Рационалните числа и операциите по тях

концепция на броя се отнася до абстракцията, която характеризира обект от количествена гледна точка.Дори в първобитното общество, хората са създали необходимост от отчитане, така че имаше числови наименования.По-късно те станаха основа на математиката като наука.

да се справят с математически понятия, е необходимо, на първо място, да се представят, какви са броя.Основни видове номера до известна степен.Тя:

1. Natural - тези, които получаваме в номерацията на обекти (естествената им сметка).Те представляват набор от латинската буква N.

2. Всички (много от тях означен с буквата Z).Те включват естествени, да се е противопоставило отрицателни числа и нула.

3. Рационалните числа (буквата Q).Това са тези, които могат да бъдат представени като фракция, числителя на която е равна на цяло число, и знаменателят - естествено.Всички числа и естествени числа са рационални.

4. Жилищна (те са обозначени с буквата R).Те включват рационални и ирационални числа.Ирационалността е номер, получен от рационалния начин на различни операции (за изчисляване на логаритъм, екстракт от корен) от своя страна не са рационални.

Така всяко от следните две групи е подмножество на следните дейности.Илюстрация на тази теза е диаграма във формата м. Н.Euler диаграма.Фигура е множество концентрични овали, всеки от които е разположена вътре в другата.Вътре, най-малкия размер на овала (площ) е множеството на естествените числа.Това напълно обхваща и включва областта, която символизира набор от числа, които, от своя страна, се намира в областта на рационални числа.Отвън, най-големият овал, който включва всички останали, представлява масив от реални числа.

В тази статия ще разгледаме множеството от рационални числа, техните свойства и функции.Както вече бе споменато, те включват всички съществуващи номера (положителни и отрицателни, и нула).Рационалните числа представляват безкрайно серия, която има следните свойства:

- този набор се нареди, че е, като всяка двойка числа в тази серия, винаги можем да се знае кои е по-голяма;

- като всеки чифт от тези числа, ние винаги може да постави между тях поне още един, и, следователно, броят на тези, които - толкова рационални числа са безкрайно много;

- четирите аритметични операции върху тези числа могат да бъдат, те винаги са резултат от определен брой (и рационално);с изключение на участък от 0 (нула) - това е невъзможно;

- всяко рационално число може да бъде представено като десетична дроб.Тези фракции могат да бъдат или крайни или безкрайни периодично.

За да се сравнят две числа, принадлежащи на снимачната площадка на рационално, трябва да се помни:

- всяко положително число по-голямо от нула;

- всяко отрицателно число е винаги по-малко от нула;

- при сравняване на две отрицателни рационални числа повече от един от тях, чиято абсолютна стойност (модул), по-малка.

Как са операции с рационални числа?

да добавите два номера с един и същи знак, че е необходимо да се установят техните абсолютни стойности и пуснати в предната част на сумата от общата оценка.За добавяне на номера с различни знаци, за да бъде по-висока стойност, за изваждането по-малко и постави знака на тях, чиято абсолютна стойност е по-голяма.

да изважда един номер от друг достатъчно рационално да увеличи броя на първата противоположния секунда.За да умножите двете числа, които трябва да се размножават на стойността на техните абсолютни стойности.Резултатът ще бъде положителен, ако факторите, имат един и същи знак, и отрицателен, ако е различно.

деление се прави по същия начин като това е частно е на абсолютните стойности, а резултатът е поставен в предната част на знак "+" в случай на съвпадение на признаци дивидент и делител, и знака "-" в случай на несъответствие.

степени на рационални числа изглеждат като продукт на няколко фактора, които са равни помежду си.