Приспадането на данъка върху недвижимите имоти за покупка на апартамент: условията на документите, получени

Покупката на апартамент - това е скъпо.Много хора купуват къща в ипотеки.Правителството предвижда редица мерки за подпомагане на руснаците, които са придобили собствеността на недвижими имоти.Един от най-популярните е възможността да се използва приспадане данък върху недвижимите имоти.Какви са особеностите на неговия дизайн?Колко голям може да се плати?Приспадане

същество

Какво е приспадане имот данък за покупка на апартамент?Руски граждани, които купуват за своя сметка жилищни недвижими имоти, имат право да се върнат 13% от разходите, свързани с придобиването на собственост.Въпреки това, тази възможност се допуска само ако гражданинът заплаща държавна такса доходите на физическите лица, който е равен на 13% от заплата или друг източник на доходи.Със съответните намаления и представлява част от завръщането на разходите за покупка на апартамент.По този начин, плащанията въпросните, по-нататък "данък".Разходи

възстановими

Покупката на апартамент може да бъде придружено от някои от свързаните с това разходи.Такива като, например, закупуване на строителни материали и довършителни елементи за ремонт, заплати съответните експертни становища.Всъщност, тези два вида разходи, заедно с тези, които представляват платени за апартамент сумата, можете също да включват намаляване на данъци.

В някои случаи, също така е възможно да се разчита на плащането на разходи, свързани с придобиването на земя за индивидуално строителство.Приспадането на данъка върху недвижимите имоти за закупуване на апартаменти се отнася и за Разходи за лихви по банкови ипотека.Сумата на главницата на дълга в същото време са включени в цената на жилищата.

полето

само граждани с факта, че данъчен кредит при покупка на апартамент, ние се запознахме.Само ако гражданите са физически лица могат да упражняват правото на този вид обезщетение?Да, така е.Получателите се върнат - това е само физически лица.PIT - единственият вид данък, който се взема предвид при изчисляването на плащането на дивидент.Например, възстановяване на ДДС при покупка на апартамент в полза на организацията не е възможно.Освен това, в апартамента, който се прави приспадане следва да се намира на територията на Русия.Също така имайте предвид, че правото на възстановяване на данъка върху личните доходи са само данъчните жители на Руската федерация.Това означава, че тези граждани, които живеят в Русия повече дни в годината, отколкото в чужбина.Ако човек е със статут на чуждестранно лице, на данъка, който той плаща - 30%.

Така възстановяване на ДДС при покупка на приспадане на апартамент и изпълнение за хора, които през повечето време, живеещи в чужбина, е юридически невъзможно.Но това не е всичко правни нюанси, свързани с правата на руснаците в съответните права при закупуване на жилище.Помислете за други забележителни аспекти.Например, тези, свързани с определянето на размера на приспадането, базирани на последните промени в Данъчния кодекс.Приспадане

Size и правни нюанси

Колко голям може приспадане на имот при покупка на апартамент?За да отговорим на този въпрос доста добре, ние ще изследваме някои от нюансите на закона.Факт е, че до 01.01.2014 г. едно правило експлоатирани изчисляване на размера на приспадането, а след това - малко по-различен.Промените, свързани с корекцията на някои разпоредби на Данъчния кодекс.

по съответната законодателна реформа, бе решено, че максималната приспадане може да бъде до 13% от сумата от 2 милиона рубли, изразходвани за придобиване на едно или повече свойства (включително разходите за ремонт и земя).Що се отнася до лихвата по ипотеката, максималният размер на възвръщаемост на тях след реформата - 13% от 3,0 милиона рубли, изплатени от банката.

Какво стана с промените в Данъчния кодекс?Основната сума, отразяваща разходите за жилища е един и същ -. 2000000 Но за да получите 13% от него в пълен размер, т.е. 260 000 рубли, това е възможно само на един имот..Освен това, ако цената на един апартамент или къща е по-малко от 2 милиона, за dopoluchit 13% от разликата между тази цифра и правната максимумът е невъзможно.Що се отнася до процента без никакви ограничения по отношение на сумата е установена.

