הקנס על איחור ביטוח בשנת 2015

על פי החוק, כל בעל רכב חייב בשנה כדי להבטיח את המכונית שלך.מדיניות חובה שאתה רוצה לקנות היא ביטוח.עם זאת, כמה נהגים חסרי מצפון לא למהר עם ההנפקה מחדש של אמנה חדשה ולהמשיך לרכוב בכבישים עם מסמך שפג תוקף.באופן טבעי, זה ענישה בחוק, ועל הפרה כזו יצטרך לשלם קנס.על מה יחויב עבור ביטוח איחור בשנת 2015, יידון במאמר זה.מדיניות תוקף

בסיומו של חוזה ביטוח חדש ותשלומו צריך קודם כל לברר את תוקפה.עובדה זו רק צריכה לדעת, אז אתה לא שואל את המפקח: "מה קנס על איחור ביטוח".

בזמן האחרון ניתן היה לרכוש ביטוח לתקופה מינימאלית, שהייתה רק שלושה חודשים.בשנת 2015, תקופת תוקף של המדיניות גדלה לשנה אחת.כך, שנים עשר חודשים לאחר סיומו של נהג חוזה הביטוח חייב לחדש או לרכוש ביטוח חדש ממבטח אחר.באופן אוטומטי אם מסיבה כלשהי, בעל הרכב לא היה מסוגל לקנות ביטוח חדש או פשוט שכח לעשות את זה, אז החברה ללא ההשתתפות של המבטח מרחיב את חוזה המחייב.אם שני החודשים שקדמו להפסקת מדיניות המבטח אמר לנהג שהוא לא לחדש את החוזה, החברה תהיה לסיים אותו ביום שלאחר פקיעה.לפיכך, בעל הרכב ללא ביטוח הוא, אם כן, כמובן, לא לקנות אחד חדש בארגון אחר.

ביטוח איחור ותאונה - השלכות

לעתים קרובות מצבים כאלה מתרחשים כי במקרה של תאונה באשם הוא כלי פוליסת ביטוח אחריות איחור.מה לעשות ומה העונש על ביטוח איחור במקרה זה?העובדה שיש כמה אפשרויות, בבהתאם אשר תחושב והקנס.לדוגמא, יש טווח של המדיניות, כפי שהיא בתקופה של שימוש ברכב לביטוח.אם נהג משתמש במכונית רק כמה חודשים בשנה, חוזה הביטוח מציין את התקופה.אם הוא ישב מאחורי ההגה בחודש אחד, שלא כתוב בפוליסה, ולגרום לתאונה, הביטוח שלו ייחשב עבריין.אז העבריין עומד בפני קנס מנהלי, אשר קובע את משטרת התנועה.הקנס לכיסוי ביטוחי איחור יהיה 800 רובל.ניתן לשלם בכל בנק או באמצעות מסופי תשלום באמצעות מערכת תשלומים.אגב, כדי לשחזר את הנזק שנגרם לנפגע הוא העבריין של התאונה ולא חברת הביטוח.

קנס על נהיגה עם

הביטוח פקע במקרה שבו שוטר התנועה עצר את המכונית, והנהג לא הייתה לי פוליסת ביטוח חובה, הוא יכתוב לו קנס של 500 רובל.ואכן, יש מקרים שבם הביטוח נשאר בבית עקב השכחה הרגילה.אז בעל הרכב יכול לערער על החלטת משטרת התנועה בבית המשפט.רק זה צריך להתרחש לא יאוחר מ -10 ימים לאחר פרוטוקול פריקה.למעשה זה לא אומר שקיומה של המדיניות מאפשר לנהג לנהוג בלי זה.לפיכך, הביטוח הנוכחי צריך להיות ברכב בזמן שבו הנהג מפעיל אותם.העדרו הוא עבירה, ולאחר מכן בעל הרכב יחויב בקנס מנהלי בסך של 500 רובל, והשווה כעונש על איחור ביטוח.

כיצד להאריך את תוקפה של המדיניות?

מספיק כדי לבוא למשרד ולכתוב משפט על הארכת תקופת תוקפו.הסוכן יהיה לבצע שינויים אלה באתר ולרשום על חוזה חדש לשנה נוספת.הנהג צריך רק לשלם עבור ביטוח בשיעורים שיחולו בתקופה הבאה.

אם הנהג נתפס שנסע ברכב בזמן הלא נכון, אשר מצוינים בחוזה, מלבד העובדה שהוא היית צריך לשלם קנסות על איחור ביטוח, כך גם צריך לשלם עבור המדיניות.

איך להיכנס

אחר הנהג יש אפשרויות כאשר הרכב מעוטר בחברה, והנהג ששולט בה משתלב בביטוח.אם לא, במקרה של עצירה ובדיקת מסמכים יונפק קנס על החברה.אז לפני שאתה שולח את המסלול של עובדיו צריכים לוודא שיש להם את הזכות לפעול ברכב זה.כדי להזין בגופי ביטוח, אשר בעתיד יהיו לנהוג במכונית, אתה צריך בסיומו של ההסכם ליידע את הסוכן של החברה.אז החישוב מקדם יהיה מעט שונה מאשר בכל נהג.יש שאלה הגיונית: "איך קנסות רבים לביטוח איחור יהיו במצב הזה".הכל נשאר אותו הדבר, כמו גם עם אנשים, כלומר, הדחייה של ביטוח - 800 רובל, לביטוח שכח - 500 רובל.

אם היה נהג חדש אחרי המדיניות שלך, אתה צריך מייד להגיע למשרדו של הארגון ולשלם תשלום נוסף עבור שינויים בחישוב של ביטוח.טיפים שימושיים

כך, מן האמור לעיל ניתן להסיק כי קיימים מספר סוגים של קנס המנהלי להיעדרה של המדיניות.ומה קנס על איחור ביטוח לרשום משטרת התנועה תטופל באופן בלעדי להם בהתאם למצב.העבירה הבוטה ביותר על פי החוק היא כישלון של הנהג כדי להבטיח האחריות כלפי הצד השלישית שלהם, שעבורו הוא חייב לשלם 800 רובל.וכך בכל פעם שעצרה.במקרים אחרים, כאמור לעיל, העונש יעמוד על 500 רובל, והסרת של לוחיות רישוי בכל המצבים.

כמובן, יהיה זול יותר לקנות מדיניות אחת, מאשר בכל פעם לשלם את הקנס לביטוח איחור.לא כל שכן עם כל שנה שעוברת מגדיל את הגודל של הסנקציות, ובקרוב הם יהיו להשוות את העלות המלאה של החוזה השנתי להגנה על אחריות כלפי צד שלישי.