חזור ריבית על משכנתאות.

לאחר הרכוש שלך הוא מדד של ערכים.לפני כ -30 שנים, הפתרון לבעיה זו הייתה המדינה.עכשיו, אזרחים עצמם חייבים לספק את עצמם עם מקלט.אבל מצפה קצת עזרה היא עדיין אפשרית.לדוגמא, התשואה של ריבית על המשכנתא.על המהות והפרטים של תהליך זה, לקרוא על.

הבהרת מושגי

משכנתאות - אחת הדרכים לרכישת דיור משלהם.אם לא לאחוזים הגבוהים עבור שירות זה, אז כל רוסי כבר זמן רב לכיכר הצילום שלהם.עם זאת, המדינה מספקת את האפשרות של עלויות פיצוי חלקיות.אז, מה מהווה תשואה של ריבית על המשכנתא היא למעשה.

  1. המדינה מכירה בכך שרכישת דיור - אירוע חשוב מאוד בחייהם של אזרחים, כך לבצע שינויים בקוד המס.
  2. להפחית את העלות של רכישת הנכס מתרחשת על ידי הקטנת בסיס המס שממנו האזרח משלם 13% NFDL.לדוגמא, אם אתה לוקח אדם שכר של 30 אלף. רוב., במשך שנה הוא מקבל 360 אלף. רוב.אם סכום זה הוא מצליח לקנות את הנכס, בסיס המס מופחת על ידי דמות דומה.כלומר, המדינה מחויבת להחזיר:. 360/100 x 13 = 46,800 רוב.זה חלק מהמס הוערך בשנה שבה הרכישה רשמית.החישוב לוקח את סכום ההכנסה שנצברה אך לא שולמה.מספר
  3. אנשים יוכלו לקנות דירה באותו הזמן, קטנה.הרבה יותר עסקות נעשתה בתשלומים.הממשלה פיתחה תכנית שבראתה בחזונו הפחתה בסכום הבסיס של עניין שאנשים משלמים בתשלומים חודשיים.בגלל העמלה של הבנק - את החלק העיקרי של העלות של רכישת דירה.13% מסכום זה ואינו ניתן להחזרה.

למי יש את הזכות לנכות

אזרחים שיש להם מקורות של מס הכנסה החייב במס הכנסה אישית.קודם כל האנשים שמועסקים ומקבלים שכר "לבן".אם התכנית "האפורה", אתם יכולים לסמוך על פיצוי מהסכום הרשמי של הכנסה.אם אזרח מרוויח הכנסות מכמה מקורות (שתי משרות או יותר, שכר דירה, רווחים ממכירת ניירות ערך וכן הלאה.), הם יכולים לשמש גם לחישובים.

אם הלווה הוא היזם, שעובד על "המיסוי הפשוט", הוא אינו זכאי להטבה כזו.הדבר נכון גם לגבי גמלאים.

נשים יכולות להגיש בקשה להחזר של ריבית המשולם על המשכנתא לאחר חופשת לידה.אם בית נרכש לזה, ההכנסה נלקחה בחשבון ל" החגים ".אם הם יתגעגעו ניתן להשיג את היתרה לאחר החג.

אנשים שעובדים באופן רשמי ברוסיה במשך יותר מ -6 חודשים בשנה, אבל אין לי אזרחות, יכולים לקבל החזר של ריבית על המשכנתא.

הפטור אינו חל אם העסקה בוצעה בין קרובי המשפחה, עמיתים לעבודה וצדדים קשורים אחרים.ניכוי סכום

בסיס

לחישוב הוא הכסף שהוצא על הבנייה, רכישת נדל"ן.אם העסקה מעוצבת על ידי הלוואות למטרה מיוחדת, נלקחים בחשבון את הריבית עליו.אבל בחוזה יש לציין באופן ברור שהכסף שניתן "לקנות בית."ניסוח שונה אינו מקובל.

