אשת בגידה באסלאם אתמול והיום

דת

מוסלמית והתרבות שונה לחלוטין, למשל, מנוצרי או בודהיסטי.הדבר נכון גם לגבי יחסי משפחה.אדם מודרני אירופאי נגד גברים מוסלמים לאשתו, ואישה בכל, זה אולי נראה naidichayshim.אבל האם זה באמת?ייתכן שיש לו את האישה באיסלאם מגבלות מסוימות של זכויות, יחד עם איש שתמיד נחשב לראש המשפחה.עם זאת, אם אנחנו מסתכל על הסטטיסטיקה, אנו יכולים לראות כי ניאוף וגירושין בקרב המוסלמים הנאמנים הם נדירים ביותר, חסר בית שברעה הוא נמוך מאוד, שלא לדבר על הפסקת הריון, אסורים על פי חוק.הסיבה היא ללא ספק הבא המסורות העתיקות של אבותיהם והקפדה על האיסורים שנקבעו.תפקיד

של נשים באסלאם ואשתו נותר ללא שינוי במשך מאות שנים.האחריות העיקרית שלה כוללת לידה וחינוך של צאצאים, משק בית, רכוש שנרכש ניהולו של בן הזוג.אישה מוסלמית מחויבת לכבד את בת זוגו וכבוד לקרובי משפחתו.צריך גם לציין שדבר כזה "בגידה באישה" באיסלאם כזה הוא נדיר ביותר, ולא בגלל העונש החמור שיכול לעקוב אחריה.בנות במדינות מוסלמיות מתכוננות להתחתן בגיל צעיר, הם גדלו בבהתאם למסורות הדתיות של אבותיהם, אשר שוללות את האפשרות של ניאוף.

הבגידה באסלאם מרמזת כל יחסי מין הם לא ברגע של אנשים נשואים באופן חוקי.על פי הקוראן, ניאוף הוא שום דבר אחר מאשר החטא החמור ביותר, גמול על שמגיע מייד.אשת בגידה באסלאם היא נדירה ביותר.בחלק מהמדינות מוסלמיות לפשע דומה במשך מאות שנים אושרו על ידי עונש מוות - עונש המוות או מכות ציבוריות.נשים מוסלמיות מודרניות רוצים שינוי בעליהן מתרחש לעתים רחוקות.

buy instagram followers

בדרך כלל ניאוף עובדה נחשב בנוכחותו של עורך דין, כמו גם ארבעה זרים שיש להם מוניטין ללא דופי בקהילה.האדם שביצע בגידה (ניאוף), ייענש - הוכה בשוטים - אבל רק אם הראיות המלאה אשמתו.אם מסיבה כלשהי העדים שונים, הם עשויים גם להיות כפופים לריסים לנשים שבועת שקר ולשון רעים.

בהתאם לדת, אשתו בוגדת באיסלאם - חטא גדול, המספקת לעונש חמור.עם זאת, האיסלאם אינו מאפשר צדק משמר אזרחי, כלומר, כדי ללמוד על יש נשות בעלה בגידה אין זכות להענישו.במקרה זה, אם האדם היה לאשר של אשת בגידה, אבל לא יהיה מסוגל לספק ראיות של פשע כזה, הוא ייענש (80 מלקות).בחלק מהמדינות מוסלמיות, חוקים מתירים אוהבי עונש המוות גם אם הם בהכרה מרצון של מעשה ניאוף.באזורים מסוימים, עונש המוות מוטל לנשים לא נשואות יחסי מין, למרות שהמעשה אינו חל על, ובגידה.

היום, כאלף שנים לפני, אשתו בוגדת באיסלאם כרוכה המבוא של אישה נשואה צריך שום יחסי מין עם גבר זר.גזר הדין של אשמה או אשתה תמימות קדמו לתהליך הסקר, בהכרח הנוכחות של שופט (מופתי, אימאם).בהעדרם של עדים וחוסר היכולת להוכיח הניאוף שבוצע על ידי האישה מקבלת החלטה על גירושין.מאז פירוקה של נישואי גבר עוצר את תוכנו של בן הזוג לשעבר.היום יש הרבה תומכים של הליכי גירושין כגון, ממליץ זוגות מוסלמים, בחשד אחד את השני של בגידה, אך אינם מסוגלים להוכיח את הפשע כדי לפתור את הסכסוך ששרר בזה בדרך שלום.