Datakurs for barn og voksne!

kunnskaper og ferdigheter for å jobbe i dataprogrammer som er nødvendige for hver person, uansett alder eller status.Verden er ikke står stille, informasjonsteknologi er på fremmarsj i store sprang, og vi må kontinuerlig utdanne seg, for ikke å bli akterutseilt.Datakurs hjelpe deg å lære de nødvendige programmer for å forbedre kvaliteten på arbeidet ditt, for rask gjennomføring av de nødvendige operasjonene.Datakurs tillate å velge ønsket program for å studere og tid, kan du også velge en person eller gruppe kurs.Treningsprogrammet inneholder en liste over programmer som kan studeres i komplekset, samt separat.

tilbudet datakurs program:
1. Office-programvare (Microsoft Word, Microsoft Excel, Windows)

2. Internet

3. I dybden Windows

4. Avansert Microsoft Excel

5. Avansert Microsoft Word

6. Adobe Photoshop

7. Corel Draw

8. Microsoft Access

9. Microsoft Power Point

10. Microsoft Project

11. Microsoft Visio

12. Fine Reader

13. 3d max studio

14. Archicad

15. Opprette et nettsted for å markedsføre virksomheten

16. Introduksjon til programvareverktøy for effektiv drift og forvaltning (AutoEdit, Autotest, Tandem University, Microsoft office)

Utdanning presenteres alle programmene mulige i ekstern modus!Fjernundervisning - er bruk av ny teknologi for å innhente informasjon på avstand via Internett på jobb, bruk av IKT for læring, individuelle timing av aktiviteter, listen over fag og tidsplan for gjennomføring av kontrollpunkter av kurset.

på slutten
datakurs

detaljert opplæringsmateriale i elektronisk form i
gave!

Ikke vær redd for å lære!Datakurs - KVALITET utdanning er i løpet av kort tid!

kunnskaper og ferdigheter for å jobbe i dataprogrammer som er nødvendige for hver person, uansett alder eller status.Verden er ikke står stille, informasjonsteknologi er på fremmarsj i store sprang, og vi må kontinuerlig utdanne seg, for ikke å bli akterutseilt.Datakurs hjelpe deg å lære de nødvendige programmer for å forbedre kvaliteten på arbeidet ditt, for rask gjennomføring av de nødvendige operasjonene.Datakurs tillate å velge ønsket program for å studere og tid, kan du også velge en person eller gruppe kurs.Treningsprogrammet inneholder en liste over programmer som kan studeres i komplekset, samt separat.

tilbudet datakurs program:
1. Office-programvare (Microsoft Word, Microsoft Excel, Windows)

2. Internet

3. I dybden Windows

4. Avansert Microsoft Excel

5. I dybden MicrosoftWord

6. Adobe Photoshop

7. Corel Draw

8. Microsoft Access

9. Microsoft Power Point

10. Microsoft Project

11. Microsoft Visio

12. Fine Reader

13. 3d maxstudio

14. Archicad

15. Opprette et nettsted for å markedsføre virksomheten

16. Introduksjon til programvareverktøy for effektiv drift og forvaltning (AutoEdit, Autotest, Tandem University, Microsoft office)

Utdanning presenteres alle programmene mulige i avstandmodus!Fjernundervisning - det er bruk av ny teknologi for å få informasjon om en avstand via Internett på jobb, bruk av IKT for læring, individuelle timing av aktiviteter, listen over fag og tidsplan for gjennomføring av kontrollpunkter av kurset.På slutten av


datakurs

detaljert opplæringsmateriale i elektronisk form i
gave!

Ikke vær redd for å lære!Datakurs - KVALITET utdanning er i løpet av kort tid!