Как се отнасят двете "режими", при които приспадане на данъчен регулиран имот за покупка на апартамент?Дали законът в този случай, обратно действие?Всичко зависи от това кога точно хората, за първи път е издаден приспадането за закупуване на апартамента.

Ако той го направи с измененията на Данъчния кодекс в сила, по отношение на неговия случай нормите в сила преди реформата.Това означава, че може да се върне максимум 13% от 2 милиона рубли, разходите за закупуване само едно свойство и ремонти, ако те са съответно равни на или по-голяма от сумата от него.Въпреки това, той ще бъде в състояние да се върне на платените лихви по ипотеката толкова, колкото им "nabezhit" - горната граница тук.Докато човек изпраща такса за заем към банката, той може да получи, се изчислява въз основа на съответните удръжки.

Ако човек първо прилага към Федералната данъчна служба, за да се направи приспадане при покупка на апартамент след 01.01.2014 година, по отношение на неговия случай би бил приложим новия текст на закона.Това означава, че той е трябвало да приспадане на 13% от 2,0 милиона - с разходите за закупуване на едно или повече свойства от 3,0 милиона - за ипотечните лихви.

Така, срока на закупуване на жилища - до или след реформата - няма значение.Най-важното е, когато човек се прилага за първи мрежата.Сега, всъщност, за това как да го направя на практика - да се прилага по отношение на Федералната данъчна служба за подходящо обезщетение.За да се свържете с нетно приспадане

данък сгради

за закупуване на апартаменти, като правило, не са платени в същото време.Обезщетение Charge случва веднъж годишно - пропорционално на стойността на данъка върху личните доходи, което се внася в хазната на гражданин на данъчната година.Теоретично, разбира се, с пълен размер на-връщане на разходите е възможно, но само ако данъка върху доходите приспадането лично от работна заплата или друг доход, равна на или надвишават 260 000. Рубли.Ако данъчното облекчение се прави при покупка на апартамент в ипотеката и тя е около процент, определяне на сумите за възстановяване, извършена върху подобен принцип - обобщи стойността на плащанията към банката за годината.

Така че, брои сумата трябва да бъде платена при кандидатстване за Федералната данъчна служба се извършва въз основа на следните критерии: добавянето на отпуснати суми по данък доходите на физическите лица и банкови лихви за годината, предхождаща тази, в която гражданинът става FTS.Кандидатствайте за възстановяване при покупка на апартамент може да бъде на всеки ден.Съществува версия, че това трябва да бъде направено преди 30 април, но това не е така.Тази дата - крайния срок, в който работодателят трябва да предостави информация на Федералната данъчна служба на платените данъци за своите служители и осигурени лица.За гражданите като цяло, няма подобни задължения.На FNS трябва да се въвеждат набор от няколко документа.Кои?

Документи

Първо и най-важно е данъчната декларация, направена в съответствие с форма 3-PIT.Тя може да бъде поискано в счетоводния отдел на работодателя.Има и друг подобен документ - справка 2-PIT, тя отразява заплата за годината.Необходимо е също да инвестират в общ набор от документи за регистрация на приспадане.

FNS нужда от документи, удостоверяващи собствеността на жилища гражданин.Вие също ще трябва договор за продажба за един апартамент, или споразумение за дялово участие в строителството (ако къщата все още се строи).Ако наскоро в експлоатация, тя също така ще трябва акт за приемане и предаване на завършено жилище.Докато някои експерти смятат, че Федералната данъчна служба не следва да изисква последният документ, едновременно с договора за продажба или "dolevku."Много обаче зависи от политиката на специфичните териториални подразделения на Федералната данъчна служба.

Ние изброени документите, които отразяват апартамента, принадлежащ към собственика.Но данъчната декларация при покупка на апартамент - е финансова транзакция.FNS трябва да предоставят платежни документи, които ще бъдат отразени в размера на разходите.Тя може да бъде банкови извлечения, разписки, проверки, сертификати и т.н. Г., В някои случаи -. Разписка от продавача, че е получил такава сума пари.Ако приспадане на данък се прави при покупка на апартамент в ипотеката, Федералната данъчна служба ще поиска договор за кредит с банката.Вие също ще трябва и адрес, които ще изброим приспадането FTS.

