מה הוא הפעילויות של בנק השבים?

לאחרונה, בנקים רבים מספקים שירותים לאחסון וחשבונאיים של ניירות ערך של הלקוח.זהו פעילויות מחסן של מוסדות אשראי.וכפי שהאובייקט יכול לעשות סרט תיעודי ניירות ערך וצורה שאינו תיעודית, הון עצמי ושאינו הון עצמי.העיקר - שכולם היה בתוקף והוצא בהתאם לחוק החל.פעילויות Depository

בשוק ניירות הערך מרמזת על הנוכחות של מוסדות חשבונאיים שונים: אלה העוסקים באחסון של מסמכים, ואלה שהובילו הרשמה יחידה לתקן את הבעלים של מסמכי תשלום.פעילותם של ארגונים כגון עושה את זה קל לאשר את קיומו או היעדריו של זכויות לביטחון בפרט.ישנן חברות המספקות שירותים באופן בלעדי למשמרת.במקרה זה, השאלה של פעילויות מחסן לא יכולה להיות, שכן הוא כרוך בהכרח שיקול ואישור של זכויותיו של בעל.בנוסף

, פעילויות מחסן בארגונים היא כל הזמן להיות משופרת, למשל, הציגו מספר שירותים נוספים הקשורים פעילויות ליבה.לאלה כוללים עזרה במכירת ניירות הערך לטובתו של בעל או השליטה והפיקוח על התהליך של תשלום דיבידנדים על מניות.לספק בדרך זו או שירותים הקשורים עוד יצוינו בחוזה עם הלקוח, שיהיה עדות להסכמה לעסוק צד אחד של הרשימה המפורטת של פעולות ואחרת לשלם על זה.

buy instagram followers

בין המשקל הכולל של השירותים הנלווים יכול לזהות הנפוץ ביותר:

  • החשבון לעסקות עם מסמכי תשלום ושליטה על תנועות כספים.
  • התנחלויות וחשבון מטבע מעבר אם העסקות בניירות הערך במטבעות זרים.הפצת
  • בהכנסות ריבית, כגון דיבידנדים לבעלי המניות.
  • הפיוס של תעודות ניירות ערך ואת הקמתה של האותנטיות שלהם.בקשת
  • בהחזיקה תעודות איסוף נתונים והתחבורה הבאה שלהם ליעד.
  • כשזה מגיע לחברות מניות משותפות, ארגון האשראי יכול לייצג את האינטרסים של הלקוח שלו באסיפה הכללית של בעלי מניות, ובמקרים מסוימים ולקבל החלטות הטובות ביותר ללקוח.
  • פיתוח של אמצעים ספציפיים כדי לקדם את מיצוי בעלי רווח של ניירות הערך באמצעות השימוש היעיל של הזכויות הקיימות שלה.
  • מתן שירותי ייעוץ בתחום פעילות השקעות וקשרי לקוחות מול רשויות המס.פעילויות
  • אחרות במטרה לעמוד בדרישות של קבוצות צרכנים, ואינה סותרות את הנורמות של החקיקה הנוכחית.שירותי משמורת על ילדי

משמשים באופן פעיל בשוק ניירות הערך, ויחסי מפלגה לממש אותו נקרא השבים.זה חייב להיות ישות משפטית ויש לו רישיון מיוחד, נותן את הזכות לנהל סוגים מסוימים של פעולות.פעילות הנפקד עומדת בדרישות, סטנדרטים ונורמות שלא צריך להיות מוסתרת מהציבור מסוימים.הם זמינים לכל אדם טבעי או משפטי, כפי שנקבעו הבקשה הראשונה שלו.חברת הלקוח

עוסקת בפעילויות מחסן, מומחי שפה נקראות המפקיד.והבנק יכול להיות גם במקרה מפקיד בנק ניירות ערך מוחזקים והיוו צד שלישי.אחרי הכל, כאשר מוסד אשראי מבצע פעולות בקנה מידה גדולה בשוק ניירות הערך בצוות יש נטל גדול שמסיח את דעת מעסקי הליבה.זו הסיבה שצוות ההנהלה יכול להחליט אם ההכנסה של פריטי עלות נוספים עבור השירותים של צד שלישי.