מעבר רכבת.הכללים של מעבר רכבת נסיעות .המכשיר הואמעבר רכבת

חצייה (מצבים שונים תמונות באתר זה מוצג במאמר) הוא מקום odnourovnego חוצה את המסלול עם מכונית, אופניים או שבילים להולכי רגל.

הכללי

כל מעבר רכבת הוא האובייקט של סכנה מוגברת.מסיבה זו, מניעת תאונות באזורים אלה מספקת לאלמנטי מחסום ואותות אזהרה.אלה כוללים, בפרט, מחסומים, אורות ואותות קול.האתר מצויד גם עם מכשיר אוטומטי כדי להעביר את סוג הגדר.זה אריח מתכת, עולה לחסום מעבר.החריגים הם המקומות הממוקמים בחלקים לא פעילים של הכביש.לכינוייהם משמשים אזהרה רק אלמנטים (למשל, הסימן "מעבר").האובייקט בשאלה נמצא במקומות שבם הראות טובה בדרך כלל.הזווית של צומת w / שבילים וכבישי ד צריכה להיות לא פחות מששות מעלות.במדינות מסוימות, מוקדש קו חשמלית בצומת של כביש מצויד בבדיוק כמו הרכבת.סיווג

של אובייקטים במעברי הרכבת במדינה שלנו מחולק לכמה קטגוריות.כל אובייקטים אלה מופצים לשני סוגים: מוסדר וללא פיקוח.המשימה של הבטחת ביטחון ברכבת / הרכבת פדרלית לפתור שלט רחוק וקרנות מומחה אוטומציה.הם מספקים התאמה והעדיפות של הרכבות באותם מקומות שבם את אותה רמת בדרכם ליש צומת של כבישים.מגבלות אלה חייבת לעמוד בכל הדרישות שנקבעו על ידי הפרשה מיוחדת "על הבטיחות של תשתיות רכבת."בהמשך המאמר זה יופנה לתקנות טכניות.SDA כולל הזדמנויות זיהוי למעברים מוסדרים מעבר בטוח של מסלולים לכל המשתתפים.

סיווג של תנאים מבצעיים של מעבר

אובייקט יכול להיות במדינות הבאות: אובייקט

 1. נפתח לתנועה בזה רכבות וכלי רכב אחרים.במקביל שלט רחוק ורכבת אוטומטית במצב טוב.אובייקט
 2. נפתח לתנועת רכבות על זה, אבל סגור לכלי רכב אחרים.באותו הזמן חופשי ממתקני מעבר הכביש.טלמכניקה וציוד במצב טוב.חצייה מוכנה ליישום מעבר הבטוח של רכבות.אובייקט
 3. נסגר לתנועה עליו רכבות וכלי רכב אחרים.זאת בשל הנוכחות בתנועה מכונית שלא יכול להשאיר אותו לבד.במקביל שלט רחוק ורכבת אוטומטית במצב טוב.הכונן אינו מוכן ליישם את כלי הרכב החסר.אובייקט
 4. נסגר לתנועה עליו רכבות וכלי רכב אחרים.במקביל שלט רחוק ורכבת אוטומטית הם חורג מהטעם טוב.מעבר רכבת אינו מוכן ליישם את כלי הרכב החסר, בשל כשל של ציוד בטיחות מגן.אובייקט
 5. נפתח לתנועה ברכבת שלו, אבל הוא סגור לכלי רכב.זאת בשל הנוכחות בהזזת הרכב, שלא לעזוב את האזור שלו.במקביל שלט רחוק ורכבת אוטומטית במצב טוב.הכונן מוכן ליישם כלי רכב רוחב פס ניטור.אובייקט
 6. נפתח לתנועה ברכבת שלו, אבל הוא סגור לכלי רכב.במקביל שלט רחוק ורכבת אוטומטית הם חורג מהטעם טוב.הכונן אינו מוכן ליישם כלי רכב רוחב פס ניטור.אובייקט
 7. נפתח לתנועה עליו רכבות וכלי רכב אחרים.במקביל שלט רחוק ורכבת אוטומטית הם חורג מהטעם טוב.המטרה היא לא מוכנה ליישם מעבר בטוח של רכבות וכלי רכב.

תקני

מעברי רמת הוראת

קובע רמת השליטה שחייבת לעמוד בשלט רחוק ואוטומטי ד / ל.כלים אלה יאפשר לזכויות המנע ביישום הרכבות בגוף המפוקח.כדי לעשות זאת, לבצע את הפונקציות הבאות: יישום

1. של רכבת בקרה.בפרט, מוסדר ותעסוקה של סעיפים במעלה הר להתקרב או להתרחק.

