Корпоративни печалби Management: на методите и моделите

В икономиката разработена много методи и модели, което се постига чрез ефективно управление на печалбата и рентабилността.По този начин, D. Aubert-Krier предлага да се използва методът на управлението на бюджета във фирмата или на борда на директорите.Този инструмент на финансовото управление - на технически метод, който използва отчитащото предприятие за изпълнение на цялостната му политика.Тя включва прогнозиране, координиране на бюджетите, определянето на отклоненията и коригиращи действия.Контролен панел използва производителността на компаниите в техническите условия на производство;икономическа, финансова и търговска ситуация на компанията, положението с персонала и включва, в крайна сметка, да подобри управлението на печалбите на фирмата.

Според изявлението, RAFatkhutdinova, планирането на мрежите - графично-аналитичен метод на методите за управление и управление на баланса включва компании за управление на печалбата на основата на финансов анализ.

изглежда, че идеологическите методите на управление, тъй като управлението на печалбата на предприятието, но не е практично да се разпределят като независим.Те трябва да бъдат включени сред социално-психологически методи на управление.По-голямата част от икономистите не разпредели морални техники за управление, които са различни от всички останали, включително и психологически характер.Като се има предвид естеството на икономическите методи на управление, винаги да се има предвид (предимно) човешко присъствие, т.е.управление.Така че, ние говорим за социалните аспекти, тъй като те са неразделна част от този човек.По този начин, печалбите на управлението на предприятието от страна на икономическите методи на управление, както и включва използването на социално-икономическите техники.

Със сегашната форма на управление на икономиката на печалбата и ефективността на методите за управление на икономическите предприятието намалява, тъй като ние се движат от големи до малки единици, например, от предприятието до магазина, мястото, екипът, определен изпълнител.Ако предприятието е търговско дружество със седалище в дейността си въз основа на принципите на търговското изчисление (независимост, самодостатъчност, самофинансиране), а в основата на всички негови дейности са регламентирани от държавата, структурното звено е напълно зависима от предприятието и на практика няма никакъв автономия.И въпреки факта, че дейността на отдела оценява икономическите показатели, на принципите на търговското изчисляване на това ниво обикновено не се изпълняват.

Същото важи с сайтове бригади специално художник.Прилагането на пазарни отношения на равнището на вътрешните производствени единици изисква фундаментално преразглеждане на системата от отношения между предприятието като единно икономическо и юридическо лице и от образувания, принадлежащи към своите членове.Необходимо е да се направи преглед на икономическите отношения между тези звена и управление на общи услуги.Този процес се усложнява от факта, че това явно противоречие на две заинтересовани страни: intraindustrial структурно звено (отдел, отдел, услуги), от една страна, и на предприятието като цяло - от друга.Необходимо е да се обоснове и оценка на методите за управление на ведомства икономически и от гледна точка на оптималното разглеждането на интересите на тези лица.Разглеждане на методи uparvleniya в този раздел за всяка дивизия разкрива своите характерни черти и качества.