מה היא אתיקה ארגונית?

אתיקה עסקית

כל הזמן מתפתחת.מנהלים רציניים מודעים היטב לכך הארגון שלהם יכול להצליח רק אם כל מה שבתוך ברור והרמוניה.כמובן, אנחנו מדברים על מערכות יחסים בתוך צוות מדברים.

בהבנה של רוב אנשי אתיקה ארגונית - הוא לעקוב תקנים וכללי ההתנהגות שנקבעה בחברה על מנת שלא לפגוע באינטרסים של אף אחד, לארגן פעולה קולקטיבית, כדי ליצור את האקלים הנכון בתוך צוות אתיים, וכן הלאה.כללי

שכלולים בקוד ההתנהגות, גם במטרה להבטיח שכל חבר בארגון מרגיש שזה לא רק עובד, אבל חלק ממנה.גישות ניהול מודרניות לעשות את זה אפשרי לעשות כמעט כל מראית עין של משפחה גדולה וידידותית קולקטיבית.עובדי

לכידות מובילים לעובדה שאת התחרותיות של החברה גדלו באופן משמעותי, הגדלת תפוקה ואיכות העבודה משתפרת.

אל תשכח שהאדם הוא יצור חברתי.כל נטיות אנטי-חברתיות בכל חברה מפותחת הן לא הנורמה ו, ככלל, הם הפסיקו.אנשים חברתיים גורם להם להיות חברים בקבוצות, לעסוק בכל מיני מערכות יחסים אחד עם השני, להכיר חברים חדשים, וכן הלאה.

אולי הקבוצה החברתית החשובה ביותר היא המשפחה.משפחות, מדי, יש כל מיני כללים, נורמות, איסורים וכן הלאה.זה אלה מגבלות והרשות שהותקנו בבית, לעזור לאדם לשלב נוסף בחברה והזכות לנקוט בכל הכללים שלה.

מוקדם או במאוחר ללמוד ולהיות אתיקה ארגונית.רק על ידי לימוד הכללים האתיים של החברה, המעסיקה, אחד יכול להתמזג עם זה.בכל מקרה שהחברה יש קוד התנהגות?לא, לא בכל אחד.חוסר סטנדרטים אתיים מוביל לכך שעובדים הם מקוטעים, לא לתקשר אחד עם השני כמו שהם צריכים אינטראקציה ביניהם התנגשויות אפשריות, מריבות, ועוד הרבה יותר.

במפעלים שבם אין סטנדרטים וכללי התנהגות אתית, עובדים יכולים להיות חסרי אחריות לטיפול במה שהם עושים.השורה התחתונה היא שהם אפילו לא את מה שהם ידונו בענייניה הפנימיים והבעיות של מתחרים.ייתכן שבאותו הזמן הם פוגשים את מורת הרוח מעובדים אחרים.

כפי שצוין לעיל, אתיקה ארגונית מאפשרת לעובדים להרגיש כמו בני משפחה מלוכדת, שחבריה פועלים לטובת אחד את השני.אתיקה ארגונית קובעת עקרונות של התנהגות בתוך צוות.הקוד בדרך כלל נקבע, כי אף אחד לא צריך לנקוט בפעולות שתפגענה בחברה או מישהו מהצוות שלה שכולם חייב לדבוק בנורמות והכללים של תקשורת עסקית, כדי לשמור על תדמיתה של החברה כל הזמן, וכן הלאה.הבעיה

כל העובדים היא בעיה של כל צוות.כל העובדים צריכים לכבד אחד את השני, לא לשקר, ותמיד מקיימים את ההבטחות שלהם.אם אין תקשורת הוא ביטוי מקובל של אכזריות, של מישהו אחר דעה יש לקחת בחשבון תמיד, גם אם היא מופרכת.אתיקה ארגונית אסורות להתערב בחייהם של אחרים ללא בקשה אישית.גם

כל מערכות היחסים עם מתחרים ולקוחות של החברה צריך להיות מבוסס על עקרונות אתיים.אל תתנו להונאה של לקוחות, כמו גם ביקורות שליליות על חברות מתחרות.כל ההתחייבויות החוזיות יש לבצע, גם אם לאחר שהחברה שלהם נתקלו בקשיים.