חברה אזרחית ומדינת החוק: היסודות של מערכת יחסים

click fraud protection

בין המדינה והחוק, יש מערכת יחסים קרובים מאוד.המדינה בתחומים שונים של פעילות יוצרת סטנדרטים המשפטיים ומשתמשת בהם, ואלץ את החברה הוא אוסף של אנשים שחיים במדינה לעקוב אחריהם.לפיכך, כל מדינת מפתחת קוד משפטי, והנחתה אותם, אבל אם כל מדינה על בסיס עובדה זו, יכולה להיקרא משפטי?ברור שלא: במקרים בהם חוקים הלאומיים פוגעים בחופש של אזרחיה, ולא לתת להם את ההזדמנות לממש את הזכויות טבעיות כאשר שכבות גדולות באוכלוסייה אינן נכללות בתהליך החקיקה ולא יכולות להשפיע על הפרקטיקה של החוק, לא יכולים לשלוט על המנגנון של כוח ביחס לזכויותיהם של אזרחיםכאשר חוקים מיושמים באופן סלקטיבי - אז מדינת החוק היא מוקדם מדי.מדינה חוקית

לא יכולה להתרחש ללא חברה אזרחית, שהוא ברמה מספקת של פיתוח.אחרי הכל, קיומה של חברה כאמור - זה הקריטריון העיקרי שהמדינה עשויה להיות מכונות משפטי.קחו למשל את החברה האזרחית ושלטון החוק.מה הם שני המושגים האלה, כי מערכת היחסים ביניהם היא מאוד קרוב ודו-כיווני?

בהיסטוריה של פילוסופיה, מדינה משפטית במשך זמן רב מזוהה עם היווצרותה של המדינה תחת שליטתו של "מדינאים חכמים."תצוגה זו של בנייתה של החברה האזרחית על ידי "העליון" הולידה אוטופיה רבות.אבל רעיון ההשכלה נסקר ראשון של שלטון החוק, אשר יכול לממש את הרצונות ושאיפות של ההמונים.הופיע והחל לפתח את הרעיון של חברה האזרחית.ז'אן-ז'אק רוסו, בגיבוש הרעיון של "אמנה חברתית" בפעם הראשונה הבחינה בין terimny כגון חברה אזרחית ושלטון החוק.יש לי "הרפובליקה" ואזרחים "עמותה" בעיות משלהם, לעתים סותרות ועוינות - שתי תופעות אלה.ברשויות מדינה משפטיות וחברה כאילו "חתם על הסכם" על כבוד הדדי ומתחייב לעמוד בכללים מסוימים (חוקים).מחקר היסודי ביותר

הבעיה של תיחום של החברה והמדינה האזרחית הציעה שגל.הוא רואה את החברה ומדינה כמוסדות נפרדים.לכן, יש קשר ברור של חברה האזרחית ושלטון החוק.האחרון מיוצג ומעשים בהחלט הביע אוניברסלי במצטבר יהיה של האזרחים.אם ננסה לאפיין את מהותה של החברה האזרחית, הוא בתחום היישום המשפטי של האינטרסים הפרטיים של האנשים.יש לי

שלטון החוק, יש סימפטומים מסוימים.זה שלטון החוק, שכל מי הוא שווה בפני החוק ומגן עליהם מפני השרירות של הרשויות.הפרדת חובה זו של מעצמות על שיפוטי, המבצעת והמחוקקת (ברוב המדינות המפותחות, חברה אזרחית ומדינה משפטית בתחום זה קשור בעובדה שיש חברת הפונקציה של רשות פיקוח על הפעולות של הרשויות).עדיפות זו של זכויותיהם של אזרחים והחירויות כבעל חשיבות עליונה מהאינטרסים של המדינה והאינטרסים של העם מאכלסים את הארץ.ולבסוף, זה הוא באחריות ההדדית של המדינה ושל הפרט.כלומר, אדם יכול לבטא את מה שאתה רוצה, כל עוד זה לא פוגע בזכויותיהם של אחרים.יחס

של שלטון החוק והחברה האזרחית יכול להיות מתואר כך שהחברה האזרחית יש משהו דומה לבסיס החברתי של המדינה.ללא רכיב זה של מדינת החוק הוא בלתי אפשרית.אבל לא להיפך.חברה אזרחית ללא שלטון החוק היא אפשרית - אבל זה כרוך עבור אלה כוחות להיות, שמזניחים את האינטרסים של חברה האזרחית פעילה וכבר בוגרת.

אבל פעולה של חברה האזרחית שמטרתם לבנות או שמירה על שלטון החוק, גם אם הממשלות נקראות מעשיו לערער את יציבות וניצול לרעה של סמכות.החברה אזרחית במדינה המפותחת מבקשת לצייד את החברה משפטית כבתי הגידול שלהם.ברור, חברה אזרחית ומדינה משפטית מהוות מערכת חברתית מורכבת ואורגנית שבו שני המרכיבים הדדיים לתמוך ומשלימים אחד את השני.