Как да се получи сертификати за съответствие за продукти?

Certification е специална процедура, която трябва да се потвърди съответствието на продукти с установените стандарти.Отговорен за провеждане на независима организация.В резултат на проверката ще получи сертификат за съответствие за продукти (документ проба е предвиден по-долу).

General

В случай на успешна проверка на продавача или производителя получава сертификат.Това е документ, който посочва, че услугата или продуктът отговаря на приложимите стандарти за безопасност и качество.Формулярът на сертификата за съответствие за продукти, зависи от това дали процедурата се осъществява - доброволна или задължителна.В първия случай, формата има син цвят.Yellow има задължителен сертификат за съответствие за продукти.Проба от представените пред оторизираните органи документи.Всички форми са сертифицирани и имат специална защита.Процедури

класификация

Доброволно сертифициране се основава на частната инициатива, доставчици, търговци или производители.Целта на процедурата са следните аспекти: търсенето

  1. за продукти.
  2. конкурентоспособност.
  3. допълнителна реклама.

Предмети на процедура може да бъде всякакви стоки и услуги.Те са проверени за съответствие с различните категории стандарти.

задължителни процедури

Това е потвърждение на предписаните изисквания.Те, от своя страна, се определят от закона.Целта на този тип сертифициране е да се гарантира, екологични услуги и стоки на безопасността и.Тази процедура се прилага само за определени обекти.Те са стоки или услуги, направени в специален списък, който е създаден със закон.Демонстрирането на съответствие с тези обекти, в този случай, извършена без да се провалят.Това е необходимо условие за допускане за свободно обращение.След процедурата ще се извършва, тъй като сертификат за съответствие за продукти.Това означава, че продуктът или услугата се допуска на пазара.Тя може да бъде издадена декларация.Този документ също така показва, че продуктът или услугата отговаря на изискванията.Тези документи са валидни за цялата територия на страната.

Документ Класификация

View сертификат за съответствие за продукти могат да варират.Това зависи от категорията на стоки, услуги и някои други фактори.Получаване на удостоверение за съответствие на продуктите се извършва в акредитирана федерална агенция.Това, от своя страна, контролира техническите регулации на отговорните органи.Те удостовери спазването на всички изисквания на приетите стандарти и технически нормативни актове, както и договори и установените правила.Изисквания

на техническите регламенти

сертификати за съответствие за продукти, произведени стоки потвърждават придържане към съществуващите стандарти.Всички вземания са обезпечени с Федералния закон.Той предвижда подмяна на SanPiN и гости на новоразработените техническите регламенти.Изисквания TP, на която издадените удостоверения за съответствие за продукти, които са отговорност на федералната агенция акредитирани.

"доброволно" документ

Там сертификати за съответствие за продукти, които са направени, за да се потвърди качеството на заявените изисквания на продукта.Минали стандартизация на стоки и услуги може да се движи по-активно в сферата на пазара.Такива продукти са повече употреби на потребителското търсене.Този документ е в състояние да подобри имиджа на производителя.Също така, това е повишаване на конкурентоспособността на продуктите.

Декларация

е официален документ.Той потвърждава, че доставчикът или производителят гарантира съответствието на продуктите си на всички изисквания.Този документ има свои собствени характеристики.Тя е направена на лист A4, а не чрез специален формуляр.

Letter Освобождаване

Този специален документ удостоверява, че продуктите не трябва да се подлагат на процес на задължително сертифициране и декларация.Това писмо се използва в следните области: Безопасността

  1. Хигиенно.Сфера
  2. Fire.
  3. Митници.
  4. търговия.

Потвърждение произход

Тези сертификати за съответствие за продукти се издават от страната-износител.Тези документи потвърждават, производството на стоките в държавната територия на заявената.Сертификатите за съответствие за продукти от този вид са необходими придружителни документи.

Експертно мнение

Тези документи се гарантира безопасността на продуктите, които трябва да преминат съответните процедури на хигиенни и санитарни наблюдение.Работа по силата на споразумение относно приетите норми на Митническия съюз.

присъединиха и сертифициране огън

Тези документи потвърждават, че продуктът не представлява риск от пожар, при условията на нормалната му работа.Издаването на тези ценни книжа се извършва само в съответните органи за сертифициране.Те трябва да бъдат акредитирани в MTBF.

Euro 4

е специален екологичен стандарт.Въз основа на него контролира количеството на вредните компоненти, които са в отработените газове.В момента процедурата за регистрация на такива сертификати се извършва само в съответствие с Euro 4 и 5. Фактът, че старите стандарти се отменя автоматично след като бъдат въведени нови.Предишна клас е въведена през 2010 година.В момента нов стандарт.Този сертификат участва в митническото оформяне на внесеното превозно средство.Въз основа на съответен сертификат, трябва да бъдат посочени своя клас на околната среда.

