Рекламна дейност - това е наука

Рекламна дейност - един вид безлични форми на комуникация.Това се извършва с помощта на носител.Рекламата е предназначена за изпълнение на различни задачи предприятия (обикновено в увеличението на печалбата).Платен промоция на специални фондове оформена така, че да причини на продукта или услугата максимално интереса на потенциални клиенти.

Рекламни дейности в Русия, включват, в допълнение към пряка реклама в медиите и т.н., дистрибуция на сувенири, публикации, изложби и други събития, които повишават авторитета на производителя или продукт.Всички видове дейности за популяризиране на стоки, предназначени за стимулиране на търговията.

Организиране на промоционални дейности, като всеки процес, който има своите функции:

 • проучване на търсенето на продукта, да определи своята ниша в пазара;
 • съставянето на списъка на стоки, които се нуждаят от реклама;
 • щатно разписание на кампанията;
 • заедно с рекламна агенция проучване на бюджета, определяне на разходите за всички видове предполагаеми действия;Договор
 • с рекламодатели, предлагайки примерни продукти, необходимата информация, данни;
 • технически консултации, проучване и редактиране на оформления, хармонизация;
 • плащат сметките рекламна агенция.

Ако компанията не се свързва с рекламната агенция, тя трябва да работи извън собствената си кампания, придържайки се към един и същ план.Само в този случай рекламни дейности могат да окажат достатъчно влияние върху формирането на потребителското търсене и поведение на потребителите публиката.

за ръст на печалбата е необходимо да се изгради една промоция, така че да обхваща възможно най-много потенциални купувачи.Това не може да бъде постигнато без проучване на търсенето и анализ на целевата аудитория.Чадъри, няма да има успех в Антарктида.

Предвид това, че е необходимо промоционална дейност се основава на научна основа.

следните видове дейности:

 • Директно рекламна дейност.Тя може да бъде поставен в печатните медии, интернет, радио и т.н.
 • Търговска промоция.Усилието, което има за цел да съживи производител на потребителското търсене.Тя може да бъде конкурси сред купувачите или продавачите, отстъпки, акции за подаръци, награди, равенства.
 • създаване на публичен репутация.Усилията на производители и търговци в тази област следва да бъдат насочени към създаване в съзнанието на купувача, на клиента или потенциалния бизнес партньор на стабилен положителен имидж на компанията (услуги, стоки), което за тях може да бъде съветник и помощник.Радио и пресата не е достатъчно, се нуждаят от друга, творчески, създавайки изображение на формата: изложби, фестивали и т.н. В най-широк смисъл, дейности по връзки с обществеността следва да обхващат общественото мнение и поведение, индустриални и финансови отношения, отношения с купувачи, продавачи, производители и дори.Правителство (поне на регионално ниво).Този период е от значение не само за реклама и промоция.Отлична работа публикации поставени не са платени, и редакционната позиция реакции в пресата (интернет, телевизия и т.н.), търговски панаири, създаване / поддържане на стила на компанията и, преди всичко, на спонсорство.Достоверността на предприятието се основава на разпространението на информацията за водещата позиция на компанията в производството или продажбата на стоки, особено изключителен.Купувачът трябва да вярва, че производството на тези продукти изисква комплексно проучване на няколко нива, високо квалифицирани специалисти, ангажирани в разработването и прилагането на най-новите, високо усъвършенствана технология.Търговска марка
 • развитие.

Тази организация ще създаде имиджова реклама на компанията, което от своя страна ще доведе до по-високи печалби.Трябва да извършват специалисти за насърчаване, които са получили специално образование.