Hvilke typer databaser er populære

grunn av den kontinuerlige utviklingen av teknologi, verden er nå på tide å introdusere et verk av store organisasjoner uten databaser svært vanskelige.Mest sannsynlig, ikke alle vet at det er svært forskjellige typer databaser.Og de har alle sine fordeler og ulemper.

Hva er hierarkisk database

De ble først brukt på datamaskiner er allerede svært lang tid.Ironisk nok, til tross for "antikken" av disse basene, de er fortsatt populært i enkelte selskaper.De representerer en pyramide.Alle poster og felt forbundet med hverandre er gruppert sammen.I denne pyramiden kan brukes som en registrering av høyere og lavere nivåer.Hver oppføring observerer en slags kjede av kommando, kontroll og gjennomføring av hvilken database management system.Denne konstruksjonen, som har en hierarkisk database, ser ikke så vanskelig, du må bare trekke en analogi med slektstreet.Fordelen med det er at det er veldig enkelt å oppgradere.Videre kan den ansatte få tilgang til hierarkisk database slett.Ulempen er at installere mer enn én tilkobling mellom "etterkommer" og "foreldre" er nesten umulig.

Fordeler nettverk database

Nettverksdatabasetyper er svært lik den ovenfor.Den viktigste forskjellen er den strukturen som har form av en slags web.Videre, i motsetning til hierarkisk database, postene kan være knyttet til mer enn en "forelder" eller eier.På samme måte som i den ovenfor beskrevne rekke nettverks databaser brukes hovedsakelig på vertsdatamaskinen, kalt servere.Network database er mer fleksible.Men det er nødvendig å vite at antall koblinger har de begrensninger.

populariteten til relasjonsdatabaser Relational

typer databaser er den mest fleksible av alle baser.Alle data lagres i tabeller, som hver har et nøkkelfelt.Med en slik tast, er identifisering av en bestemt post forenklet.I tillegg er det helt unik for hele tabellen.Tabellene er knyttet sammen på en bestemt nøkkel.For eksempel har man en nøkkelfelt "Product code" og "code Selger", og den andre - felt tastene "code Selger" og "Produksjon Code".Mellom seg, vil de bli forbundet ved hjelp av feltet "koden selger".Slike baser har vunnet popularitet på grunn av sin enkelhet og brukervennlighet når overordnede poster.Ulempen er en mer tidkrevende søk etter den informasjonen du trenger.

lovende fremtid med objektorienterte databaser

Objektorienterte databasetyper tillater brukeren å legge til nye typer informasjonsfelt, samt tillegg av lyd-, video- og bildefiler i tabellstrukturen.Sammenlignet med de tidligere databaser, objektorienterte databaser har mange fordeler.Videre er håndteringen mye enklere enn i de ovennevnte tilfeller.Objekter som inneholder denne type database, konstruert av to elementer av data og i instruksjonene, som bidrar til å bestemme hvilken type data.Blant svakhetene kan identifiseres høye kostnader og motvilje mot mange bedrifter å skaffe seg en slik database i stedet for den gamle, har det lenge blitt bevist.

Men utviklingen av databaser med mulighet for å legge til multimedieobjekter blir stadig mer populært.Derfor er det en tillit til at i nær fremtid, de fleste organisasjoner fortsatt flytte til objekt-orienterte databaser.