פונקציות של נשיא הפדרציה הרוסית כמנהיג לאומי

באופן כללי, הפונקציות החוקתיות של נשיא הפדרציה הרוסית מופחתת כדי למלא את תפקידיו האחרונים של ראש המדינה הרוסית.למעשה, מדובר במעמד של מנהיג לאומי, הכולל יישום של שלוש הוראות בסיסיות: השימור וחיזוק של הסדר החוקתי, ההגנה על הריבונות והשלמות טריטוריאלית של המדינה והתמיכה משפטית של כל המוסדות הפוליטיים.

בנוסף, בשל העובדה שהוא נבחר בהצבעה חשאית פופולרית, כלומר, יהיה זכאי ללגיטימיים כוח, תפקידיו וסמכויותיו של הנשיא הפדרציה הרוסית כרוך הגדרת מגמות אסטרטגיות של מדיניות פנים והחוץ, נחישות איכותית של סדרי עדיפויות של פיתוח כלכלי, חברתי ואנושי.כערבה של הזכויות וחירויות של אזרחים, הנשיא, לכן, הוא הנושא של עקרונות היסוד של שלטון החוק והספקית של נורמות חוקתיות לאומיות ובינלאומיות.פונקציות

של נשיא הפדרציה הרוסית סיפקו מועמד שזכה בבחירות הארציות, לתקופה של שש שנים.על פי חוקים קיימים, אדם אחד לא יכול יותר משני פעמים ברציפות כדי להחזיק את המשרד הגבוה ביותר של המדינה.רוב המומחים הפוליטיים מצביעים על כך שרוסיה יש מערכת של נשיאות פוסט-סובייטית, שכרוכה בהעברת כוח המדינה כולה ביד אחת, עם קיום נומינלי של הממשלה, הפרלמנט ומערכת המשפט.

פונקציות מעשיות של נשיא הפדרציה הרוסית:

  • מינה ראש הממשלה לאחר ההסכמה המוקדמת של הצירים של המדינה דומא.יורה ראש De אופן עצמאי מהווה את ההרכב האישי של הקבינט, אך למעשה הנשיא מעורב עמוק בהיווצרותה.בהתחשב במודל החוקתי הקיים יכול גם להיות בטוח להגיד שהנשיא הוא עדיין השחקן הפעיל ביותר בתחום הבירוקרטי ואת עמדתה תלויה בהרכב האישי של ההנהלה הבכירה של המדינה.פונקציות
  • של נשיא הפדרציה הרוסית תאפשר לו להפוך את הפגישה של קבינט שרים, לקבוע את סדר העדיפויות של טיפול בבעיות במפגשים כאלה.עובדה זו מאפשרת לכמה עורכי דין ומדענים פוליטיים מצביעים על כך שראש המדינה הוא המנכ"ל.תאריך מינוי
  • של הבחירות לדומא המדינה.כך הפונקציות של נשיא הפדרציה הרוסית לאפשר לראש המדינה לפעול כשחקן פעיל בתחום של המפלגה, כבית התחתון של הפרלמנט נבחר באופן יחסי.הפרקטיקה של בחירות בעשור האחרון צמצמה את מספר השחקנים הפוליטיים פעילים למינימום ההכרחי, שהגדיל את טיפולה של המערכת הפוליטית בכללותה.יש מנהיג הלאומי
  • הזכות למנות משאל עם על סוגיות מפתח של דאגה של המדינה.משמעות דבר היא כי תפקידיו של נשיא הפדרציה הרוסית כדי להפחית ולשמור על הלגיטימיות של המשימה של הראש ללא מדינה.אחרי הכל, אם משאל כדי לאשר הצעה היפותטית, הוא עשוי לקבל סמכויות פורמאליות יותר ליישם מדיניות שלהם.