заключение за съдържанието на озоноразрушаващи вещества

Това официално разрешение.То дава право на влизане в страната на продукти, съдържащи озоноразрушаващи вещества в себе си.Съответният документ се представя на митническите органи на държавата.Изводът от акредитирана лаборатория.Също така в този процес участват пряко Федералната служба за ядрена, технологични и екологични надзор.Всички продукти, които съдържат подобни вещества, вписани в съответния списък.Документ

върху хляб, макаронени изделия

Тя се нарича "удостоверение за хляб."Този документ гарантира качеството на брашно и макаронени изделия.Той също така определя следните разпоредби.В този случай, при потвърждаване на името, което производителят е посочено в съответствие с конкретния продукт.Тези сертификати са валидни в цялата страна.Те трябва да изготвят процедури за изпълнението на вноса и износа на тестени и хлебни изделия.Изисква се и Документът по време на доставката на тези продукти за държавни нужди.

Резолюция на Държавната комисия за радиочестоти

е документ, в който се описва обясни принадлежност честотни устройства в съответствие със специална списък на стоки.Той съдържа продукти, забранени за внос и износ между страните-членки на Митническия съюз.Отнася се до границите на Евроазиатската икономическа общност.Съответната документация, свързана Държавната комисия за радиочестоти.

декларация поради

Този документ потвърждава електромагнитната съвместимост на оборудването и неговата безопасност.Сертифицирането гарантира спазването на всички изисквания.Те, от своя страна, поставя Министерството на комуникациите на страната.Осъществяване този документ, от съответните органи, които са акредитирани в специална система за "Комуникация".

Разрешение от Rostekhnadzor Федералната служба

Този документ позволява използването на специално оборудване, които са ангажирани в потенциално опасни зони.A сертификат може да бъде издаден само от тип комплекс, един и същ продукт или партида от технически устройства.Всички компоненти задължително трябва да бъдат свързани с определени функции.Издадена само Rostekhnadzor.Той потвърждава безопасността на използването на такъв промишлено оборудване.

OTTS

е специален документ, който да гарантира оценяването на съответствието на всички видове превозни средства и специално оборудване подходящ стандарт за система за сертифициране.Въз основа на паспорта, издаден на нова кола.Процедурата се извършва пътна полиция и митническите органи.

заключение на независима проверка

Този документ е създаден за изпълнение на надзора износ.Тя е изработена в рамките на процедурата на продукти за износ на страната.По време на изпита, трябва да се получи потвърждение, че конкретните продукти не съдържат поверителна информация и държавни тайни.Също така, този продукт е задължително отсъства от контролирани списъци.На практика, има специални случаи.В тази ситуация, на проверката, извършена на двойно предназначение с директния внос на продукти.Това е отделна категория стоки.Тя включва продукти, които могат да бъдат използвани в производството на ядрени оръжия, които в момента се използват изключително за мирни цели.Всеки модел трябва да бъде изготвянето на съответните изводи.Това включва пълен отчет и идентифицира всички характеристики на продуктите.В резултат на това, моделът трябва да се направи заключение, че се провеждат от независим идентификационен изпит.То може да издава само от акредитирани агенции и Федералната служба за технически контрол.Документи

върху алкохолните продукти

Сертификат за съответствие на алкохолни напитки в момента се смята за задължителен документ за всички предприемачи, чиито дейности са свързани с неговото производство, покупка или продажба.Това се дължи на факта, че в момента на пазара се е увеличил броят на ниско-качествени продукти с алкохола.Проверете алкохолни напитки днес извършени достатъчно внимателно.

Сертификат за съответствие за кабелни продукти

Има списък на технически регламенти превозно средство.Той предоставя обща информация за групата от продукти кабел.Сред продуктите, които попадат в задължителен декларацията се отбелязва, кабели (с експлоатационни параметри на 50 до 1000 V AC и от 75 000 до 1.5. VDC) тел.Тази група включва също различни кабели за захранване, електрически и други инсталации.Декларацията трябва да се основава на схемата.Нейният избор зависи от вида на продукта.В допълнение към визуална проверка на продуктите се тестват.Ако изграждането на положителния тест за резултатите (продукт отговаря на всички изисквания), ще получите сертификат за съответствие за продукти.Изтеглете документа възможно чрез пряко изпълнението на изискванията, установени с нормативни изисквания или стандарти.