האם אפשר להחזיר את מס ההכנסה בעת רכישת מכונית ?מסמכיםלהחזר מס ההכנסהבאימון , הטיפול , קניית בית

כל מועסק רשמי יודע שחודש ממשכורת העברות המעסיק לשירות המס הפדרלי של מס ההכנסה שלו.זה עושה 13% מהכנסות.זה הוא הכרח ויש להשלים עם זה.החזר מס הכנסת

אפשרי בעת רכישת מכונית?משלמי המסים

רובם אפילו לא מקווים אי פעם כדי לקבל את הכסף בחזרה.עם זאת, אתה צריך לדעת שיש מקרים מסוימים שבו אתה יכול לשחזר את המס ששולם על ההכנסה, או לפחות חלק ממנה.

מצד השני, ניתן לעתים קרובות כדי לענות על השאלה האם חזרה אפשרית של מס הכנסה בעת רכישת מכונית.

לשני הקטגוריות של אנשים אומרים שקוד המס הגדיר רשימה של מקרים שבם הליך כזה הוא אפשרי.קבל בחזרה את הכסף ששולם על ידי המדינה, באפשרותך:

1. אם הוכשרו על בסיס שילם במוסדות מורשים לפעילויות חינוכיות.

2. אם שילמת עבור חינוך ילדיהם במוסדות אלה.

3. אם נאלצו להשתמש בשירותים הרפואיים ששולמו או לקנות תרופות יקרות.

4. אם, בנוסף לתשלום תרומות למימון חלק מהקצבה.

5. אם אתה לומדים בביטוח פנסיונים פרטי ולשלם פרמיות.

6. אם אתה עושה צדקה.

7. אם רכש או השתתף בבנייה של דיור, שני על חשבון כספים משלו והשאלה.זה כולל גם תשלום הריבית על המשכנתאות.

כפי שניתן לראות, החזרי מס ההכנסה בעת רכישת מכונית היא לא סיפק.

למה לשמור מסמכי

עם זאת, רכישת רכב, זה הגיוני לשמור את כל המסמכים שהוצאו בעסקה.בפרט, זה חל על חוזה מכירה וקבלת תשלום (צ'ק) או קבלה, אם נקנתה המכונית "בידיים".הם ייתכן שיצטרכו אם תחליטו למכור את סוס הברזל שלך בפחות משלוש שנים.זה ידוע שאם אזרח קיבל ההכנסה, הוא חייב לשלם מס של 13%.בהתאם לכך, לאחר המכירה של המכונית יצטרך לשלם התמורה למדינה.אבל יש מקרים שבם ניתן להימנע או להפחית את נטל מס זה.

  1. אם בבעלות המכונית במשך יותר משלוש שנים לאחר מכירתה לתשלום המס אינה הכרחית.
  2. אם בעל הרכב שיש לך פחות משלוש שנים, אתה זכאי לניכוי מס.כלומר, אתה יכול להפחית את הסכום שיצטרך לשלם 13%.אם יש לך מסמכים המוכיחים שכאשר יש לך תשלום עבור רכישת מכוניות יותר מאשר קיבל במכירה, אתה יהיה פטור ממס.אם גבוה יותר ממחיר המכירה ממחיר הרכישה, ניתן להפחית את בסיס המס על ידי הסכום שנקבע במסמכים שיש בעת הרכישה.במקרה זה, אם המסמכים התומכים לא נשמרו, ניכוי רכוש ככל האפשר יכול רק להיות שווה 250 אלף רובל.

כפי שניתן לראות, למרות שהחזר המס בעת רכישת מכונית הוא לא אפשרי, לשמור את המסמכים עדיין הגיונית.מסמכים דרושים

אבל חזרה עדיין למקרים שבם כדי לקבל בחזרה את הכסף ששולם למדינה, זה עדיין אפשרי.כדי לבצע הליך זה, אתה צריך הכרזה על החזר מס ההכנסה.היא מילאה את הטופס שאושר על-3 PIT.זה מצביע על נתונים האישיים שלך (שם, מידע על הדרכון, דוח רווח והפסד, על העלויות של הכשרה, טיפול רפואי או רכישת הדיור, וכן הלאה. נ).צורה זו מיושמת למשרד המס בביתו.במקביל יש צורך להגיש מסמכים למפקח לחזור מס הכנסה.אלה כוללים: עזרה

  1. מהמעסיק שלך - 2-בור.דרכון
  2. ועותק של הדף עם פרטים והרשמה כלליים.
  3. להעתיק של הפונדק המקורי.
  4. העותק של פנקס או מסמך המעיד על החשבון השוטף, שחייב להיות רשום קרנות.קבלת
  5. של תשלום עבור שכר לימוד, דיור, לקבלת טיפול רפואי, וכן הלאה. נ (המקורי ולהעתיק) תעודת לידת
  6. של הילד אם הוא מסתמך ניכוי לחינוך או טיפול, כמו גם עותק שלו.

    מקרים מיוחדים

זוהי רשימה כללית.בנוסף, לכל מקרה ומקרה, ומסמכים נדרשים אחרים.כך, לניכוי חברתי בהכשרה נדרשת הסכם שירות ומוסד חינוכי רישיון.כאשר החזר עבור טיפול, בנוסף לחוזה, הוא שימושי גם תעודת חשבונאות מהמרפאה.קבלת ניכוי רכוש בעת רכישת בית אינה שלמה בלי חוזה לרכישה, תעודת הרישום של זכויות קניין, כמו גם הסכם ההלוואה וקבלות על תשלום הריבית, אם יש הלוואות משכנתא.כמובן, יש מקרים שבי רשימת המסמכים ניתן לשנות.לכן, בכל מקרה יש לקחת בחשבון בנפרד.החזר מס הכנסת

,

עיתוי הכרזת 3-בור ומסמכים נלווים מוגשים בסוף השנה שבה המס נוכה, ויש כבר נסיבות אשר נותנת את הזכות לנכות.אם באותו הזמן קיבל קצת הכנסה, כגון מכירת הרכב או דירה, ההצהרה יש להגיש לא יאוחר מיום 30 באפריל של השנה שלאחר מכן.אם תזרימי מזומנים אלה לא היו, אז ניתן להגיש את המסמכים בכל עת במהלך שלוש השנים הקרובות.לאחר הגשת מסמכים, הם כפופים לביקורת שולחן.בתוך חודש לאחר ההשלמה והגשת הבקשה לכסף החזר מס שלה מועבר לחשבון שצוין.סיכום

למרות הבלבול לכאורה, הליך מסובך שום דבר לא נחשב על ידינו.כמובן, החזר מס ההכנסה בעת רכישת מכונית הוא לא אפשרי, אבל אתה יכול לשחזר חלק מהעלות של הכשרה בבית ספר לנהיגה, קורסי הכשרה, או אפילו השהייה של הילד בגן.