Юридическа отговорност и неговите възгледи за законодателството на Руската федерация

В Русия, както във всяка друга държава на правовата държава, е налице отговорност за неспазване на правилата за поведение, установени от законодателството.Като правило, действието идва определена отговорност, а именно - на закона.

Правна отговорност и нейните видове, са от особено значение, което е съпроводено и от факта на нарушението, в която лицето, извършило деянието, и държавата, има специални отношения.Все пак, струва си да се има предвид, че тези отношения могат да възникнат между лица, с изключение на държавата, която може да се характеризира като един обикновен човек, и правен.В това отношение е важно да се отбележи, че правната отговорност и нейните видове, са централната polozhenenie в общата теория на правото.

Юридическа отговорност съгласно законодателството на Руската федерация, може да се раздели на 4 вида, а именно: наказателна отговорност, дисциплинарна отговорност, граждански или административна отговорност.

Наказателна отговорност - това е най-тежката мярка за въздействието на държавата прилага за лицето, извършило престъплението.Основният критерий за отговорността на лицето, което извършва действия, е престъпление, както е дефинирано ясно дадена в общата част на Наказателния кодекс.Следва да се отбележи, че наказателната отговорност на юридическите лица, в момента не е на разположение, но има предположение, на адвокатите, че юридическото лице е действал като предмет на престъплението.За това има разумни предложения сред юристи, обаче, е тази гледна точка не е намерил законодателно оправя.

дисциплинарната отговорност - нарушение на вътрешните правила на организацията, правата и нарушаване на устава.За неспазване на тези правила е мярка за въздействие, тъй като уволнение, лишаване от офис, порицание, понижаване, лишаване от специални права и други. Тази отговорност възниква, когато трудовото правоотношение, които регулаторът ще изпълнява трудовото законодателство на Руската федерация.

Гражданска отговорност - отговорност, която санкциите са доминиращият материал характер, че е присъщо предмет на гражданското право.В резултат на тези отношения, както вече споменахме, тя служи всички предмети, с изключение на държавна.Това означава, че тази отговорност възниква в резултат на нарушения на правата на всяко лице, включително правни, но изключва комуникация с властите.

административна отговорност - нарушение на реда защитени от закона, който ще действа като основен компонент е орган на изпълнителната власт.Трябва да знаете, че лишаването от свобода не се ограничава до извършването на престъплението, този тип облегалка може да се използва в административно производство, което е, в извършването на такива нарушения като административни.

следните разяснения законодателят актове, които могат да бъдат включени в списъка на незаконните дейности, защитени от закона, трябва да се съобразяват с това понятие, като признаци на юридическата отговорност, в резултат на лицето страдат подходящо наказание.

В тази връзка следва да се подчертае признаците на юридическата отговорност, които са фундаментално различни от другите видове отговорност, а именно:

- при условие, нормите на закона.

- идва с удовлетворяването на всички елементи на престъплението.

- Разчита на държавната принуда.

- изразена в негативни последици за извършителя.

- закован и се прилага по начин, който се изпълнява в наказателното и процесуално законодателство.

- Наказанието идва от държавни органи.

- изпълнява стриктно от упълномощени длъжностни лица.

Съгласно действащото законодателство, правна отговорност и нейните видове, играят специална роля в квалификацията, както и да дават точно определение на заслугите на доказателствата на актовете, които водят до съответното отношения и прилагат санкции.

може да се заключи, че правната отговорност и нейните видове, са от особено значение в наказание, но също така играе ролята на институциите, които регулират отношенията в тази сфера.