חברות פרטיות: מהותה ועקרונות יסוד של הארגון של פעילותם

צורה זו של הפעילות בעסקים הרוסים היא די נפוצה.עם זאת, החברה הסגורה המשותפת המניות (JSC) היא פחות פופולרית מאשר החברה.יתר על כן חוקי, ויש הבדלים כלכליים.על פי חקיקה נוכחית ישימה, חברות מניות משותפות הסגורות דורשות מאמץ יותר בתמיכה משפטית מהחברה.עובדה זו בהתאם מגדילה את העלות הכספית.זאת, משום שיש לי חברות מניות משותפות הסגורות מרשם בעלי המניות ומחויבות לשמירה.כמו כן, חברות אלה יש צורך לנהל רישום של מניות, כל בעל מניות של המניות יכולות להימכר רק.

מהווה את ההון הרשום של החברה, המבוסס על ערכן הנקוב של מניותיה נרכש על ידי בעלי מניות.חברות פרטיות במוסקבה אמורות לספק את ההון הרשום בסך של 10 אלף רובל (לפחות), שהוגש בצורה של כסף על ידי פתיחת חשבון חיסכון בבנק, וכניסתה של זכות קניין או רכוש, שיש להם ערך כספי מסוים.כל הצורות של תשלום עבור המניות ייקבע בהסכם הרלוונטי עם הקמתה של חברה.חברות שכר רשאיות להתנות הגבלות על סוגים מסוימים של רכוש ששמשו כתשלום עבור מניות.באותו הזמן עלינו לזכור את הצורך להעריך את הנכס תרם בעין להון המניות.הערכה זו נעשית על ידי מומחים - מעריך שווי בלתי תלוי.חברות פרטיות

נוצרות על מנת למקסם את שולי רווח.לשם כך, הם רשאים לעסוק בחקיקה הנוכחית שנקבעה בחוק עצמו הפעילויות.עם זאת, כמה פעילויות צריכה לקבל אישורים מיוחדים (רישיונות או פטנטים).יש תפקוד טווח של חברה אין מגבלות, אלא אם כן נקבע אחר באמנה.יש חברות פרטיות

גוף שלטוני הגבוה ביותר, הידועה באסיפה הכללית.סמכותו הבלעדית מוסדרת על ידי החוקים הרלוונטיים של הפדרציה הרוסית.באותו הזמן על פי האסיפה הכללית לא יכול לשקול ולאמץ החלטות בעניינים שאינם נופלים בסמכותה.מדריך לפעילות שוטפת

מספק גוף המבצע, המיוצגת כפרט וכקולקטיב (לדוגמא, אדם אחד - למנהל הכללי במקרה הראשון או הדירקטוריון - בשנייה).יתר על כן, כל גוף המבצע וחשבון לעצרת הכללית.

כדי לשלוט בפעילות הפיננסית וכלכלית של החברה על ידי האסיפה הכללית צריך להיווצר ביקורת הוועדה JSC, שחבריה לא יכול בו זמנית בתפקידים אחרים בגופי הניהול של החברה או להיות חבר בדירקטוריון.מניות אלה שנמצאים בבעלות חברי הדירקטוריון לא יכולות להשתתף בבחירות של חברי ועדת הביקורת.