פונקציות של המערכת הפוליטית ואת תפקידם בחברה

אריסטו כינה פוליטיקת אמנות ניהול עמים ומדינות מסוימים.מאז, את חשיבותו של רכיב זה של חברה, זה ממש מחלחל כל התחומים עד הבית, כמעט אף אחד לא הכחיש.יש פונקציות של המערכת הפוליטית חוקים משלהם, אבל אפשר להבין אותו רק בשילוב עם היבטים אחרים של פעילות החברתית של האנשים.כמכלול, כלומר, את האיחוד של אלמנטים קשורים שיש שלמות איתנה, מערכת זו היא מאוד מורכבת, פעילותה מתמקדת, ויש לו חלק מבני כפוף.פונקציות

הגלומות במערכת הפוליטית לאחד מהמינים של הכולל שאנו מכנים חברה (בחטיבות כגון אחרות הן הכלכלה, החיים הרוחניים, וכן הלאה).יש להם מאפיינים מסוימים, כגון השתתפות בפתרון הבעיות של הטבע, שילוב חברתי כללי והפצה של חומר וערכים אחרים.בנוסף לפעילות פוליטית כולל את המונופול של כוח וכפיית מדינה בקנה מידה לאומי, כמו גם שימוש למטרה זו מנגנון מיוחד.פונקציות

של המערכת הפוליטית קשורות גם עם המבנה הפנימי המורכב שלה.אחרי הכל, זה מורכב ממפלגות, ארגונים, תקנות ותקנים שונות, עקרונות ואידאלים, מנגנוני תקשורת שונים שדרכם קבוצות חברתיות ואנשים יכולים לתקשר עם הרשויות.האחרון משפיע על האינטרסים של ההמונים העצומים של חברה וחמולות מסוימות (שכבות, משפחות, וכן הלאה) המעורבים בניהולה של המדינה, או מי ששלט בכלכלה ומשפיע על המשאבים הבסיסיים.פסק דין זה מטיל חובה על כולם ללא יוצא מן הכלל.זה יכול להתבצע ישירות על ידי הפעולות של דומיננטי במדינה של כוחות חברתיים, ובעקיפין, באמצעות התנועות השונות ומנהיגיהם.

סימני

של כוח פוליטי נקבעו על ידי הקיום והעבודה בקבוצה המיוחדת, שכבות מסוימות של אנשים העוסקות באופן מקצועי בשליטה ברחבי המדינה.פילוסופיה מודרנית ומדע המדינה הן במידה רבה שתי גישות לזיהוי והניתוח של הנהלת החברה והאנשים.

ראשון (כלי) הוא מבנה כסוג של מבנה תיאורטי ואידיאלי שנותן את היכולת להגדיר ולתאר את המאפיינים של תופעות שונות בתחומי פוליטיקה, בעניין זה כסוג של דרך של ניתוח כזה.כך, מערכת יחסים בין כל נפרד אנשים עם תחומי עניין ספציפיים (לא משנה המדינה, המפלגה או תנועה) היא ישות עצמאית.השני מנסה לנתח את מערכת היחסים של כוח וכפיפות בחברה מסוימת בין קבוצות ויחידים, כמו גם כדי לתאר תופעות נלוות מורכבות כמו תודעה פוליטית, תרבות, וכן הלאה.

בהתבסס על שיטות אלה, הניתוח של מודלים שונים של איך המערכת צריכה לקחת בחשבון את הפונקציות הפוליטיות של תופעות שונות ויחסים יציבים שנוצרו ביניהם.הם מכסים מגוון רחב של תחומים: היחסים בין החברה והסביבה;מאפיינים ארגוניים של אלמנטים שונים (קבוצת הכח בפועל ותנועות ועמותות מעורבות בחיים החברתיים השונות);יסודות נורמטיביים של חיים של מוסדות שונים, עקביות או קונפליקטים המתעוררים ביניהם;תהליכים המתרחשים כתוצאה מפעילותו של משטר מסוים;מרכיבים תרבותיים, אמנותיים ואידיאולוגיים;תפקיד בחיים של המערכת כולה של המדינה או בזירה הבינלאומית, כמו גם האלמנטים הבודדים שלה.פונקציות

של מערכת פוליטית אומרות לנו שמדוברים בתופעה מורכבת ומגוונת, שבלעדיו החברה תהיה בלתי אפשרית.יש לו הרבה קישורים פנימיים מאורגנים ומחולקים למבנים וחלקים עם תכונות שונות.מדענים טוענים ביניהם על מה המהות שלהם, אבל זה שוב נותן לנו הזדמנות לוודא שיש הסכמה כללית על המטרה העיקרית של מערכת זו.קודם כל, הגדרת מטרות של חברה - מקרוב ומרחוק מראה, והאינטגרציה השתלטנית והפוליטית שלו.לאחר מכן, גיוס משאבים, מצב הרגולציה של פעילות חברתית, ובסופו הלגיטימציה - שהוא הרצון להשיג רמה של מציאות שתפגוש נורמות וסטנדרטים מקובלים.מילוי אותם ביעילות, המערכת בדרך כלל השפעה חיובית על חייהם של המדינה בה הוא פועל.