 1. מידת שליטה זו מיושמת במעברים מבוקרים, אשר ממוקמים על פסי רכבת תוחלת.פעולה זו מתבצעת באמצעות השימוש במספר חיישנים עצמאיים.המשימה שלהם היא לתקן את הנוכחות של רכבות בתנועה.החיישנים לא חייבים להיות פחות מארבעה.מדד שליטה זו
 2. מיושם במעברים המוסדרים, אשר ממוקמים בתחנות w נתיבי ד /.הם חייבים להיות מצוידים ברמזורים ריכוזיים וחצים.האירוע מתבצע באמצעות ציוד טכני.

2. כדי ליישם את ההגנה של חפצים אלה משמשים מגדל אור.מעבר רכבת באותו הזמן מצויד במערכות ייעודיות אזהרה.אלמנטים אלה פועלים על אובייקטים, או באופן אוטומטי בשליטה מבחוץ.הם נשלטים על ידי המפעיל, המסדיר את תנועת רכבות בקטע מסוים של פסי רכבת.כמו כן, פעולה זו יכולה לממש את החובה על הפרויקט.רמזורים לווסת את התנועה.הם אוסרים על שימוש באובייקט לכלי רכב, בזמן שהרכבת מגיעה לחלק המקביל (הקרוב לקו של צומת עם הכביש הראשי למרחק מסוים).

3. יישום מחסומי אובייקט מכשול מתנועה בכביש.אירוע זה מתבצע על ידי התקנת מערכות מותאמות אישית.נע מצויד בשערים חשמליים.הם עשויים להיות מבוקרים באופן אוטומטי או מבחוץ.הם נשלטים על ידי המפעיל, המסדיר את תנועת רכבות בקטע מסוים של פסי רכבת.כמו כן, הנהלה יכולה לממש חובתו של המהלך.מכשירים רעיוני ואורות איתות הם רכובים על הלוחות בצדדים של המחסומים שעומדים בפני הדרך.בום 4. יישום

נע במכשירי הציוד מכניסה בלתי מורשה של משתתפים בתנועה בכביש.אירוע זה מתבצע על ידי התקנת מערכות מותאמות אישית.המכשיר הוא מעבר רכבת במקרה זה, כרוך בבנייה של אלמנטי bandstop מהכביש.תפקודם של מבנים אלה נשלטים על ידי המפעיל.זה מסדיר את תנועת רכבות בקטע מסוים של פסי רכבת.כמו כן, הנהלה יכולה לממש חובה על הפרויקט.

5. יישום התקני גדר-היעד מפסי הרכבת.אירוע זה מתבצע על ידי הגדרת המטח של רמזורים בכיוון המתאים.הם נשלטים על ידי המפעיל, המסדיר את תנועת רכבות בקטע מסוים של פסי רכבת.כמו כן, הוא עשוי להיות אחראי לחובתו של המהלך.

6. יישום הנתיב חופשי שליטה ברכב.האירוע מתבצע באמצעות ציוד של חיישני האובייקט מתאים.בדרך כלל יש להם מכשיר שליטה.הם יכולים גם להיות במעקב חזותי בתפקיד בפרויקט.יישום

7. קביעת המהירות של רכבות, שהוא קרוב לאובייקט.האירוע מתבצע באמצעות ציוד של רכבת חיישנים מתאימים באזורים לזוז.בנוסף יוצב מכשירים שיטפלו במידע.

8. יישום שלט רחוק ותקשורת עם שאר מפעילי אוטומציה רכבת וציוד נלווה, המסדירים את תנועת רכבות בקטע מסוים של פסי רכבת.לבצע פעולות אלה באמצעות קווים אוטומטיים מיוחדים.מפעילים, בתורו, תוך שימוש בנתונים המתקבלים, להסדיר את תנועת רכבות באזור מסוים w / מערכת ד.

9. יישום דיווחים בזמן לכל המידע המשתמשים בכביש שבקרוב יתחיל להזיז את הליך הסגירה.אירוע זה מתבצע על ידי מכשירים מיוחדים המצוידים מתקני צלצול.

10. היישום מדווח מידע עדכן להולכי רגל שנוסעים על הולכי רגל שחצתה את הכביש, שהרכבת תגיע בקרוב.האירוע מתבצע באמצעות מודיע נאום חומרת אובייקט ציוד.

11. יישום שלט רחוק וניטור מצב של אוטומציה רכבת.אירוע זה מתבצע על ידי הגדרת החיישנים המתאימים ותצוגת מכשור.

