключителни постижения, провеждане на спортни дни и други събития, пътувания до различни конференции за директорите, както и други разходи, направени от предприятието за организацията на производствения процес.

За да видите фактор, формула рентабилността на предприятието, се изчислява, без да се умножи по 100%.

По принцип, това изчисление е подходящ и за други видове рентабилност, но с някои промени.Например рентабилността на формулата е, както следва:

RPR.= ((Печалбата от продажбата на стоки) / (разходи за производство на стоки + Производствени разходи за производство на стоки + Административни разходи за производството на стоки)) * 100%.

Какво ниво на рентабилност се счита за нормално?

първа стъпка е да се разгледа основните стойности на индекса на рентабилност.Възвръщаемост на основните си дейности, формулата за изчисляване на която е показана по-горе, може да отнеме много различни стойности.Ако съотношението е под нулата, това показва, че дружеството е в харченето на пари за производството на стоки или услуги над да печелят от продажбите си.

коефициент на 0 показва равновесната точка.Това означава, че компанията и реализиране на печалба, но не поемат финансовите загуби от дейността им.

Ако доходността е по-висока от 0, компанията оперира в момента в приходите.

Имайте предвид, че в различни области на бизнеса има разумна възвръщаемост на основните си дейности, формулата изчисление, който казва така.Всяка индустрия, в която искате да обхване и рисковете, пред които са изправени от производителя в различни области на своята дейност.

Русия не е изключение.Предприятията, които са ангажирани в различни дейности, рентабилността може да са коренно различни.Тя не винаги е предприятието с по-ниска рентабилност ще бъде по-малък успех.Това е за редица причини, свързани с оборота на капитала и други характеристики на работата на предприятия в различни индустрии.

нормална рентабилност в областта на строителните материали и други производство

Така, в индустриите на строителни материали, както и тези, които имат висок потенциал за пренасяне в други страни, средните маржове са на следващото ниво:

 • експлоатация на нефт игаз (80-90%);
 • производство на циментови продукти (80-85%);
 • торове (80-85%);Производство и преработка на цветни метали (60-65%)
 • ;
 • производство на ламарина продукти (35-40%).

нормална рентабилност в банковата сфера

В областта на банковите и финансовите институции на следните показатели се наблюдават в Русия:

 • клирингови услуги (65-70%);
 • търговията услуги на финансовите пазари (55-60%);
 • услуга регистрира пазара на ценни книжа (40-45%).

нормална рентабилност стоки човешка консумация

производството на стоки, които се консумират от населението, има маржовете:

 • производствени тютюневите изделия (40-42%);
 • варене (25-30%);
 • домакински уреди (20-25%).

Клопките показател за рентабилност

Въпреки факта, че формулата на ядрото на рентабилността на бизнеса е доста проста и ясна, да крайната цифра не може да гледа просто.

методи за анализ на рентабилността, има много, които се характеризират с широка гама от различни видове неговите параметри.

На първо място, важно е да се оценят и сравнят обема на продажбите на различните периоди, както и за проследяване на рентабилността на тези периоди.Това често се случва, когато един добър и перспективен бизнес става нерентабилно заради грешен подход към оценката на необходимия обем на производство и продажби на стоки и услуги.

Например, производителят на всеки продукт, исках да се увеличи печалбата на предприятието, а не чрез намаляване на производствените разходи, и от нарастващия обем на производството.

Формула рентабилността на производството, докато на изхода показва, че доходността може да спадне значително или дори да бъде отрицателен.Каква е причината?Много фактори.Винаги има шанс да губят пазари или по-голямата част от техния провал.Може да влоши поради продавачите или просто обема на продуктите, произведени не се нуждае от пазара, тъй като търсенето е ограничено.С прости думи, ако няма кой да продава продукта, защо той не трябва да произвежда.В случай на излишните производствени стоки просто ще лежат в складове и пристанища.

също трябва да се вземе предвид степента на оборота на капитала.За първия пример, че е необходимо да се анализира времето между първоначалната покупка на суровини, и на мястото, където продуктите, произведени за парите, получени.Тя ще бъде пълен производствен цикъл.Рентабилността на производството на стоки 1 може да бъде, например, 50%.Ако има период на високи продукти върху оборота, както и ограничен обем на производството, действителните печалби може да са твърде малки, за да плати за всички разходи за дейността.Това е белегът на рентабилността на 50% не могат да свидетелстват за успеха на компанията, а просто ще опише спецификата на методите на промишлеността и производството.

Как да използвате индикатора на рентабилност на производството?

разбира се, рентабилността е един от най-важните показатели, които могат да анализират резултатите на предприятието и да се правят каквито и да било изводи за производствения процес.

Анализ на дейността на всяко предприятие, не е достатъчно само да се знае как да се изчисли рентабилността на основните си дейности, трябва да се помни, и други показатели, както и различни методи за икономически изследвания.Вие не можете да премахнете рентабилността на цялата система от показатели, които е включен.Тази финансова стабилност и ликвидност, платежоспособност и т.н.В допълнение, необходимо е да се извърши вертикална и хоризонтална анализ на счетоводния баланс, като се използват финансовите показатели, като оборотът на капитала, движението на активи.

Само тогава може да се оцени напълно индексът на рентабилността, определяне на условията на това ниво и как да се увеличи ефективно.