כללי תאגידים: מאפיינים ושחקנים ראשיים

בסוף המאה העשרים ברוסיה החל תקופה שבה היה דה-רגולציה של הכלכלה.כתוצאה מפיתוח אינטנסיבי של צורות חדשות ארגוניות ומשפטיות של ניהול, ליברליזציה משמעותית של יחסי ציבור.מגמות אלו משמשות כסיבה אובייקטיבית לכדי להדגיש את הבקרות החברתיות - סטנדרטים של חברה.

אבל עד היום אין הבנה משותפת של המושג ובפרשנות של תופעה זו.יש מחקר מדעי בתעשייה, אך הם מתבצעים באופן בלעדי בהיבטי עבודה ואזרחיים, שבו אין ניתוח תיאורטי רציני של הבעיה.

מושגי הניהול הרוסים של "סטנדרטים של חברה" "נכון" ונחשבים ביחסים קרובים.לכן, ההגדרה של תופעה זו תהיה לייצר נקודת מבט משפטית.

סטנדרטים עסקיים - רגולטור מיוחד של יחסים חברתיים המתעוררים בתוך ארגונים, קבוצות העבודה הרשמיות, מוסדות חינוך, איגודים של יזמים.בדרך כלל הם רשומים במסמכים של תאגידים לא ממשלתיים וללא מטרות רווח.

אבל כאמור, את הקוטביות של דעות על הפרשנות הקיימת של המושג "כללים של חברה" מובילה בהכרח לפרקטיקה של אכיפת החוק וטעויות קבלת החוק.הבעיה העיקרית

טמונה בעובדה שהם מתייחסים לכללים חברתיים.לכן, כללים ארגוניים מתייחסים להתנהגותם של חברים של מבנה שיכול להיות שנוצרו במהלך מערכת היחסים שלהם אחד עם השני.יש להם מאפיינים ספציפיים אותו הדבר (וחברתיים).

ראשית, סטנדרטים ארגוניים - אלה הם הסטנדרטים ודפוסי ההתנהגות.

שנית, הם נועדו להסדיר את היחסים חברתיים מסוימים.

שלישי, כללים אלה מיועדים לשימוש רציף ומחייבים.

רביעי, קיומם מובטח על ידי אמצעים מתאימים, ועמותות של אנשים.

החמישי, יש סטנדרטים ארגוניים אופי משותף, שאינו אישי ופונקציות רגולטוריות.

השישי, יש להם בכל ארגון.סטנדרטים עסקיים

יש סובייקטיבית מסוים בכיוון, שנועד לנורמטיבי מסוים מחושבים כמותית ואישית ציבורי.הקבוצה הגדולה ביותר המעורבים בהיקפם - היא ארגון העבודה קיבוצי.זה מורכב של עובדים המבצעים את האחריות ספציפית לתעסוקה ועמדות שחייבות לציית לאיוש.פעילות עבודה של אנשים כאלה מומלץ במידה רבה להיות נשלטה על ידי הנורמות המקומיות.

בין הנושאים של תקני חברה ניתן להבחין לא רק קולקטיבי, אך נושאים אישיים.תן לנו יותר פרטים בנושא זה.נושאים קולקטיביים

הם: חברת

1. כלכלי (כלומר איחוד הון).בהתאם לקוד האזרחי, יש מינים מסוימים.קודם כל, אנחנו מדברים על חברה בערבון מוגבלת (LLC), חברה משותפת מניות (JSC) והתחייבות נוספת מדברים.

2. שותפויות עסקיות (ארגונים המייצגים את בני האדם).על כמה סוגים אנחנו מדברים.הם קיימים בשתי צורות בסיסיות: שותפות מלאה ומוגבלת.נושאי פרט

, המשפיעים על נורמות של חברה הם אנשים.הם בטח קבועים אחריות וזכויות.מקום מיוחד

הוא הישות המשפטית הנחשבת נושא במלוא מובן המילה של כללים ארגוניים.