לנסוע רכבת מדיניות חציית

לעולם אל תשכח שאי עמידה עלול לעלות לאדם את החיים שלהם.בהחלט כל משתמשי הדרך צריכים להיות כפופים לאיסור על להיות באזור של רילוקיישן, כאשר השער מתחיל להיסגר או כבר נמצא בעמדה זו, ולהפעיל את רמזורים בהתאמה.כלל זה חל גם על רוכבי אופניים והולכי רגל.מותר להיות לא קרוב יותר מחמישה מטרים מהקמת הגדר.אם רכבת חוצה בלי מחסום, המרחק לרכבת הקרובה צריך להיות לפחות 10 מטרים.כללי

של מעבר רכבת נסיעות בכוח בפדרציה הרוסית

במדינה שלנו, כל משתמשי הדרך מנעו מלהיכנס w / מסלול ד במצבים הבאים: מחסום

 1. מתחיל סגירה או כבר סגור.במקרה זה, את הצבע של מכשיר אזהרת אות האור הוא לא קריטי.רכבת
 2. (או כל תחבורת רכבת אחרת) נמצאת בטווח ראייה וקרוב למהלך.
 3. יט אוסר יחידת אות אור.במקרה זה, את המיקום והנוכחות של בניית גדר היא לא קריטי.כיווני מעברי
 4. אסורים במקרה של האזור w / גודש בד ד, המונעים את הנהג לעזוב את המסלול.
 5. החובה לעכב קלט.במקרה זה, הוא חייב להיות מופנה כלפי גבו של הנהג או חזה עם העלה על הראש עם מוט, דגל, פנס אדום או מוארך בכיוון של ידיו.

כמעט בכל המדינות שבם יש בטיחות רכבת במעברי רמה מובטחת עמידה בכללים לעיל.

מה אם המכונית עצרה על הפסים?

למרבה הצער, את התרחשותם של מצבים כאלה - אינן נדירות.אם הנהג לא יכול לדחוף את עצמך מחוץ למכונית באזור זה, הנורמות שצוינו דורשות ממנו את הדברים הבאים:

 1. כאשר נאלצו להפסיק על הפסים מייד לרדת כל הנוסעים לצאת מהמכונית.
 2. נסה לנקוט בצעדים משלהם לשחרורו של בד ד / ל.
 3. לשלוח שני אנשים משני צדי קווי רכבת, אם זמין.טרום צורך להסביר להם את הכללים להגשת רכבת נהגי אות תחנה.
 4. קרוב הרכב.זה אמור לתת את אותות אזעקה כללית.
 5. אם רכבת הגיעה במראה, אתה צריך להפעיל כדי לפגוש אותו.זה צריך ליידע את הנהג על הצורך הדחוף לעצור.

כיצד לשלוח אות?אזעקת הכללית

ליידע היא סדרת צפצופים ארוך ושלוש קצרים.דרישת

אות תחנת

היא תנועה מעגלית עם ידו.כדי ליישם את זה יצטרך אורות לילה או פנס, ויום - חפץ כלשהו בקלות מורגש או דש של בד בהיר.אמצעי זהירות

כללי בטיחות

בעת חציית מעברי רכבת לא מכובד על ידי כל ולא תמיד.זה מוביל בהכרח למוות.נכון לעכשיו, תשומת לב מיוחדת ניתנת להתפתחויות שהיו מונעות צירוף מקרים כאלה.לדוגמא, במערב אירופה, השיק תכנית לצמצום מספר המעברים.הופק המעברים מדורגת החלפתם.הנה מערכת היחסים של 12:56.יש כמה בניינים ישנים מוחלפים על ידי חדש, מתקדם יותר.בהולנד, בניית המעברים נטושה לחלוטין.במקביל, בכמה ערים של הפדרציה הרוסית יש הטרוליבוס ומסלולים חשמלית, שעוברים באזור של פסי הרכבת.ההתפתחויות האחרונות

מעברי

מופעלים על, חומרי בנייה ולחדש ופתרונות טכניים מתקדמים מיושמים.כל הפעילויות הללו נועדו לשפר את הביטחון של תנועה רציפה באתרים של צומת של מסילות ברזל וכבישים.אובייקטים מצוידים עם ריצוף גומי.הם להגדיל באופן משמעותי את המהירות של התגברות של כלי רכב w / בד ד.כדי להגביר את האבטחה, להשתמש באמצעים מיוחדים של איתות.הם מאפשרים למשתמשי דרך להודיע ​​על מצבי חירום באזור הצומת של הכביש עם בד w / d ומצבי חירום אחרים.עכשיו זה בשימוש נרחב סירנות ומשואות מהבהבות אדומות.אלמנטי

אזהרת

מרחק מסוים מול כל חלק של הצומת של הכביש עם W / D להקים עיצוב אתרים מיוחד.אם האובייקט אינו מצויד באלמנט גדר, זה מעבר רכבת ללא מחסום.הסימן הוא משולש לבן, קו אדום קצוות מסביב.במרכז יש את הקטר.מעבר רכבת ללא מחסום, סימן שמוצג לעיל, בדרך כלל מצויד גם עם אלמנטי איתות.בסמוך למועד המסילות מותקן אזהרת עיצוב - סימן כצלב של סנט אנדרו לבן עם גבול אדום.