מהותה של המדינה

כדי לדעת את אופייה של המדינה - הוא להבין את כל תכונות הסותרות ומגוונים, הצדדים בצורות המורכבות של חיים, מציג אותו כמוסד עצמאי.זה חושף בסיסי ומכריע בפיתוח והתפעול שלה.להרחיב היא מהותה של המדינה כדי לנתח אותו כארגון פוליטי שנוצר, כיתה בוגרת.הבנה של מהות מוסד עצמאי זו נחשבת לאחת הבעיות העיקריות בתורת המשפט.מהות

של המדינה כארגון פוליטי במידה רבה בשל העובדה שהיא ארגון מיוחד של כוח פוליטי.סמכות זו נתונה לכח המרוכז.ככוח זה הם מוסדות הציבור השונים המקדמים עיצוב ארגוני.לפיכך, כוח פוליטי הופך אופי ותפקוד חובה.מוסדות הציבור כ

הם האיברים השונים (צבא, בתי סוהר, בתי המשפט, המשטרה החשאית), ושלטון החוק.הם גילמו את הכח הפוליטי של החומר.לכן, נוצר קשר בלתי נפרד שלה לאחד או תואר וצורה אחר של מדינה.

כוח פוליטי מבטא את הצורך, הרצון, את האינטרסים של קבוצות בחברה, הנהגת שהם המעמדות.עם זאת, האופי הפוליטי שנגרם לא רק על ידי מנגנוני הרגולציה של יחסים מעמדיים.מהותה של המדינה במידה זו או אחרת כרוכה בהסדרת יחסים בין קבוצות בחברה.פוליטיקה היא קודם כל, מערכת מיוחדת של יחסים בין כל הכיתות.

כך, מהותה של המדינה כבמערך פוליטי היא באופן ברור ביותר מאליו כאשר משווה אותו עם החברה האזרחית.בתוכו (החברה) יש מערכות יחסים שונות.הציבור כולל אידיאולוגי, כלכלי, דתי, מוסרי, תרבותי וארגונים ועמותות אחרים.

התוצאה היא מהותה של מדינת הרווחה ייצגה את האחדות של תוכן וצורה.זוהי צורה של כוח פוליטי.התוכן מוצג על ידי חברה האזרחית.

אחד המאפיינים החשובים הוא המדינה המבנית שלה.זה בא לידי ביטוי בנוכחותה של יחידה מיוחדת המיוצג על ידי אלה המופקדים על רשות ציבורית.נתונים אלה משמשים לניהול ושליטה, להבטיח את התחזוקה של מערכת פוליטית וחברתית, בכפייה, כמו גם.עם זאת, המדינה אינה הכלי היחיד של כוח.מלבדו, יש צורות אחרות של מימושה.בפרט, זה די נפוצות ישויות שאינן מדינות, מפלגות ותנועות פוליטיות, קבוצות עבודה, איגודים מקצועיים ואחרים.בהשוואה אליהם המדינה - באופן ברור מערכת מובנה הכוללת גופים מיוחדים ביצוע האתגרים הפנימיים וחיצוניים השונים שלה.מאפיין העיקרי

מספיק הוא שלמותה הטריטוריאלית.ארגון מקדם מדינת איחוד של האוכלוסייה באותו האזור עם החטיבה לאחר מכן אותו ליחידות מנהליות קטנות יותר.לפיכך, יש למדינה גבולות ברורים.על השטח כולו בתוך גבולות החוק הכפופים, הכח.

מדינה. כארגון מיוחד של לאפיין כוח פוליטי ותכונות ספציפיות אחרותביניהם, החשוב ביותר הם הבא:

המונופול 1. על יישום אמצעי כפייה נגד האוכלוסייה.

2. הריבונות של כוח.

3. הפרסום של כללים וחוקים, מחייב את כל האזרחים.

4. אוסף של חובות ומסים לשמירה על הכח.