נושא ההוכחה בהליכים אזרחיים ופליליים

אחת הבעיות הקשות של התאוריה והפרקטיקה של החוק הרוסי היא ההגדרה "הנושא של הוכחה."הקושי טמון בעובדה שאין הגדרה משפטית, המצביע על כך שהוא.מאמרים רק של חוק פרוצדורלי קובע כי בית המשפט קובע מה נסיבות רלוונטיות למקרה, ומה - לא.

הפרקטיקה של

אם לא ניתנו מושג ברור מה הוא בפועל תמיד בדרך של פיתוח, אשר נוטה ללכת על כל החקיקה באופן כללי.הוכחת נושא מכילה בצד התוכן, הוא המקור שעל בית המשפט מונחה.קודם כל, את הכללים המהותיים הקובעים את היחסים הרלוונטיים.בנוסף, תפקיד חשוב הוא עילת התביעה והחזרה.עם מבנים אלה והגיעו למסקנה, כיצד לקבוע מה הוא להיחקר במקרה מסוים.נושא

הוכחה במשפט פלילי

ברור שהמאפיינים של התהליך להכתיב את ההבדלים בין הליכים האזרחיים ופליליים.בתיק פלילי בנושא של הוכחה הוא תמיד אותו הדבר, אין קשר ישיר לנסיבות המקרה.יש כמה תרכובות שנופלות מכלל זה.אבל בליבה שלה תמיד הוכיח את אותו הדבר.בתור התחלה שמדובר בפשע.זה כולל את המקום, דרך העמלה של מעשה פסול, ייתכנו נסיבות אחרות.לאחר מכן היין נקבע על ידי המניע של העבריין.כדי לבדל את העונש, עליך לאסוף מידע על זהותו של האדם שביצע את המעשה, כמו גם נסיבות אחרות שעשויה להיות רלוונטי.חשוב להקים את מידת נזק.בנוסף, רשויות החקירה לזהות ותנאים, והסיבות לכך שייתכן שתרמו לביצוע פשע מסוים.נושא

buy instagram followers

הוכחה בהליך האזרחי

יש לו פרטים משלו.בניגוד למשפט פלילי, נושא האזרחי של הוכחה הוא תמיד שונה.זה תלוי בנסיבות הספציפיות ובשל הייחוד של הקטגוריות השונות של מקרים.יש ליבה ושאינה בליבה עובדות (אופציונליות) שבו אתה רוצה להתקין.העדר היישום הראשון, או שגוי שלהם כרוך בביטול המשפט.לדוגמא, לנזק מוסרי הואשם, אתה צריך היו עילה לזה, המפורטות בחוק.באשר לעובדות האחרות, בין חוקרים ואנשי מקצוע, התעוררה מחלוקת באשר לשאלה האם או לא הם הנושא של הוכחה.מתברר כי במקרה זה יש צורך לבצע לבד שלהליכי המידה.השקפה זו נראית המתאימה ביותר.בנוסף, יש צורך לדבר על החשיבות של עובדות פרוצדורליים, כמו גם אימות, בלי שהיווה את הנושא של ההוכחה הסופית.באופן כללי, הוראות אימות מאפשרות לנו לקבוע את הדיוק של אירוע מסוים, מעשה או מסמך.לפיכך, על הבסיס זה היא ההיווצרות של החלטה סופית, שגובשה בהנמקתו של בית המשפט.