Psykologiske funksjoner i forretningskommunikasjon

Psykologiske funksjoner i virksomheten kommunikasjon vedlagt i gester, ansiktsuttrykk og intonasjon, som er en viktig del.Noen ganger bruker disse verktøyene, kan du passere mye mer enn ord.Slik informasjon vanligvis forårsaker størst tillit.Når to motstridende kilder til informasjon (verbale og nonverbale), er det mer tillit non-verbal informasjon.Derfor betydelig, ikke så mye hva som blir sagt så hvordan det gjøres.

har forretnings forhandlingene konkluderte med at i et forretningsmøte, er det viktig å kontrollere sine ansiktsuttrykk og bevegelser, samt være i stand til å tolke gester og ansiktsuttrykk partner.Det er viktig å vite, og dyktige bruk av ikke-verbalt språk i kommunikasjon.Kan tolkes

Psykologiske funksjoner i virksomheten kommunikasjon med ikke-verbale metoder på to måter.Tvetydigheten tegnspråk gir ikke en god ordbok når de brukes i alle tilfeller av liv.I prosessen med kommunikasjon, avhenger mye av innholdet og den generelle atmosfæren av samtalen.

Non-verbale former for kommunikasjon er avgjørende tidlig i forholdet.Denne utstillingen funksjoner og forretningskommunikasjon.Likevel sier ikke et ord, men det fikk den første vurderingen av samtalepartner, som er vanskelig å endre senere.

Så hva bestemte forretningsforhandlinger bør vurderes i et forretningsmøte.

det første er det viktig og nødvendig å vise din interesse for den andre parten samtalen, til åpenhet for nye ideer og forslag og vilje til å samarbeide.Man bør ta hensyn til holdning, utseende og bevegelser, uten å forstyrre naturlighet av din oppførsel.

Forhandlingene skal ikke være lukket, eller å ta en aggressiv holdning.Ikke snu det blinde øyet briller med sotede vinduer, da dette kan forstyrre atmosfæren av dialog.Poses samtalepartnere reflektere deres psykologiske underordning.De sier mye uten ord.

i organiseringen av forhandlingene, er det viktig å huske at formen på bordet der samtalen finner sted, påvirker deres karakter.Det runde bord symboliserer likestilling av deltakere, fri utveksling av synspunkter og meninger, uformell karakter av møtet.Hvis kontoret til et T-formet bord, da eieren av kontoret, uvillig til å vise dominans, kan sitte foran samtalepartner, forlater stolen.

gester bære mye informasjon.De kan tjene som et tegn på slutten av møtet, eller indikerer at samtalen interesserte.Følgende typer bevegelser:

1. Gestures symboler.For eksempel, lansert i dag et amerikansk ikon "OK" overføres ved tommelen og pekefingeren, som er foldet i form av bokstaven "O".Men en slik gest ikke er generelt akseptert som i Frankrike - er null, og i Japan denne gesten betyr penger.

gester Andre tegn er også begrenset innenfor et visst område eller kultur, noen ganger slik spesifisitet forstås på to måter.

2. Gestures illustratører, bruker for å illustrere hva som har blitt sagt.De er designet for å forbedre de viktigste øyeblikkene i samtalen for beste minnet.Den vanligste gest - en indikasjon på en side en bestemt retning.

bruk av slike indikasjoner kulturelt betinget.Den viktigste kulturelle forskjellen manifesterer seg i intensiteten av deres bruk.

3. Gestures regulatorer brukes i begynnelsen og slutten av forhandlingene.For eksempel den tradisjonelle formen for hilsen - et håndtrykk.I næringslivet, er en slik gest brukes ikke bare til å velkommen, men også som et symbol på den avtalen, så vel som et tegn på respekt og tillit til partneren.

Gestures regulatorer brukes som et middel til å holde samtalen eller merke det er slutt.

4. -adaptory gester som følger som regel, våre følelser og følelser.De manifesterer seg i situasjoner med angst, stress, er de første signaler om opplevelsen.

Funksjoner forretningskommunikasjon er ikke bare det hørtes over.De har også et smil, avstanden mellom samtalepartnere og mening.

Som et resultat, på slutten til ovennevnte, følgende bør bemerkes: Overvåk bevegelser og følelser, ser nøye ledsagere under forretningsmøter.Det vil se mye av informative, interessante øyeblikk som er i stand til å forenkle din faglige aktiviteter.