подготви всички тези документи, трябва да се вземе паспорта си и да посетите териториално поделение на данъчната служба.Там, специалисти FNS ще издаде декларация, която ще се попълни и приложи към останалата част от вестниците.Част от информацията може да бъде прехвърлена на Федералната данъчна служба чрез портала "Gosuslugi.Ru", но процедурата за електронно взаимодействие с гражданите отдел не е толкова отстранени грешки - все пак трябва да се приложи "оф-лайн" посещение в структурата.Като документи, можете да изчакате за приспадане при покупка на апартамент в списъка на посочената банкова сметка.Периодите, през които Федералната данъчна служба трябва да извърши подходящи банкова сделка - не повече от 3 месеца от датата на получаване на заявлението.

Alternative

Има и друга алтернатива, опция, която може да се използва за издаване на приспадане на данъчен имот за покупка на апартамент.Ние вече заяви, че е налице подходяща право на гражданин на основание за плащане на данъка върху личните доходи за заплати и други приходи.Но законът дава възможност за алтернатива на данъка върху личните доходи връщане по отношение на правото на приспадане - да не плащат този данък.Това означава, че работодателят просто няма да го задържи, вменяването на заплатата.За да използвате този механизъм, е необходимо да се прилага по отношение на Федералната данъчна служба, да поиска от нея документ, отразяващ правото на приспадане, и да доведе до счетоводния отдел.Въпреки това, можете само да го взема веднъж годишно.И ако човек сменил работата си, а след това отново в действие в операцията ще се провали.Въпреки това, ако гражданинът е нает на няколко места, а след това можете да не плащат данък върху личните доходи на всеки.Неплащането на данък върху заплатите може да продължи толкова дълго, колкото размера на приспадането е достигнал 260 000. Рубли, на базата на сумата, изразходвана за апартамент или прагови стойности (ако заявлението е подадено преди 01.01.2014 година) за лихвите по заем.Тази опция е полезна също и ако ние направена приспадане на данъка върху недвижимите имоти за закупуване на апартамент в ипотеката.Документи - същото като в първия сценарий.

имайте предвид, че обезщетение от Федералната данъчна служба по схемата включва неплащането на данъка върху личните доходи само по текущата компенсацията на труда.Ако човек има "нереализирани" приспадане в миналото - ще трябва да действа в рамките на първия вариант.

давностен срок за приспадане

на Няма ограничения относно кога точно да се прилагат за намаляване на данъци.Няма значение колко отдавна е закупен апартамент.В същото време, данъка върху личните доходи платен данък върху доход взети предвид за само три години, предхождащо това, когато човек се отнася и за приспадане на Федералната данъчна служба.

Приспадане - само на личните разходи

право на приспадане при покупка на апартамент там е гражданин само ако са купили къща на лични средства.Невъзможно е да се върне на данъка върху личните доходи, като част от механизма, ако апартаментът е дарение от някого, или купен за субсидия от държавата или работодателя.Документи, които се представят на FTS определено трябва да се потвърди фактът, че разходите, свързани с покупката на имот, гражданин сам направени.

възможно, разбира се, че част от разходите за закупуване на един апартамент или къща души пое, но в същото време да се възползва от подкрепата на правителството.В този случай изчисляването на приспадането се извършва въз основа на сумите, които гражданинът лично изразходвани.На практика подобен сценарий е възможен, ако платежните апартаменти в определени пропорции се извършва за сметка на основния капитал.В този случай, сумата, получена от държавата, се приспадат от общата, отразяваща разходите за придобиване на имущество.Резултатът е основата за изчисляване на финансовата приспадане.

апартамент в новопостроена къща

Какви нюанси включва данъчен кредит за закупуване на апартамент в новопостроена къща?Основната трудност тук - някои от видовете споразумения за разпределение на сграда, проектирана така, че гражданите, докато имотът не е представено, е относно статута на съинвеститор, но не и на собственика на обекта.

акт на приемане и предаване на завършено жилище, докато къщата не е завършена, тя изпълнител вероятно няма да се откаже.За да бъде в състояние да издават приспадане на данък при покупка на апартамент, документите трябва да потвърдят правото на собственост.Без тях, Федералната данъчна служба, няма да има право да насърчава прилагането на гражданин на франчайза.