אם כבר הוציאו בית בלי לסיים את המשכנתא, התשואה תהיה 13 אחוזים מחישוב סכום קרן וריבית על ההלוואה, העלות של פיתוח פרויקט, רכישת חומרים, מסיימת את תשלום, חיבור לרשתות חשמל, מים- ואספקת גז.עלות ההשלמה יכולה להיחשב רק אם מדינות החוזה שרכשו את הבניין לא גמור.אם עוצב על ידי משכנתאות במטבע, כל ההוצאות מתורגמות לפי שער החליפין ביום התשלום.

הסכום המקסימאלי של הניכוי מוגבל עד 2 mln. רובלים.על חזרתו של קרן ו3 mln. רובל.- כאשר חוזרים אחוזים.ההפרשה האחרונה חלה רק על חוזים נכנסו לאחר 2013.זיכוי המס לא יכול לכלול הוצאות שבוצעו על ידי מענקים, הון יולדות ותשלומים סוציאליים אחרים.

חזור ריבית על משכנתאות: מסמכים ל

  • אמנה על רכישת נדל"ן או זכויות לרכוש אותה בבית חדש שנבנה.פרוטוקול
  • קבלה.מסמכי
  • המאשרים את תשלום ההוצאות (לקבלת ההזמנה, הקבלה של המוכר, דוחות בנק, רכש קבלות של חומרים).מסמכים המוכיחים את בעלות
  • .הסכם הלוואת
  • .

אין תעודת הבעלות לא יכול לקבל ניכוי מס.אם רכשת את הנכס בבית חדש שנבנה, ליתרונות של רישום צריך לחכות לאקט של קבלה והעברה.יש להנפיק את כל המסמכים באדם שהוא הולך לקבל פיצוי.אחרת תצטרך לכתוב ייפוי כוח במשלם האמיתי.

חבילה של מסמכים אתה צריך לספק למס במקום מגורים, ללא קשר למקום הנכס נרכש.החלטת הטווח - 3 חודשים.אם התשובה היא כן, אז אתה צריך לכתוב משפט להצביע על מספר חשבון בנק להעברת כספים.כסף חייב להתקבל בתוך חודש.במקרה של הפרה של רשות המסים לשלם ריבית עבור כל יום של עיכוב בשיעור של מימון מחדש.אם הבקשה להחזר של הריבית המשולמת על המשכנתא נדחתה, אתה יכול לפנות לבית המשפט.

העסקה באמצעות מעסיק

לא כל האנשים בנוחות להתעסק עם המס.לכן, התמורה יכולה להיות מסודרת בעבודה.במקרה זה, העובד ישולם שכר גדול כמס הכנסת מעסיק לא חייב להחזיק.להרשמה למבצע יש צורך לשים לב לניכוי המס לחברה עם שם.מאמר זה, יחד עם היישום יש צורך להגיש למעסיק.מס הכנסה אישית

לא יתקיים בחודש הבא קבלת המסמכים.אם העובד רוצה לשנות את מקום עבודתם, את יתרת הפיצוי תהיה זמינה רק דרך המס.הודעה מונפקת פעם בשנה.

אם עובד מקום העבודה, תקבל החזר של ריבית על המשכנתא, הוא לא יכול לצייר מניכויים אחרים שהמעסיק.

נוהל

תשלום ראשון להחזיר את הסכום שהוצא על רכישת נדל"ן, ואז (עד 260 אלף לשפשף = 13% * 2 מ'...) - הריבית ששולמה.אבל ההכרזה היא צורך לציין את הסכום הכולל שהוא פיצוי.החבילה של מסמכים יש לחדש כל 12 חודשים.

אם ההכנסה אינה מכסה את סכום ניכויים, זה יכול להיות מועבר לשנה הבאה.בתוכניות עם שכר "אפור", יש מקרים שבם ההלוואה כבר השתלמה, ופיצוי צריך לחכות עוד כמה שנים.יש סיכום

אדם

שרוכש את הנכס עבור הלוואה בפדרציה הרוסית הזכות לקבל החזר של מס הכנסה אישי.ריבית על משכנתאות השתלמה מייד, אלא כחוב לבנק.הפעולה נעשית באמצעות המס.מסמכים לניכוי ליתעדכנו אחת לשנה.אם מטבע שהונפק משכנתאות, הפיצויים מחושבים מסכום העלויות להמיר לרובל בשער החליפין ביום התשלום.