חתימת פקסימיליה - נוחות או כאב ראש

בתחום המשפטי של החקיקה הרוסית, יש הרבה פערים בגין הפעילות הנהוגה במציאות, אבל לא מכוסה כראוי בתקנות.בגלל פערים אלה קיימים בעיות רבות ומחלוקות משפטיות, ואחת מבעיות אלה - השימוש בפקסימיליה.פקסימיליה

ידי של בול מיוחד מובן כי עותקי מדגם הציור אף אחד.חתימת הפקסימיליה הנפוצה ביותר היא בשימוש על ידי פקידים כדי לפשט את זרימת עבודה.החוק אינו נותן ברור והגדרה ברורה של השימוש בו, מכיר בחתימת הפקסימיליה כאנלוגית של כתב יד.זה בגלל הבדלים כאלה במסגרת המשפטית, ויש השלכות משפטיות שליליות.

נראה כי מצבים בחיים משותפים.צורך דחוף חתימה של הראש, אבל זה לא במקום, והזכות לחתום על יותר מאחד מהנוכחים לא.או, למשל, ראש ערימת המסמכים שהובא למאשר, ששיאה נמדד בסנטימטרים.במבט הראשון, הפתרון האידיאלי הוא להשתמש חתימות פקסימיליה.כאן טמון הסיכון הפוטנציאלי של שימוש בקלישה.באופן היפותטי, פקסימיליה, בולים, אפילו קצין ציורים בדיוק העתקה לא יכולים להעיד על ההחלטה האישית שלו הופכת את ההתחייבויות כמשמעותו במסמך החתום.

כיום בתקני כוח של תיעוד (EGSD וGDLN) מדברים על הצורך בחתימה על מסמכים אישיים, מבלי לציין איך זה להיות מצויינים - ביד או באמצעות פקסימיליה.מצד השני, המעשה הנורמטיבי בלבד, אם כי איכשהו המסדיר את השימוש בפקסימיליה הוא הקודקס האזרחי.הוא קובע כי חתימת הפקסימיליה ניתן להשתמש רק בסיומה של עסקות אזרחיות בהסכמת הצדדים ובאופן חוקי.לכן, במקרה של מערכת יחסים ארוך טווח של אמון בין השותפים עסקיים, ניתן להכשיר את השימוש בחתימות קלישאות במסמך.זה מספיק כדי להפוך את ההסכם משלים של הצדדים או לכלול פריט על השימוש בפקסימיליה של הטקסט של הסכמה הדדית.

buy instagram followers

שים לב למספר המוחלט של הגבלות בשימוש בקלישאות בעת חתימת מסמכים.בהתאם למספר התקנות, פקסימיליה לא ניתן להשתמש לעיבוד מסמכים פיננסיים, דוחות כספיים ומסמכי תשלום.יפויי כוח ושטרי חוב ללא חתימה בכתב יד, שנחשב לא חוקי באופן ייחודי.זה גם לא ניתן להשתמש בחתימת קלישה על המסמכים החשבונאיים הראשוניים ומסמכים סטנדרטיים לעבודה חשבונאית.מחלוקות רבות

להתרחש אם חתימת הפקסימיליה מודבקת בחשבוניות.רשויות משרד האוצר ומס משמעי נגד חירויות כגון, למרות תרגול הבוררות מתעורר פתרון סכסוכים דומים בבתי המשפט.עד כה, השופטים לקחת את הצד של משלם המסים ומצביעים על העדר החקיקה האוסרת על שימוש בפקסימילית הרישום של חשבוניות.קשיים מסוימים

של שימוש בהדפסת פקס להתעורר בהתנהלות של מסמכים פנימיים.כדי למנוע בעיות ואי הבנות אמורות לספק בהוראות הפנימיות לשמירה רשומה פריטים הבודדים וכדי לציין את המקרים שבהם נעשה שימוש בפקסימיליה, בו הוא מאוחסן ושיש לו את הזכות להשתמש בו.בכל מקרה, במקרה של כל השלכות חמורות מהשימוש בקלישאות דעתו על החוקיות של השימוש בו תצטרך להוכיח בבית המשפט.

בקיצור, את הסיכון של שימוש בקלישה הוא גדול, ובאור של הפרשנויות השונות של חקיקת השימושיות שלה מוטלת בספק.לכן, רוב חתימת פקסימיליה קצינים משרת רק כדי לאשר את המכובדות ומשמשים בעת חתימת ברכות, הזמנות, עלונים ותזכירים, כמו גם העתקים מאושרים של מסמכים.