удръжки и ипотека

Какви функции характеризира данъчното облекчение за закупуване на апартамент в ипотеката, без да броим тези, които споменахме по-горе?Ключови нюанси в този случай се отнасят до събирането на документите.Първото нещо, което ще поиска от Федералната данъчна служба - договор за кредит.Next - източниците на характера на плащането.За да потвърди размера на ипотечните плащания, които бяха направени през годината, гражданите трябва да се свържете с банката, за да получите удостоверение, което следва да бъде отразено отделно плащания за главница и лихва.Това са основните, са необходими, за да се направи приспадане на данъчен при покупка на апартамент в ипотечни документи.

Има редица нюанси.То се отнася до това как критериите трябва да отговарят на договора за кредит, който се прави на базата на приспадане на данъчен имот за покупка на апартамент в ипотеката.Дали банката, в която гражданинът взе заем?Експерти смятат, че съществува.Освен това, заемът може да бъде издадена във финансовата институция небанковия.Най-важното е, че има цел.Това е в Следва да се уточни споразумението с банката, че едно лице се задължава да вземат пари назаем, за да си купите такъв апартамент, къща, или да ги изгради (или направи ремонт).

е опцията, в който хората ще правят това, за един данък се основава единствено на лихвата по ипотеката?Това означава, например, в случаите, когато той е все още в ръцете на акта на приемане и предаване апартаменти и други необходими документи, официално се потвърди правото sobstvennno?Експерти смятат, че тази практика не е възможно.Освен това, когато човек се отнася и за приспадане на Федералната данъчна служба, като приоритет, плащането се изчислява въз основа на разходите за закупуване на апартамент и ремонт.След като 13% от 2,0 милиона, или сумата, която отразява съответните разходи, прехвърлят гражданин, само тогава се взема предвид ипотечните лихви.

съвместно и поделено

собствеността

В някои случаи, човек купува къща за правата на собствения капитал (или съвместно) собственост.В този случай, заявителят следва да запазят правото си да получи приспадане.Но "формула" за изчисляване на това ще зависи от това какъв тип отношения съществува - все пак тя е споделена или конкретна съвместна собственост.В първия случай, финансовата основа за изчисляване на размера на данъка върху личните доходи възстановяване ще бъде пропорционално на дела на собствеността.Така да се каже, ако апартаментът е на стойност 3,5 милиона рубли, а лицето притежава 20% от него, можете да разчитате на приспадането FTS на 13% от 700 000. Rub.

Ако имотът заедно, собствениците ще трябва да се споразумеят за разпределението на стойността на финансовата основа за приспадане, както и вземане на официалното си компромис чрез подаване на съответното заявление до Федералната данъчна служба.Възможно е, че споразумение няма да е възможно - в този случай, на Съда на Европейските общности може да се установи.Имайте предвид, че когато собствеността дял е по някакъв начин се преразпределят финансова основа за приспадане не може да бъде.Приспадане на данъчен

за пенсионери

В някои случаи има един въпрос за това как се прави данъчното облекчение при покупка на апартамент пенсионер.Според правилата за това как взаимодействието с Федералната данъчна служба в този сценарий?Фактът, че дадено лице не плаща пенсии на данъка върху личните доходи.И ако това е единственият източник на доходи за даден гражданин, причината за приспадане, като цяло, не възниква.Но има опции, които все още можете да очаквате някаква компенсация за разходите за закупуване на жилище.Кои от тях са най-вероятно?

  • първия вариант - пенсионер работи паралелно.В този случай, той има законното право да изпълнят изцяло съответното право на приспадане по всички процедури, които сме описани по-горе.
  • Вторият вариант - пенсионерът е била извършена сделка, при която държавата трябва да плати данък върху личните доходи в размер на 13%.То може да бъде, като опция, продажба Други недвижими имоти.В този случай, правото на приспадане за закупуване на апартаменти и данъчното задължение може да бъде продаден за взаимно компенсиране.
  • трети вариант предполага, че пенсионерът е платил всички данъци продължение на три години, предхождащо това, когато той се прилага за приспадане.