Yrkesetikk til en advokat som en grunnleggende forutsetning for sin suksess

Ethvert område av faglig aktivitet har et bestemt sett av spesifikke funksjoner, regler og etiske standarder.Yrkesetikk regulerer de moralske relasjoner mellom mennesker i arbeid sfære.Med andre ord kan vi si at dette konseptet er et sett av bestemte moralske normer som bestemmer forholdet mellom mann til sin profesjonelle plikt.Yrkesetikk som en vitenskap har vært å studere:

  • relasjoner mellom mennesker, noe som resulterer i arbeidslivet;
  • moralske kvaliteter av hver enkelt tatt spesialist;
  • funksjonene yrkesopplæring;
  • bestemte moralske normer for hvert fagområde.

juridisk yrke som ingen andre på grunn av samspillet mellom mennesker, så det overholdelse av visse normer og regler for oppførsel er nødvendig.En viktig egenskap ved den moralske karakter av hver advokat er også hans holdning til arbeid og profesjonalitet.Yrkesetikk av en advokat i en rettstilstand, det som i dag er Russland, inneholder noen obligatoriske aspekter:

  1. rettssikkerhet.Dette aspektet innebærer full realisering av sin misjon til tjenesten av en advokat og retten til lov.Advokat Etikk pålegger ham betingelsesløst oppfyller alle normer for loven, selv om de er i strid med hans egne moralske prinsipper.Sin aktivitet bør rettes primært for å bekjempe juridisk nihilisme og anarki.
  2. forholdet med menneskene i ånden av humanismen er det obligatorisk regelen om yrkesetikk av noen advokat.Denne regelen som det understreker at utdanning og dyktig nok til å bli en ettertraktet ekspert og profesjonell.Hver advokat i løpet av ansettelses omhandler mange mennesker som ser det som et første person, og bare da - en representant for loven.Derfor forventer at hver person involvert i prosessen med kommunikasjon med en advokat, advokater, påtalemyndigheten, den til en kvalifisert utførelse av oppgaver, og en respektfull holdning.Yrkesetikk av en advokat innebærer respekt for personligheten til hvert medlem av den juridiske prosessen.
  3. Anstendighet advokat holder på ærlighet, sannferdighet, full tillit og sympati.Disse kvalitetene må være manifest i forhold til kolleger, ledere og underordnede, en advokat og en klient.For å oppnå disse målene, velger en profesjonell advokat bare de teknikker og metoder som ikke er i strid med loven og moral.

på generelt akseptert ansettelsesrettigheter holdt moralske prinsipper og profesjonell etikk advokat.Ærlighet, anstendighet, ærlighet er en må garantere sin vellykkede karriere.Hoveddokumentet, som er ledet av advokat i sin yrkesaktivitet, er Grunnloven av den russiske føderasjonen.Yrkesetikk av en advokat, aktor, advokat eller annen representant for loven tillater ikke forsømmelse av den enkelte (enten et vitne, klager eller anklaget), hans ydmykelse av menneskelig verdighet, fornærmelser eller å bli utsatt for tiltak som ikke er fastsatt av lovgivningen i den russiske føderasjonen.

dag, mange lover skoler pålegge ekstra disiplin der elevene lærer ikke bare lov og rett, og få svar på spørsmålene: Hva er de yrkesetikk av advokater, hvordan å forholde seg til andre mennesker og hva moralske kvaliteter må du ha for åoppnådd betydelig suksess i sine karrierer.