מה לעשות במקרה של תאונה, על מנת להבטיח מקבל ביטוח?

מה לעשות במקרה של תאונה, כדי לאכוף את זכויותיהם?ראשית, הנהג חייב להבין את המטרה העיקרית של חברות של מבטחים, אשר הוא למזער את הגודל של תשלומים.לכן, פעולות עצמאיות של אדם, רחוקה מהחוק, עשויות להיות לא יעיל.התייעצות עם עורך דין תדרוש קצת השקעה במזומן, אבל תעזור לבחור את האסטרטגיה האופטימלית של התנהגות במיומנות לבצע את המסמכים הדרושים ולקבל את תשלום הביטוח בשל בהקדם האפשרי.לתמיכה משפטית הנדרשת כדי לטפל בהקדם האפשרי לאחר התאונה, בכל המקרים, כאשר אנחנו מדברים על סכומים משמעותיים מדברים.

תאונה.מה לעשות?

לספק בסיס הראיות, הנהג חשוב להיות ברור על מה לעשות במקרה של תאונה מייד לאחר ביצועה.בסיומו של חוזה הביטוח, החברה מבטח מספקת ללקוח עם צורות הודעה מיוחדות, שתמיד צריך להיות במכונית.אם מסיבה כלשהי הם לא סופקו, יש צורך לבקש מבטחם כדי להיות מסוגל במקרה של תאונת תיאור אובייקטיבי של המצב.הודעת תדלוק

של תאונה היא לא הודאה באשמתם או חפותו של הנהג של הרכב האחר.מסמך זה נדרש כדי לשקף את הדפוס של האירוע וצריך לשמש לכל פגיעה בתחבורה, רכוש, חיים ובריאות.הודעה היא צורה כפולה, בעת מילוי המידע שהועתקה לגיליון השני, וכל משתתף מקבל עותק אחד של זה.ערכים בצד הקדמי עשויים בסצנה של שני הנהגים ומאושרים על ידי חתימתם, שאחד מהם תספק את הצורה לא משנה.

מה לעשות במקרה של תאונה, אם הצד האחר מסרב למלא את ההודעה, ולחתום עליו?במקרה זה, אתה חייב לעשות את זה בעצמך ולשלוח עותק של המסמך, יחד עם הבקשה לפיצויים נגד מבטחו עם פרטים של שני המכוניות.אם הנהג מסרב לספק עותק שני של ההודעה, אתה צריך למלא אותו לבד, רשום ב" הערות ".

מה לעשות במקרה של תאונה, למלא כראוי הודעה?כדי לעשות זאת, אתה צריך לקרוא בעיון את ההוראות המצורפות, ולהפוך את המידע בהתאם לנתונים בהמלצותיה לאחר גיליונות ההפרדה לא תיקונים ותוספות לא מותרים.תשומת לב מיוחדת צריך להיות משולם על הנקודות הבאות:

  1. נסה למצוא עדים לתאונה ולספק מידע עליהם בסעיף №7, כנוסעים כגון, בכושר מושפע כלי רכב.שיא פירוט
  2. הושג נזק ולהבטיח שהמשתתפים האחרים לא נכנסו שום דבר נוסף.נזק החסר במלאי לא ניתן להכיר כשייכת לתאונה זו ואינו כלול בסכום פיצוי.
  3. צור מתאר מפורט של התאונה ולמלא בזהירות בפריט 16, מציע לנהג בחירה של 20 תאונות.זה הכרחי כדי להצביע על אחד או יותר מהם בהתאם לתמרונים של כלי רכב.נהיגה תאונות והמידע אמור בסעיף זה, לא צריכה סותרים זה את זה.ראוי לציין שפריט נתונים עדיפות 16.

מה לעשות במהלך ההליכים במקרה של תאונה לתיאור התיעודי היה אובייקטיבי וסביר?למרות הרצון לחסוך זמן, יש צורך לגרום למשטרת תנועה לרישום האירוע.נהגים חייבים לוודא כי הנזק האמור במלאי, המפקח נרשם.כמו כן יש צורך לשאול מישהו מהודעת משטרת תנועה כדי להבטיח את חתימתו עם פירוט של תפקידים ושמות.יש הודעת

הכיוון ההפוך, שהוא מלא על ידי המבטח, בטענה לשיפוי, בכוחות עצמם.לאחר הזנת כל המידע הדרוש מסופק למבטח יחד עם הבקשה לפיצוי בתוך חמישה ימי עבודה ממועד התאונה.